תכנית רב-שנתית:למידה משמעותית

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

למידה משמעותית

יעד 2: קידום מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית.pngשיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה.pngשיעור התלמידים המדווחים על רלוונטיות וערך ללומד ולחברה.pngשיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות.pngשיעור התלמידים המדווחים על הוראה דיפרנציאלית.pngשיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים.pngדיווחי התלמידים על יחסים חיוביים בין תלמידים לחבריהם לכיתה.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

מיומנויות חשיבה

27. תכניות לימודים ומתווי הערכה: הטמעת הידע, המיומנויות והערכים הנדרשים בתכניות הלימודים ובמתווי ההערכה וההיבחנות של כלל תחומי הדעת | מזכירות פדגוגית ומינהל פדגוגי | ♣♠

28. הוראה איכותית: פיתוח והטמעת עקרונות ההוראה האיכותית לקידום הלמידה המשמעותית | מדען ראשי, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה | ♠

29. בעלי תפקידים: חיזוק מקצועי של רכזי מקצוע ורכזים פדגוגיים בבית הספר לשיפור ההישגים ולחיזוק הלמידה המשמעותית  | מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה ומינהל פדגוגי | ♣♠

30. פיתוח מקצועי והדרכה: | מזכירות פדגוגית, מינהל עובדי הוראה ומינהל פדגוגי | ♣♠

  • פרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות ודיפרנציאליות
  • קהילות מקצועיות לומדות
  • דרכי הוראה והערכה עתירות מדיה, כולל פתוח פריטי בחינה לדוגמא

31. תיק תכניות לימודים: פיתוח כלים ודגמי הוראה והנגשתם למורים, בין היתר תיק תכניות לימודים למורה בכל אחד מתחומי הדעת בענן החינוכי | מזכירות פדגוגית, מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע ומינהל פדגוגי | ♣♠

32. הערכה: שילוב שאלות חשיבה מסדר גבוה ועמ"ר בתהליכי הוראה- למידה- הערכה בדגש על בחינות הבגרות | מזכירות פדגוגית |  ♣♠

33. פיתוח מדד מיומנויות המאה ה-21 | מזכירות פדגוגית, מינהל פדגוגי, מדען ראשי, ראמ"ה | ♠

מיומנויות רגשיות וחברתיות

34. שימוש במרכזי סימולציה למורים להעמקת יכולות תקשורת בין-אישיות | מינהל עובדי הוראה ומינהל פדגוגי | ♠

35. פיתוח כלים להערכת מיומנויות רגשיות וחברתיות | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מדען ראשי, ראמ"ה ומינהל חברה ונוער | ♠

36. פיתוח מיומנויות וכישורים רגשיים וחברתיים במסגרת תכנית "כישורי חיים" וחיבור לחינוך לערכים | מינהל פדגוגי ומזכירות פדגוגית | ♠

37. גיבוש והטמעה של המדיניות בנושא ליבת החינוך החברתי, בדגש על הכשרת המחנכים  | מינהל חברה ונוער | ♠

38. שילוב אומנויות כתחום דעת וכאמצעי לקידום למידה משמעותית בכלל תחומי הדעת  | מזכירות פדגוגית | ♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
בחינות בגרות מתוקשבות:
  • מספר בתי הספר
  • מספר המקצועות
  • מספר התלמידים הנבחנים 
181

5

4,300

436

6

10,500

480

6

12,500

575

6

14,250

מס' מוסדות בהם מורים מובילים פנים בי"ס לשיפור דרכי הוראה 227 450 600 1000 1300
מספר רכזי מקצוע שהוכשרו להיות סוכני שינוי ללמידה משמעותית בבית ספרם - 500 680
שיעור התלמידים הניגשים לעבודת גמר בעל-יסודי מתוך תלמידי כיתה י"ב 13.42% (תשע"ו)
תכניות לימודים ייחודיות
  • מספר בתי ספר
  • מספר תכניות אזוריות
103

26

114

27

120

29

128

32

מספר הקהילות המקצועיות הלומדות בתחומי הדעת 98 150 300 400 550
מספר מוסדות חינוך ניסויים – "חממות" 100 130 160 190 220
מספר מוסדות חינוך המתנסים במודל פדגוגית שהצליח - 24 60 108 156