תכנית רב-שנתית:מגזר חרדי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מגזר חרדי

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

שיעור הזכאים לבגרות מהלומדים בכיתה י״ב.pngשיעור התלמידות בעלות תעודות הסמכה בחינוך הטכנולוגי מתוך הלומדות בחינוך הטכנולוגי במגזר החרדי.pngשיעור התלמידים בפיקוח חרדי הנושאים מתוך הלומדים (שנתי).pngמוסדות חינוך במסלול ממ״ח וישיבות תיכוניות חרדיות.png

שיעור התעסוקה בחלוקה מגדרית לפי יעדי החלטת ממשלה מס׳ 1994.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

122. קידום תכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי ולרמות לימוד מוגברות במתמטיקה ואנגלית בחינוך העל-יסודי | מחוז חרדי |♣

123. יישום תכנית "חוג לכל ילד" מותאמת לחינוך החרדי במקצועות היסוד (אנגלית, מדעים ומתמטיקה) | מינהל חברה ונוער | ♠

124. התאמת תכניות הלימודים והמדידה למאפייני החינוך החרדי | מחוז חרדי | ♠

125. חיזוק המגמות הטכנולוגיות והתמקצעות המורים בתחום  | מחוז חרדי |

126. קידום תכניות פדגוגיות וטיפוליות למניעת נשירה ומיצוי פוטנציאל  | מחוז חרדי |

127. המשך הפעלת תכנית "סמינר-כיתה" לחיזוק ההכשרה  | מינהל עובדי הוראה והמחוז החרדי | ♠

128. הכשרת מורים גברים להוראה | מינהל עובדי הוראה והמחוז החרדי | ♠

129. שיפור איכות ההוראה באמצעות תהליכי פיתוח מקצועי | מינהל עובדי הוראה והמחוז החרדי |♠

130. בינוי ששה מרכזי פסג"ה  | מינהל עובדי הוראה ומינהל פיתוח | ♠

131. בינוי ושיפוץ תשתיות מוסדות החינוך בהתאם לתכנית מערכתית כוללת | מינהל פיתוח ומחוז חרדי | ♠

132. חיזוק תשתיות המחוז כגורם המוביל ליישום התכנית | מחוז חרדי |♠

133. בניית תשתיות ומנגנוני עבודה מול הרשויות המקומיות לקידום החינוך החרדי בתחומן | מחוז חרדי |

134. הרחבת מספר מוסדות החינוך ומספר התלמידים המתגייסים ליישום משימות לאומיות בחירום (הל"ל) | מינהל חברה ונוער |♣♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר הכיתות בתכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי - 92 210 330 360
מספר התלמידים בתכנית לקידום הישגים בחינוך היסודי - 1,936 4,200 6,600 7,200
מספר התלמידים בתכנית "חוג לכל ילד" בכיתות היסודי - 4,950 6,600 8,250 9,900
מספר הבנים הלומדים בכיתות טכנולוגיות (ט-יב) 1,640 2,080 2,600 3,000 3,200
מספר הלומדות הכשרה מקצועית חלופית שאינה הוראה בסמינרים (יג-יד) 300 500 700 900 1000
שיעור הזכאים לתעודת הסמכה טכנולוגית:
  • בנים
  • בנות
44%

67%

48%

70%

52%

73%

56%

76%

60%

79%

מספר התלמידים בתכנית מגוון לימודים, ט'-יב'  בנים 418 852 1166 1430 1716
מורים גברים המוכשרים להוראת מקצועות היסוד 800 1,500 2,200 2,900 2,900
מספר המורים המשתתפים בתהליכי פיתוח מקצועי 12,900 13,150 13,750 15,350 16,750