מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

3יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות

بناء حيّزات تعلّميّة عصريّة مليئة بالتحدّيات، وبما في ذلك بيئات رقميّة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור התלמידים המבצעים משימות אורייניות מתוקשבות.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תוצאות שימוש אפקטיבי בסביבה לימודית מיטבית:
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח'.
 • באיזו מידה יש שימוש בסביבות למידה חוץ-כיתתיות?
 • באיזו מידה המורים מיומנים בשימוש מושכל המחבר בין תוכן לסביבה?
 • באיזו מידה משולבות בתוכנית הלימודים הבית ספרית מיומנויות המאה ה-21 וביצוע של משימות אורייניות מתוקשבות?
 • מהן תפיסות המורים כלפי למידה בסביבה דיגיטלית ומהי רמת המיומנות שלהם בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה במרחבים חדשניים, פיזיים ודיגיטליים, במעבדות ובמרחבים בתוך ומחוץ לבית הספר?
 • באיזו מידה מקבלים המורים והתלמידים הזדמנות להשפיע על עיצוב מרחב הלמידה הפיזי והמקוון באופן המשרת את צורכיהם ואת מטרותיהם הקוגניטיביות והחברתיות?
 • באיזו מידה שילוב סביבות למידה פיזיות ומקוונות בבית הספר מקדם תחושות חיוביות של התלמידים ביחס ללמידה?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל, שיהווה סוכן שינוי להובלת חדשנות פדגוגית במגוון מרחבי למידה חדשניים.
 • להבנות שגרות וסדירויות, המאפשרות למידה חוץ-כיתתית. לדוגמה: שיתופי פעולה עם ארגונים חיצוניים הפועלים במשק, יצירת קהילה תומכת סביב בתי הספר המסייעת לתלמידים להכיר את תחומי הדעת הטכנולוגיים.
 • לאתר באופן יזום חידושים בתחום סביבות למידה פיזיות ומקוונות, שהוכח שהן מקדמות למידה, ולרתום צוותי מורים להקמה ולהוראה באמצעותן בבית הספר.
 • לייצר גמישות בשגרות בית הספר כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להשתמש בסביבות דיגיטליות סינכרוניות וא-סינכרוניות באופן המקדם מיומנויות חקר ושיתופיות תוך חיבור לעולם שמחוץ לבית הספר .
 • לבסס תרבות של למידה המשלבת למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים (Blended Learning), פרקטיקה של 'כיתה הפוכה', למידה בקורסים רבי משתתפים באנגלית (MOOC), שימוש במערכות לניהול למידה (LMS) בשגרה וסביבות ענן.
 • לגבש תוכנית לימודים בית ספרית להטמעת מיומנויות המאה ה-21 כולל ביצוע משימות אורייניות מתוקשבות.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, אם יעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, ממד-על: ניהול ההוראה והחינוך.
 • להפעיל את ספריית בית הספר כמרכז משאבים, המשולב בלמידה ובפעילות הלא פורמלית.

הוראה-למידה-הערכה

פיתוח מקצועי

 • להעמיק ידע מורים ולהקנות להם מיומנויות תכנון הוראה בשילוב חומרי הוראה דיגיטליים, ספרים דיגיטליים, משימות אורייניות מתוקשבות, מאגרי מידע וכלים דיגיטליים בפדגוגיה, וקידום השימוש במערכות לניהול למידה (LMS) (קלאסרום, מוודל ועוד).
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מקצועיות המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע. לדוגמה: קהילת מורים מובילי תקשוב,תכנון מוסדות חינוך וציבור.
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תוכנית לימודים בית ספרית המתייחסת למרחבי למידה פיזיים חדשניים ומקוונים כמשאב וכאמצעי להעמקת למידת תלמידים וליצירת אקלים למידה מיטבי.
 • לעודד השתתפות מורים בתהליכי הדרכה ופיתוח מקצועי בנושא משימות אוריינות מדעית טכנולוגית מתוקשבות.
 • לעודד השתתפות תלמידים בתחרויות רובוטיקה ארציות ובין-לאומיות FIRST F.L.L כדי להכשירם לעבודת צוות ולפיתוח מקצועי כדי לטפח את דור המהנדסים והמנהיגים של המחר.
 • לזמן למורים מודלים יישומיים מגוונים של סביבות פיזיות ומקוונות שניתן להתאימן לקידום תהליכים פדגוגיים חדשניים (לדוגמה: דגמי הוראה דיגיטליים, למידה שיתופית במרחב הדיגיטלי, מרחבי M21, תכנון מוסדות חינוך חדשניים).
 • ליזום מפגשי למידה המאפשרים לכל מורה להתאים מרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים לפדגוגיה חדשנית.

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד במגוון סביבות בבית הספר ובקהילה בחיבור למצבי חיים שונים, תוך למידה עיונית והתנסות פעילה, כחלק מהוראה מותאמת.
 • להקצות שיעורים ומרחבים ייעודיים להוראת נושאי הכנה לחיים, תוך קישור מושכל לתחומי הדעת הנלמדים.
 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית, בהתאם למשימה ולצורכי התלמיד.
 • לפתח מיומנויות לשימוש עצמאי ומושכל בסביבה הדיגיטלית בחיבור לתחומי דעת ולחיי היומיום וככלי עזר לקיום קשרים חברתיים.
 • לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של למידה מרחוק ולעודד את השתתפותם בשיעורים אלו, לרבות תלמידים חולים במחלה ממושכת או חולים בביתם (על פי ההגדרה בחוק ילדים חולים).

פיתוח מקצועי

 • לקדם שימוש בכלים דיגיטליים להוראה מותאמת לשם הבניית ידע, תיווך להבנה, המחשת תוכן מופשט ותהליכי רפלקציה.
 • לגבש עקרונות לבחירה מושכלת של אמצעי טכנולוגיה מסייעת בהתאם לצורכי התלמיד ולשימוש בהם כחלק מתהליך ההוראה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תוכנית הלימודים הבית ספרית כוללת משימות לפיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (לדוגמה, משימות אורייניות מתוקשבות)
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, תוך שימת דגש על תכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה, בדגש על קידום מנעד ההיבטים של תפקודי הלומד.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית ובמסגרתה מפתחים יכולת לתכנן תהליכי הוראה-למידה-הערכה המקדמים למידה עצמית, למידה שיתופית, למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים בסביבה הדיגיטלית ובמרחבי למידה חדשניים.
 • מורים המשתמשים בכלים דיגיטליים ומנחים תלמידים לבנות תוצרים בכלים דיגיטליים, לנהל פרויקטים באמצעות כלים דיגיטליים ייעודיים ולהתנסות בלמידה חוץ-כיתתית.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה הדיגיטליים.
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים בתוך בית הספר ומחוצה לו , המעצבים את חוויית הלמידה.
 • תלמידים מקבלים הערכה על למידתם במסגרת 'חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית', משתתפים בפרויקטים ללמידה שיתופית ובקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • מערכת שעות בית ספרית מתייחסת לכלל מרחבי הלמידה המגוונים והחדשניים, הפיזיים והדיגיטליים.
 • תלמידים מבצעים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת.

סביבת למידה דיגיטלית

סביבת למידה פיזית

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי

שימוש בכלים דיגיטליים ליישום הוראה בערבית:

●       כלים דיגיטליים

●       כלים והסברים במתמטיקה

●       מחולל הכיתה האינטראקטיבית (לפיתוח תכנים דיגיטליים)

●      פרסומים: "עלוני פדגוגיה דיגיטלית בחברה הערבית"

 • פדגוגיה בסביבה רבודה: שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות תומכות למידה - מחיפוש מידע ועד ליצירת תוצרים מקוריים כמו צילום ועריכת סרטים, עיצוב כרזות מתוקשבות, הפקת ספרים מתוקשבים, הוצאת עיתונים דיגיטליים ועוד, בד בבד עם היחשפות באמצעות "מנטורים" ומומחים ממגזרי התעשייה וחברות הי טק, לצרכים עכשוויים אקולוגיים/תרבותיים/חברתיים ופיתוח תוצרים. בית ספר ניסויי עמל שבח מופת, תל אביב.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.