מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: היערכות מערכת החינוך לשעת חירום

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בחזרה לשגרות


א. מהות המשימה ותיאורה

1)         עדכון ותיקוף נתוני תיק הביטחון ותיק השטח המוסדי - עד 30 בספטמבר (באחריות רכז הביטחון).

ב.          הכנה ותרגול של סגלי ההוראה והתלמידים להתגוננות בכל אחד ממצבי החירום כמפורט:

1)         עדכון תוכנית "הכי מוגן שיש" ותרגול ירי טילים - עד 15 בספטמבר (אלא אם יופצו הנחיות אחרות לקראת פתיחת שנת הלימודים).

2)         עדכון תוכנית המילוט "הכי בטוח שטח פתוח" ותרגול רעידת אדמה/שרפה - עד 30 בספטמבר

(בתי ספר רלוונטיים לצונאמי, יתרגלו ללא יציאה מחוץ למוסד על פי הנוהל החדש בסיוע קב"ט המוס"ח הרשותי - עד 30

בספטמבר 2019.

3)      בניית תוכנית מילוט ופינוי התלמידים מחוץ למוסד החינוכי (בדגש על שרפה וכולי) על פי הנוהל החדש בסיוע קב"ט המוסדות החינוכיים הרשותי - עד 30 בספטמבר 2019.

4)         תדרוך ותרגול חפץ חשוד על פי הנחיות אגף הביטחון - עד 30 בספטמבר.

5)         הקמת צוות החירום הבית ספרי (צל"ח) ועדכונו - עד 30 בספטמבר (לינק להנחיות שפ"י).

6)         תרגיל התגוננות מפני אירוע חומרים מסוכנים (נוהל 11 בחוזר מנכ"ל שע"ח) - עד 31 בדצמבר.

7)         הכנות לקראת וביצוע תרגיל התגוננות מוסדות חינוך ארצי - ז' אדר תש"פ - 03 במארס 2020.

8)         תרגול צוות לחירום בית ספרי (צל"ח) ארצי, ז' אדר תש"פ - 03 במארס 2020.

9)         תרגול למידה מקוונת בחירום ארצי על פי תוכנית מינהל תקשוב בתאריכים ה'-ט' אדר תש"פ, 05-01 במארס 2020.

10)       תרגול בני נוער מתנדבים לשעת חירום ארצי על פי תוכנית מינהל חברה ונוער בתאריכים   ה'-ט' אדר תש"פ, 05-01 במארס 2020.


בחזרה לשגרות