תכנית רב שנתית: הכשרה ופיתוח מקצועי של הצוות הבית ספרי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הכשרה ופיתוח מקצועי של הצוות הבית ספרי

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

מדדי תוצאה

פערים בזכאות לבגרות בין חמישון 1 לחמישון 5.pngשיעור הזכאים לבגרות עם 5 יח״ל מתמטיקה-אנגלית בחמישון טיפוח 5.pngמיצוי פוטנציאל בבחינות הבגרות ב-5 יחידות מרבעון המיצ״ב העליון במיצ״ב ח׳.png פערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה פערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 2.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 3.pngפערים בין רקע חברתי כלכלי חלש לבינוני, ובין רקע חברתי כלכלי בינוני לגבוה - 4.png

  • שיעור בתי הספר בתכנית "מרום" שיצאו ממיקוד גבוה עקב שיפור מצבם (מדידה תחל בתשע"ט)
  • פערים בתשתיות חינוך בלתי פורמאלי לפי רקע חברתי-כלכלי

משימת מטה: ♠| משימת מחוזות: ♣משימות אסטרטגיות

96. יישום תכנית מצוינות בפריפריה וברשויות מקומיות תת-משיגות | ♣♠

97. תוכנית ליווי ותמיכה פדגוגית וארגונית בבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים (תכנית מרום): | מינהל פדגוגי | ♣♠

  • המשך יישום
  • גיבוש ליווי וכלי הערכה לבתי ספר המסיימים את התוכנית

98. תכנון והפעלה של תוכנית "מהפך" לבתי ספר תת-משיגים בשלב גיל יסודי

99. המשך יישום התקצוב הדיפרנציאלי ביסודי ובחט"ב | מינהל פדגוגי  | ♣♠

100. הפעלת פיילוט תקצוב דיפרנציאלי בחטיבה העליונה במגזר הערבי והבדואי

101. פיתוח והטמעה של תפיסת ניהול דיפרנציאלי של מענים ומשאבים לביה"ס בהתאם למיפוי צרכים צוות משרדי | אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, מינהל פדגוגי, מזכירות פדגוגית, מינהל כלכלה ותקציבים, מדען ראשי, ראמ"ה | ♣♠

102. פיתוח תשתיות לחינוך בלתי פורמאלי ברשויות באשכול למ"ס 1-3 בחברה הערבית| מינהל חברה ונוער | ♣

103. השכלת מבוגרים: פיתוח והרחבת מסגרות להשלמת השכלה למבוגרים ברשויות במדדי טיפוח גבוהים | מינהל תיאום ובקרה | ♣♠

104. יישום תכנית לחיזוק הצפון הכוללת תכנית חינוך בלתי פורמאלי מותאמת לכל רשות, חוג לכל ילד תקציבי בינוי למוסדות החינוך ושיפוץ מרכזי חינוך טכנולוגי | מחוז צפון, מינהל חברה ונוער, מינהל פיתוח ומינהל פדגוגי

105. הרחבה של מפעל ההזנה לגני ילדים ובתי ספר בחינוך המיוחד

106. עדכון מודל תקציבי והיערכות מחודשת של הערך ההשאלה של ספרי לימוד

107. חיזוק סל התרבות בישובים בפריפריה בהיבטים תקציביים וארגוניים | מינהל פדגוגי

תפוקות

ע"ז ע"ח ע"ט פ פ"א
מס' בתי הספר ב"מרום" 319 456 645 544 444
מורים בתכניות ייחודיות המשולבים בפריפריה חברתית וגאוגרפית 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000
בתי ספר המשתתפים בהשאלת ספרי לימוד 2,329 2,507 2,850
תלמידים המקבלים ארוחה חמה בבית הספר במסגרת מפעל ההזנה 295,720 355,467 408,340 463,401 520,867