תכנית רב-שנתית:מזרח ירושלים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מזרח ירושלים

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

שיעור הזכאים לבגרות מכלל הלומדים בכיתה י״ב - מזרח ירושלים.pngמספר הזכאים לתעודות הסמכה טכנולוגיות ותעסוקתיות מקרב תלמידי מזרח ירושלים.pngשיעור הנשירה של תלמידי ט׳ - י״ב במזרח ירושלים.pngשיעור העומדים בתנאי הסף של האוניברסיטאות - מזרח ירושלים.png

  • שיעור תלמידי מזרח ירושלים שעוברים בהצלחה מבחן לפטור להשלמת לימודי עברית באוניברסיטה
  • שיעור הלומדים באקדמיה מקרב תושבי מזרח ירושלים

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

114. קידום תכנית הלימוד הישראלית בבתי הספר במזרח ירושלים | מחוז מנח"י | ♠

115. חיזוק השליטה בשפה העברית הדבורה – מזרח י-ם | מחוז מנח"י |♠

116. הכשרת המפקחים כרפרנטים לתחומי דעת מרכזיים וכמתווכים בין המפמ"רים למדריכים המחוזיים | מזכירות פדגוגית ומחוז מנח"י |♠

117. הקמת מערך יועצות ופסיכולוגים למזרח ירושלים | מינהל פדגוגי ומחוז מנח"י | ♠

118. הכשרת צוותי הוראה לקידום דיאלוג מורה-תלמיד | מינהל פדגוגי ומחוז מנח"י | ♠

119. פיתוח תרבות פנאי וספורט | מינהל חברה ונוער ומחוז מנח"י | ♠

120. הכנה הנוער במזרח ירושלים לעולם התעסוקה | מינהל חברה ונוער ומחוז מנח"י | ♠

121. בינוי מוסדות חינוך במזרח ירושלים | מינהל פיתוח ומחוז מנח"י | ♠    

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
שיעור תלמידים הלומדים בתכניות:
  • "עברית אקדמית"
  • "עברית תעסוקתית"
40

200

שיעור כיתות א-ו במזרח י-ם הלומדים בתכנית הישראלית 10% 17% 35% 56% 80%
מספר כיתות ז-יב במזרח י-ם הלומדים בתכנית הישראלית 136 165 183 203 223
מספר המורים במזרח י-ם שעברו הכשרה להוראת עברית 22 91 153 153 153
מספר הלומדים במגמות טכנולוגיות בכיתות י-יב   1,570 1,832 2,132 2,332 2,582
מספר התלמידים בתכניות העצמה ומיומנויות לנוער 2,569 2,569 3,100 3,100 3,100