תכנית רב-שנתית:יעד 8: קידום חינוך איכותי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פערים לפי רקע חברתי-כלכלי

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]
גרף תכנית רב שנתית לדוגמה.png

משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

84. יישום תכנית מצוינות לאשכולות גליל מזרחי, גליל מערבי ובית הכרם במסגרת התכנית לחיזוק הצפון.ª§

85. פיתוח והטמעה של מערך לליווי ותמיכה פדגוגית וארגונית בבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים ובמיקוד מיוחד (תכנית מרו"ם) | מינהל פדגוגי♠|♣

86. המשך יישום התקצוב הדיפרנציאלי ביסודי ובחט"ב | אמח"י♠|♣

87. פיתוח והטמעה של תפיסת ניהול דיפרנציאלי של מענים ומשאבים לביה"ס בהתאם למיפוי צרכים צוות משרדי - תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, כלכלה ותקציבים, מדען ראשי, ראמ"ה♠|♣

88. פיתוח תשתיות לחינוך בלתי פורמאלי ברשויות באשכול למ"ס 1-3  בחברה הערבית| מינהל חברה ונוער

89. פיתוח מערכות מידע מתוקשבות לשיפור הניהול הפדגוגי והארגוני וליצירת שקיפות מלאה בהקצאת המשאבים | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

90. השכלת מבוגרים: פיתוח והרחבת מסגרות להשלמת השכלה למבוגרים ברשויות במדדי טיפוח גבוהים | אגף לחינוך מבוגרים♠|♣

91. יישום תכנית לחיזוק הצפון הכוללת תכנית חינוך בלתי פורמאלי מותאמת לכל רשות, חוג לכל ילד תקציבי בינוי למוסדות החינוך ושיפוץ מרכזי חינוך טכנולוגי. ª

92. חיזוק סל התרבות בישובים בפריפריה בהיבטים תקציביים וארגוניים. ª

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט תש"פ פ"א
מס' בתי הספר ב"מרום" 319 456 645 544 444
מורים בתכניות ייחודיות המשולבים בפריפריה חברתית וגאוגרפית 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
בתי ספר המשתתפים בהשאלת ספרי לימוד 2,329 2,507 2,850
תלמידים המקבלים ארוחה חמה בבית הספר במסגרת מפעל ההזנה 295,720 355,467 408,340 463,401 520,867
מספר הרשויות בחברה הערבית למ"ס 1-3 שהשלימו הקמת תשתיות חינוך בלתי פורמאלי