תכנית רב-שנתית:פערים לפי רקע חברתי-כלכלי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

פערים לפי רקע חברתי-כלכלי

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

פערים בזכאות לבגרות בין חמישון 1 לחמישון 5.pngשיעור הזכאים לבגרות עם 5 יח״ל מתמטיקה-אנגלית בחמישון טיפוח 5.pngמיצוי פוטנציאל בבחינות הבגרות ב-5 יחידות מרבעון המיצ״ב העליון במיצ״ב ח׳.png פערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה פערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 2.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 3.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 4.png

  • שיעור בתי הספר בתכנית "מרום" שיצאו ממיקוד גבוה עקב שיפור מצבם (מדידה תחל בתשע"ט)
  • פערים בתשתיות חינוך בלתי פורמאלי לפי רקע חברתי-כלכלי

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

83. יישום תכנית מצוינות לאשכולות גליל מזרחי, גליל מערבי ובית הכרם במסגרת התכנית לחיזוק הצפון. | ♣♠

84. פיתוח והטמעה של מערך לליווי ותמיכה פדגוגית וארגונית בבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים ובמיקוד מיוחד (תכנית מרום) | מינהל פדגוגי | ♣♠

85. המשך יישום התקצוב הדיפרנציאלי ביסודי ובחט"ב | מינהל פדגוגי  | ♣♠

86. פיתוח והטמעה של תפיסת ניהול דיפרנציאלי של מענים ומשאבים לביה"ס בהתאם למיפוי צרכים צוות משרדי | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל כלכלה ותקציבים, מדען ראשי, ראמ"ה | ♣♠

87. פיתוח תשתיות לחינוך בלתי פורמאלי ברשויות באשכול למ"ס 1-3 בחברה הערבית| מינהל חברה ונוער | ♣

88. פיתוח מערכות מידע מתוקשבות לשיפור הניהול הפדגוגי והארגוני וליצירת שקיפות מלאה בהקצאת המשאבים | מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע | ♠

89. השכלת מבוגרים: פיתוח והרחבת מסגרות להשלמת השכלה למבוגרים ברשויות במדדי טיפוח גבוהים | מינהל תיאום ובקרה | ♣♠

90. יישום תכנית לחיזוק הצפון הכוללת תכנית חינוך בלתי פורמאלי מותאמת לכל רשות, חוג לכל ילד תקציבי בינוי למוסדות החינוך ושיפוץ מרכזי חינוך טכנולוגי | מחוז צפון, מינהל חברה ונוער, מינהל פיתוח ומינהל פדגוגי

91. חיזוק סל התרבות בישובים בפריפריה בהיבטים תקציביים וארגוניים | מינהל פדגוגי

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מס' בתי הספר ב"מרום" 319 456 645 544 444
מורים בתכניות ייחודיות המשולבים בפריפריה חברתית וגאוגרפית 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
בתי ספר המשתתפים בהשאלת ספרי לימוד 2,329 2,507 2,850
תלמידים המקבלים ארוחה חמה בבית הספר במסגרת מפעל ההזנה 295,720 355,467 408,340 463,401 520,867