תכנית רב-שנתית:סביבות למידה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תשתיות ללמידה

יעד 4: פיתוח סביבות למידה מותאמות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

יעד ללא מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

45. התאמת תהליכי היבחנות מתוקשבת | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

46. יישום התכנית לקידום חינוך דיגיטאלי | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

47. התאמת תהליכי הבינוי וסביבות הלמידה של מוסדות החינוך למאה ה-21 | מינהל פיתוח | ♣♠

48. פיתוח ויישום תכנית בינוי רב שנתית לבינוי ופיתוח מוסדות חינוך | מינהל פיתוח | ♣♠

49. הצטיידות מעבדות מותאמת צרכים| מזכירות פדגוגית | ♠

50. העשרת עזרי ההוראה באמצעות הענן והקטלוג החינוכי, פורטל פדגוגי, הספרייה הלאומית והטלוויזיה החינוכית| מזכירות פדגוגית | ♠

51. פיתוח מדיניות מדידה מותאמת למאה ה-21 ולקידום למידה משמעותית | מזכירות פדגוגית, מינהל פדגוגי, מדען ראשי, ראמ"ה | ♠    

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
שיעור מוסדות חינוך קיימים ששופצו או חודשו 350 405 350 350 350
בחינות בגרות מתוקשבות:
  • מספר בתי הספר
  • מספר המקצועות
  • מספר התלמידים הנבחנים 
181

5

4,300

436

6

10,500

480

6

12,500

575

6

14,250

גני ילדים וכיתות בית ספר שנבנו 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230
מספר מרחבי למידה שתוקצבו לעיצוב חדשני (21M) (נתון מצטבר) 460 1,060 1,660 2,260 2,860
מוסדות חינוך ששודרגו וחוזקו מפני רעידות אדמה (תכנון וביצוע) 38 38 38 38 38
מרחבים פיזיים שעוצבו לפי התפיסה הפדגוגית החדשה בבתי ספר קיימים: חצרות לימודיות, כיתות וסביבות למידה 25 25 25 25 25
מוסדות חינוך חדשים שתוכננו ונבנו בהלימה לתפיסה הפדגוגית החדשה 8 15 15 15 20
ספריות בית-ספריות ששופצו (נתון מצטבר) 860 930 1000 1070
מספר מוסדות החינוך המפעילים זירות למידה במרחב הקהילתי 0 0 200 300 400