מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: הדרכה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


הדרכה בחטיבת הביניים

רציונל

הדרכה בית ספרית היא משאב פדגוגי חשוב לקידום סגלי ההוראה בבתי הספר. כדי שההדרכה תהיה אפקטיבית, על מנהל בית הספר לנהל אותה באופן מושכל ומבוסס נתונים.

ניהול ההדרכה יתבסס על צורכי בית הספר בזיקה לתוכנית האסטרטגית ויעדי המוסד החינוכי ולמדדי תוצאה שונים, כגון הערכת תפקודי הלומדים והישגיהם בתחומי הדעת השונים, התמונה החינוכית הבית ספרית, תוצאות מיצ"ב בחטיבת הביניים ותוצאות בגרויות, בד בבד עם התייחסות לנתונים נוספים, כמו הדרכות קודמות לצוות, הפיתוח המקצועי של הצוות הן במוסד והן במחוז, הוותק והניסיון של חברי הצוות בתחומים השונים וכדומה.

עקרונות מובילים בהדרכה

  • מערכתיות – ראיית ההדרכה בבית הספר באופן מערכתי .
  • הדרכה בשירות יעדים ומשימות – תכנון ההדרכה המוסדית בהתאם ליעדים ולמשימות בתוכנית האסטרטגית של המשרד.
  • הדרכה תומכת במכלול העשייה החינוכית – תכנון והקצאה של ההדרכה המוסדית לקידום ולפיתוח של מגוון ההיבטים החינוכיים שעליהם אמון המוסד החינוכי, וביניהם היבטים ערכיים, חברתיים, רגשיים ולימודיים.
  • הדרכה מחוברת לפיתוח מקצועי – מנהל בית הספר יראה את התמונה המלאה ואת המענים לצוות הן על ידי הפיתוח המקצועי והן על ידי ההדרכה.
  • הקצאה דיפרנציאלית.
  • יעילות ואיגום משאבים – איגום משאבים ויעילות בהקצאת משאבי הדרכה.
  • בתי ספר במיקוד מיוחד מחויבים לקבל הדרכה בנושאים בהם הם תת-משיגים.