תכנית רב-שנתית:תוכן עניינים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דבר המנכ"ל

דבר סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה

התכנית הרב-שנתית למטה ולמחוזות משלימה את המתנ"ה המיועדת למוסדות החינוך.

תוכן עניינים

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד 10: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים[ | עריכת קוד מקור]

<h3 class="objective objective-4"> מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית </h3>

יעד 2: קידום מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות[ | עריכת קוד מקור]

יעד 3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות[ | עריכת קוד מקור]

יעד 4: פיתוח סביבות למידה מותאמות[ | עריכת קוד מקור]

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד 5: חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית[ | עריכת קוד מקור]

יעד 6: קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית[ | עריכת קוד מקור]

יעד 7: טיפוח אקלים מיטבי[ | עריכת קוד מקור]

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית[ | עריכת קוד מקור]

יעד 10: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים[ | עריכת קוד מקור]

<h3 class="objective objective-4"> מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית </h3>

יעד 10: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים[ | עריכת קוד מקור]

<h3 class="objective objective-4"> מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית </h3>

יעד 10: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים[ | עריכת קוד מקור]

<h3 class="objective objective-4"> מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית </h3>

יעד 12: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות[ | עריכת קוד מקור]

יעד 13: ביסוס שותפות על הרצף החינוכי: מסגרות חינוכיות, הורים וקהילה[ | עריכת קוד מקור]

מטרה ה: שיפור היעילות והאפקטיביות

יעד 14: שיפור השירות של מערכת החינוך, בפרט לעובדי הוראה[ | עריכת קוד מקור]

יעד 15: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין יחידתיים המקדמים יעילות, אפקטיביות ושקיפות[ | עריכת קוד מקור]


להורדה של התכנית הרב-שנתית