תכנית רב-שנתית:אקלים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אקלים

יעד 7: טיפוח אקלים מיטבי

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות ובאינטרנט - דיווחי תלמידים.pngמעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי - דיווחי תלמידים.pngהיעדר תחושת מוגנות - דיווחי תלמידים.pngהיעדר תחושת מוגנות - דיווחי מורים.png

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים - דיווחי תלמידים.pngדיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה - קרבה ואכפתיות.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

73. פיתוח ויישום תכנית בית ספרית לקידום אקלים מיטבי ולצמצום אלימות | מינהל פדגוגי | ♣♠

74. אלימות ברשת: פיתוח ויישום תכנית רב שנתית להתנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה | מינהל פדגוגי, מינהל חברה ונוער | ♣♠

75. שילוב היבטים רגשיים בתהליכי העבודה הבית ספריים | מינהל פדגוגי | ♣♠

76. הפעלת צוותים מובילי אקלים בית ספריים ומחוזיים להערכת האקלים הבית ספרי | מינהל פדגוגי, מינהל חברה ונוער | ♣♠

77. מיסוד שותפות ואחריות תלמידים בהוויה בית ספרית לטיפוח אקלים מיטבי | מינהל פדגוגי, מינהל חברה ונוער | ♣♠

78. בתי ספר הורים: פיתוח בתי ספר להורים ביסודי במספר רשויות מקומיות | מינהל פדגוגי | ♣♠

79. כישורי חיים: פיתוח תכנית לימודים בהתאמה לגיל הרך ולחינוך המיוחד | מינהל פדגוגי | ♠

80. סדירויות: פיתוח שיתופי פעולה בין חמשת סוכני החינוך החברתי לקידום חברת התלמידים בבית הספר (של"ח, חינוך חברתי, מנחי תכניות מנהיגות, מעורבות חברתית, רכז טיולים) | מינהל חברה ונוער  | ♣♠

81. סדירויות וכלים: פיתוח סדירויות וכלים ארגוניים ופסיכו-פדגוגיים לקידום הקרבה והאכפתיות במפגש בין מורה לתלמיד | מינהל פדגוגי | ♣♠

82. פיתוח מקצועי: שימוש במרכזי סימולציה למורים להעמקת יכולות תקשורת בינאישיות | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

83. פיתוח מדד שייכות תלמידים | מינהל חברה ונוער , מינהל פדגוגי, ראמ"ה | ♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר מוסדות חינוך בהם מתקיימת תכנית אח"מ מלווה בהדרכה 645 664 645 850 1000
אחוז בתי הספר המודרכים בהם פועל צוות מוביל אקלים   63.8% 70% 73% 75% 80%
שיעור בתי הספר המקיימים פעילויות בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת 92% 92% 95% 95% 95%
תכנית ״עמיתים ומשפיעים״
  • תלמידים
  • מורים
--- 1650

100

3000 200 3500 300 4000 400