תכנית רב-שנתית:ערכים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ערכים

יעד 5: חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

תנועות נוער.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

52. שילוב ערכים ודילמות מוסריות: פיתוח מקצועי לשילוב ערכים ודילמות מוסריות בהוראת תחומי הדעת ובהערכתם (התכנית המערכתית לחינוך ערכי) | מינהל חברה ונוער ומזכירות פדגוגית | ♣♠

53. זהות: פיתוח, מיסוד והטמעה של תכנים, תכניות ומסעות מטפחי זהות | מזכירות פדגוגית ומינהל חברה ונוער | ♣♠

  • "נעלה לירושלים"
  • מסעות לפולין
  • ״מסע ישראלי", מסע "מבראשית"
  • בשבילי הזיכרון

54. ליווי מוסדות החינוך למיסוד הטיולים כמסעות משמעותיים | מינהל חברה ונוער | ♣♠

55. תרבות יהודית ישראלית: המשך הטמעת תכנית הלימודים החדשה בכיתות ג-ט במערכת החינוך הממלכתית

56. יהדות ספרד והמזרח: יישום המלצות להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך - ועדת ביטון – "הסיפור השלם" | מזכירות פדגוגית ומינהל חברה ונוער| ♣♠

57. שילוב תכנים במסגרות הקיימות והטמעת יחידת לימוד בנושא תרבותה ומורשתה של קהילת יוצאי אתיופיה | מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית | ♠

58. ערכים דמוקרטיים: גיבוש מדיניות ופיתוח כלים לתרבות בית ספרית מקדמת ערכים ואורח חיים דמוקרטיה | מינהל חברה ונוער, מזכירות פדגוגית | ♣♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר בתי הספר העל יסודיים שהשלימו את הטמעת תכנית התפיסה המערכתית לחינוך ערכי 216 250 300 310 320
מספר המשתתפים במסעות משמעותיים (מסעות לפולין, מסע ישראלי, מסעות לירושלים) 348,146 375,191 390,336 409,653 434,711
מספר בתי"ס עם מועצות תלמידים בית ספריות תקניות פעילות מתוך כלל החטיבות העליונות 755 810 900 1000 1,100
מספר מועצות תלמידים יישוביות תקניות פעילות 196 205 225 235 250