מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: בעלי תפקידים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

לפניכם פרישה של בעלי התפקידים המרכזיים לפי רפורמת אופק חדש ורפורמת עוז לתמורה. הפרישה כוללת התייחסות לנושא הגמולים, נהלים מיוחדים והגדרות תפקידים בחלק מהתפקידים.

תפקידים ברפורמת "אופק חדש"

תפקידים ברפורמת "אופק חדש" גמול הרחבה לפירוט נוסף
מנהל בית ספר טבלת שכר מנהלים מנהל בית ספר לא יכול להתמנות לתפקיד נוסף מעבר לניהול בית הספר.

שעות הוראה בהתאם למורכבות בית הספר.

נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים
סגן מנהל ראשון טבלת שכר סגני מנהלים סגן מנהל ראשון יכול להתמנות גם למחנך כיתה. שעות הוראה בהתאם למורכבות בית הספר. נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים
סגן מנהל שני ואילך 13% לסגן שני ומעלה – גמול הסגנות ייחשב לאחד משני גמולי התפקיד אשר להם יוכל להיות זכאי. נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים
מחנך כיתה 10% כמספר הכיתות התקניות + כיתות מגדריות לא כולל כיתות א' מורה בבית הספר היסודי
רכז מקצוע חטיבת ביניים 8% ועוד עד שעת תפקיד אחת על חשבון שעות שבועיות פרונטליות (סל שעות התפקיד לכל רכזי המקצוע יחד הוא 0.5 שעות שבועיות כפול מספר הכיתות בחטיבת הביניים) רכז מקצוע
רכז זהירות בדרכים 6% רכז אחד למוסד רכז זהירות בדרכים
רכז ביטחון 6% רכז אחד למוסד רכז ביטחון
רכז חינוך חברתי חטיבת הביניים 10% ו-0.4 עות שבועיות לכיתה רכז אחד לבית הספר רכז חינוך חברתי חטיבת הביניים
רכז שכבה חטיבת הביניים תגמול בהתאם לכללים האלה:

ארבע כיתות בשכבה  - 7%

מעל ארבע כיתות בשכבה 6% גמול ועוד 5 שעות תפקיד שבועיות פרונטליות לכתה ו-0.5 שעות תפקיד שבועיות פרטנית לכיתה, כפול מספר הכיתות בשכבה. מספר' שעות התפקיד השבועיות למורה, על חשבון שעות פרונטליות לא יעלה על 6 שעות שבועיות. מספר שעות התפקיד השבועיות למורה, על חשבון שעות פרטניות, לא יעלה על מספר השעות הפרטניות הכלולות במשרתו.

רכז אחד לכל שכבה בת שלוש כיתות ומעלה
רכז שכבה בחטיבת הביניים בחינוך המיוחד 6% לכל רכז שכבה רכז שכבה לכל שלוש כיתות ז'-י"ב.
יועץ בעל רישיון זמני כיום - 6%. החל משנת הלימודים תש"פ - 8%. כדי שיועץ יהיה זכאי לגמול עליו ללמד לפחות 4 שעות הוראה פרונטליות בפועל ומינימום 7 שעות ייעוץ שבועיות בפועל במוסד. יועץ
יועץ בעל רישיון קבוע כיום - 9%. החל משנת הלימודים תש"פ - 12%. כדי שיועץ יהיה זכאי לגמול עליו ללמד לפחות 4 שעות הוראה פרונטליות בפועל ומינימום 7 שעות ייעוץ שבועיות בפועל במוסד.
רכז מעבדה 3% רכז אחד למוסד
רכז הערכה ומדידה 6% רכז אחד למוסד רכז הערכה ומדידה
רב בית ספר 10% רב אחד במוסדות החמ"ד עבור ויתור על תפקיד אחר
רכז טיולים 6% (החל משנת הלימודים תשע"ח, מעבר למכסת הגמולים) רכז אחד למוסד רכז טיולים
רכז תקשוב חט"ב 8% רכז אחד למוסד רכז תקשוב חטיבת ביניים
רכז לקויות למידה 4% רכז אחד למוסד
רכז מניעת סמים ואלכוהול 6% רכז אחד למוסד רכז מניעת סמים ואלכוהול
רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות החל משנת הלימודים תשע"ח - 6% רכז אחד למוסד רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות
מדריך תפקודי למידה (מת"ל) החל משנת הלימודים תשע"ח - 6% רכז אחד למוסד מדריך תפקודי למידה
מורה חונך/גננת חונכת החל משנת הלימודים תשע"ח - 2.4% עבור כל מתמחה ועד שלושה מתמחים לחונך מורה חונך
רכז פדגוגי בחטיבת ביניים החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ, נוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.

הערות לטבלה לעיל (רפורמת אופק חדש):

 1. עובד הוראה, שאינו סגן ראשון או מנהל, יכול לקבל שני גמולי תפקיד לכל היותר (גמול חינוך מיוחד אינו נחשב לגמול תפקיד לעניין זה). גמול שלישי מותנה באישור מיוחד של מנהל המחוז.
 2. מורה-מדריך נחשב לאחד משני התפקידים שאליהם יכול להתמנות עובד הוראה.
 3. מינוי של כל בעל תפקיד הוא לשנת לימודים אחת ואין לו קביעות על התפקיד למעט מנהלים וסגני מנהלים המתמנים בהליך מכרזי.
 4. בכל מוסד ניתן למנות מספר מחנכים כמספר הכיתות התקניות שאושרו למוסד בתקן. בבתי ספר עם הפרדה מגדרית שאושרה בתקן, ניתן למנות מחנך כיתה לכל כיתה , אף שהכיתה אינה תקנית.

תפקידים ברפורמת "עוז לתמורה"

תפקידים ברפורמת ״עוז לתמורה״ גמול הרחבה לפירוט נוסף
מנהל בית הספר גמול ניהול, בהתאם למספר הכיתות ולותק בניהול .מתוך משרתו, 6-3 יהיו שעות הוראה פרונטליות בפועל בכיתה מנהל יוכל, נוסף על תפקידו, לכהן רק כמחנך כיתה נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים
סגן מנהל בית הספר גמול ניהול, בהתאם למספר הכיתות ולוותק בניהול ועוד שעות תפקיד לפי מפתח של 0.5 שעות ניהול לכיתה, לכל הסגנים יחד. כל השעות הפרטניות ישמשו לתפקיד הניהול. סגן מנהל יוכל לכהן, נוסף על תפקידו, כמחנך כיתה או כאחראי ביטחון. מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-9 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-6 שעות. נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים
מחנך כיתה 10% + 3 שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרונטלית

מקנה 2 נקודות זכות.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 50% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-6 שעות. מחנך כיתה
יועץ חינוכי גמול בשיעור של5% עד 9%, בהתאם לשנות הוותק בייעוץ.

החל מיום   1.1.2020, יגדל הגמול לשיעור של 11%-6%.

שעות תפקיד: 1.7 שעות שבועיות כפול מספר הכיתות בחטיבה העליונה, והן יבואו במקום שעות פרונטליות.

וכן כל השעות הפרטניות של משרתו.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-8 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-4 שעות. יועץ
רכז התאמות למידה והיבחנות בבחינות בגרות גמול של 6%, ניתן להשתמש בשלוש שעות פרטניות לביצוע התפקיד.

מקנה 2.5 נקודות זכות.

אחד למוסד.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות.

רכז הערכה ומדידה גמול של 6%,

מקנה 2.5 נקודות זכות.

אחד למוסד.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות.

רכז הערכה ומדידה
רכז שכבה % 6 גמול ריכוז

לרכז שכבה בת ארבע כיתות ומעלה. עבור כל כיתה: חצי שעת תפקיד פרונטלית וחצי שעת תפקיד פרטנית כפול מספר הכיתות בשכבה (ולא יותר ממספר השעות הפרטניות הכלולות במשרתו), אך לא יותר מ-12 שעות תפקיד שבועיות.

עבור שכבה של שלוש כיתות, הרכז יקבל רק גמול באחוזים וללא שעות תפקיד.

מקנה 4 נקודות זכות.

אחד לשכבה

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-6 שעות.

רכז מקצוע במקצועות אנגלית ומתמטיקה הגמול הוא בשיעור של 9%. אם יש כמה רכזים למקצוע, יתחלק גמול הריכוז בין הרכזים באופן שווה.

ביתר מקצועות הלימוד גמול הריכוז הוא 7%-5%, בהתאם להיקף השעות במקצוע,

ועוד שעות תפקיד לפי מפתח של 0.5 שעות ריכוז מקצוע לכיתה, לכל רכזי המקצוע יחד ולא יותר מ-1 ש"ש לרכז.

מקנה 3 נקודות זכות.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות. רכז מקצוע
רכז חינוך חברתי גמול בשיעור של 6% ועוד 0.4 שעות תפקיד כפול מספר הכיתות בבית הספר. שעות התפקיד יבואו במקום שעות הוראה פרונטלית.

מקנה 3 נקודות זכות.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות. רכז חינוך חברתי
רכז חינוך חברתי- מעורבות חברתית גמול בשיעור של 6% ובנוסף 0.4 שעות תפקיד כפול מספר הכיתות בחטיבה העליונה בלבד. שעות התפקיד יבואו במקום שעות הוראה פרונטלית. מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-8 שעות. רכז חינוך חברתי- מעורבות חברתית
רכז ביטחון גמול בשיעור של 6% מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-10 שעות. רכז ביטחון
רכז מעבדה
 • במוסד עד 12 כיתות שיעור הגמול יהיה 3%.
 • במוסד מ-13 כיתות ומעלה שיעור הגמול יהיה בשיעור של 5%.
מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-10 שעות.
רכז זהירות בדרכים 6% אחד למוסד

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-10 שעות.

רכז זהירות בדרכים
רכז מניעת סמים אלכוהול 6% אחד למוסד.

מספר שעות ההוראה הפרונטליות בפועל לא יפחת מ-12 שעות. ככל שאינו מועסק במשרה מלאה (וכן אם זכאי לשעות גיל) – מספר השעות הפרונטליות בפועל יהיה 33% משעות ההוראה הפרונטליות הקבועות בטבלת שבוע העבודה ולא פחות מ-10 שעות.

רכז מניעת סמים ואלכוהול
מורה חונך החל משנת הלימודים תשע"ט - 2.4% עבור כל מתמחה ועד שלושה מתמחים לחונך
 • בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה
 • בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה
 • בעל ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה, שהמתמחה מחמד
 • בוגר קורס להכשרת "חונכים ומלווים" מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים. או לחילופין: לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס להכשרת "חונכים ומלווים" באחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים.
מורה חונך
רכז טיולים החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
 • תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ, נוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.
 • מקנה 2.5 נקודות זכות
רכז טיולים
רכז פדגוגי החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ, נוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.
רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
 • תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ וזאת בנוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.
רכז השתלבות ואוכלוסיות מיוחדות
רכז תקשוב החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
 • תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ, נוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.
רכז תקשוב
רכז משמעת ואקלים חינוכי החל מתש"פ – 1/9/19 
 • גמול בשיעור 6%
 • תפקיד אחד מתוך רשימת התפקידים שאושרו לתש"פ, נוסף על התפקידים הקיימים כיום בחטיבה עליונה.

הערות לטבלה לעיל (רפורמת עוז לתמורה):

 1. סל שעות תפקיד למנהל - נקבע סל של 0.25 שעות תפקיד שבועיות פרונטליות לפי מספר כיתות החטיבה העליונה, עבור ביצוע משימות שיוטלו על המורה על ידי המנהל (תפקידים שלא נקבעו בהסכמי השכר). מספר השעות השבועיות שיוקצו למורה לא יעלה על 4 .
 2. עובד הוראה לא יוכל למלא יותר משני תפקידים בעת ובעונה אחת אלא אם קבע מנהל המחוז שיש צורך חיוני בהעסקת העובד ביותר משני תפקידים.
 3. מינוי של כל בעל תפקיד הוא לשנת לימודים אחת ואין לו קביעות על התפקיד למעט מנהלים וסגני מנהלים המתמנים בהליך מכרזי.