תכנית רב-שנתית:יעילות ואפקטיביות

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יעילות ואפקטיביות

יעד 15: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין יחידתיים המקדמים יעילות, אפקטיביות ושקיפות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

  • ללא מדדי תוצאה

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

186. הטמעת עקרונות הרפורמה בניהול מנגנוני ההון האנושי בשירות המדינה במשרד, בדגש על אצילת סמכויות בתחום התקן | מנהל הון אנושי | ♣♠

187. הפיכת המשרד לארגון לומד באמצעות פיתוח כלי הדרכה והכשרה מתקדמים ופיתוח מקצועי לעובדי המשרד | מנהל הון אנושי | ♣♠

188. קידום תהליכי חשיבה ותכנון אסטרטגיים במערכת החינוך על רבדיה | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

189. קידום הטמעת כלי ההיוועצות עם בעלי עניין מתוך מערכת החינוך ומחוצה לה ככלי מסייע לגיבוש מדיניות| אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה | ♣♠

190. מדידה ושקיפות בחינוך: הפקת תמונה חינוכית לבתיה"ס העל יסודיים, חטיבות הביניים והיסודיים | מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל פדגוגי, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

191. גיבוש תיק תלמיד דיגיטלי, במסגרת ארגון מחדש של המידע במשרד וריכוזו ברמת תלמיד, עובד הוראה ומוסד חינוך| ועדה בין-משרדית בהובלת מינהל כלכלה ותקציבים | ♠

192. הנגשת נתוני התשומות (כוח אדם ותקציב), התפוקות ומדדי התוצאה ברמת מוסד חינוך ובחיתוכים שונים (כגון רשות, מחוז ורמה ארצית), על גבי מערכת 'שקיפות בחינוך' | מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

193. מיפוי מאגרי המידע המשרדיים להגברת השקיפות הפנימית והנגשת מאגרים רלוונטיים לציבור במסגרת יישום החלטת ממשלה  מס' 1993 מיום 30.08.2016 | מינהל כלכלה ותקציבים ומינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

194. משילות מידע: גיבוש אסטרטגיה למשילות מידע ויישומה | מינהל כלכלה ותקציבים, אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, מינהל פדגוגי | ♠

195. אכיפה: מיפוי ותכלול כלל פעולות הבקרה על מוסדות החינוך ובניית מנגנון לויסות ותיאום ביניהן| מינהל רישוי בקרה ואכיפה | ♠

196. בקרת משאבים: גיבוש מערך בקרה אחר המשאבים המוקצים לרשויות מקומיות ולבעלויות | מינהל כלכלה ותקציבים, מינהל רישוי בקרה ואכיפה | ♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר מאגרי המידע שהונגשו לציבור 21 31 - - -
תהליכי היוועצות שהתקיימו:
  • פיזיים
  • מקוונים
2

4

4

6

10 10 10