מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: טיול מונגש לתלמידים עם צרכים מיוחדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

  • השתתפות תלמידים עם מוגבלות קבועה או זמנית  הלומדים בכיתה הרגילה או בכיתה לחינוך מיוחד בבית הספר הרגיל, בפעילויות חוץ-בית ספריות, טיול שנתי, מסע לפולין , פעילויות סל תרבות, גדנ"ע ותוכנית הכנה לשירות משמעותי של שכבת הגיל המקבילה בד בבד עם מימוש הזכות להנגשת הפעילות או הטיול.
  • בניית תוכנית טיולים מותאמת ומונגשת בבתי ספר לחינוך מיוחד אשר תאפשר לתלמידים לחוות את חוויית הפעילות והטיול השנתי בהלימה מרבית לנושאים ולעקרונות של שכבת הגיל ולתוכנית הלימודים בחינוך הרגיל.
  • חומרים וכלים
  • חוזר מנכ"ל תשע"ו/ 7(ב) - טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית - היבטים פדגוגיים-ארגוניים.
  • אתר האגף לחינוך מיוחד –  חינוך בלתי פורמלי - טיול מונגש.
  • הנגשת טיולים ופעילויות במוסד החינוכי ומחוץ לו - השתתפות תלמידים עם מוגבלות.


בחזרה לשגרות