תכנית רב-שנתית:קבלה וקליטת מורים חדשים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קבלה וקליטת מורים חדשים

יעד 11: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

מדדי תוצאה[ | עריכת קוד מקור]

ממוצע ציון משולב לקבלה ללימודי הוראה בקרב עובדי הוראה חדשים.pngשיעור המורים המדווחים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים.png

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות[ | עריכת קוד מקור]

152. גיוס מועמדים איכותיים ללימודי הכשרה ע"י העלאת רף הקבלה וביצוע תהליכי מיון  | מינהל עובדי הוראה | ♠

153. הרחבת מספר הסטודנטים להוראת המקצועות הנדרשים במערכת החינוך, בין היתר באמצעות שינוי המודל התקציבי של המוסדות המכשירים | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

154. חיזוק מוסדות ההכשרה באמצעות פיתוח מתווה הכשרה חדש, איחודי מכללות וקידום מעבר לות"ת | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

155. יצירת תרבות קליטה מיטבית לעובדי הוראה חדשים להצליח בהוראה במערכת החינוך | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

156. איתור עובדי הוראה חדשים שאינם מתאימים ומניעת המשך העסקתם | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

157. קידום שילוב מיטבי של עובדי הוראה חדשים מאוכלוסיות מגוונות | מינהל עובדי הוראה | ♣♠

תפוקות[ | עריכת קוד מקור]

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מספר הסטודנטים המוכשרים במכללות ובאוניברסיטאות להוראה 13,033 13,476 13,934 14,408 14,897
מספר הסטודנטים בתכניות הסבת אקדמאים וMTeach 450 600 800 1200 1600
ציון משולב של הלומדים BED 583 588 592 596 600
מספר מצטבר של המכללות שעברו לות"ת 3 9 14 20 22
מספר עובדי הוראה עם דרגת MA 57,642 62,000 70,000 79,000 89,000
מספר הסטודנטים שימוינו באופן ייעודי ללימודי הוראה 417 573 800 1000 5000
מספר הסטודנטים המשתתפים בתכנית "אקדמיה-כיתה" 1500 2040 4000 6500 9600
שיעור החונכים שעברו הכשרה 35% 50% 75% 100% 100%
מספר בוגרי תכניות מצוינות המשובצים כחדשים במערכת (רג"ב, חלוץ חינוכי, חותם, חברותאים) 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
מספר המתמחים המלווים על ידי חונכים וסדנאות התמחות 9,200 9,224 9,500 9,700 10,000
מספר הנדרשים להתמחות שהשתלבו ללא התמחות 2,837 1,395 750 500 250
מספר המחנכים החדשים שסיימו הכשרה לתפקיד בהיקף של 8 ש' לפחות 850 1000 2000 3000 4000