מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

4העשרת הידע בתחומי האומנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות ותנועתיות

إثراء المعرفة في مجالات الفنون، وتوسيع تجربة المهارات الحسّيّة- الحركيّة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • עד כמה מתקיימים ומשובצים במערכת השעות שיעורים בתחומי האומנויות?
 • האם קיימים מרחבי למידה ייעודיים לתחומי האומנויות השונים?
 • עד כמה ניכרים תוצרי הלמידה והיצירה בתחומי האומנויות במרחבים הבית ספריים?
 • האם תכנים אומנותיים מקבלים ביטוי באירועים בית ספריים?
 • באיזו מידה משולבים נושאים והיבטים אומנותיים בהוראת תחומי הדעת?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות קבועות המאפשרות לתלמידים ולמורים להביא לידי ביטוי מגוון מיומנויות בתחומי האומנויות השונים (אומנות חזותית, מוזיקה, מחול, קולנוע, תיאטרון להצגת תוצרים, במה לכישרונות ללמידה ולצפייה).
 • לעודד שיתופי פעולה ולמידה בין-תחומית בין מורי האומנויות למורים בתחומי הדעת האחרים.
 • להקצות חללים ומרחבי למידה, ציוד וזמנים סדורים ללמידת תחומי האומנויות.
 • להתנסות במיומנויות חושיות-תנועתיות, מיומנויות חקר וביצוע.
 • להעשיר את גופי הידע והשפה בתחומי האומנויות.
 • לשלב בתוכנית הפעילות החברתית הפסקות פעילות בתחומי האומנויות (הרקדה, מיצג, קליפ ועוד).
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, אם יעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, ממד-על: מחויבות לתלמידים ולבית הספר.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתוח את יום הלימודים ב"שיר של יום" בכל הכיתות.
 • לשלב בהוראת תחומי הדעת פעילות הכוללת תנועה, צבע, צליל, יצירה וכולי ובד בבד ליצור הקשרים לנושא הנלמד.
 • לחשוף את התלמידים ליוצרים וליצירותיהם, מהארץ ומהעולם, מתקופות שונות, סגנונות וסוגות, במגוון תחומי האומנויות.
 • לשלב בסביבות הלמידה הכיתתיות והחוץ-כיתתיות התנסויות יצירתיות מכל תחומי האומנויות.
 • לשלב שימוש בכלים אומנותיים לקידום הבעה הבנה חשיבה, במגוון תחומי דעת.
 • לשלב כלים דיגיטליים בהוראת תחומי האומנויות תוך מכוונות להרחבת הידע וההתנסות.
 • להעצים כישורים אומנותיים ולזמן ביטוי והצגה של תוצרים אישיים על פי אמות מידה אומנותיות.
 • לשלב בשיעורים הפסקות קצרות להתנסות בתנועה, במוזיקה, בפעילות גופנית ועוד.
 • לעודד יוזמות של מורים, תלמידים והורים בתחומי האומנויות ולאפשר להם להציג אותן בבית הספר ובקהילה (שירה, מוזיקה, תיאטרון, אומנות חזותית, מחול ועוד).
 • לקדם חשיבה עצמאית מקורית ויצירתית, משמעת עבודה, הבנת הסביבה, סימניה ואותותיה, רגישות לזולת, עבודת צוות ושיתוף פעולה, ריכוז, דיוק, אחריות, מעורבות ולכידות חברתית.

פיתוח מקצועי

 • לבנות עם צוות המורים פיתוח מקצועי רלוונטי לצורכיהם תוך שימת דגש על הפיתוח האינטלקטואלי וההיבט והתרבותי של המורים.

הוראה-למידה-הערכה

 • בבתי ספר לחינוך מיוחד - ללמד שני מקצועות לפחות מתחומי האומנויות בהתבסס על תוכניות הלימודים.
 • ללמד אומנויות תוך הבחנה בין שיעורי אומנות לבין טיפולים באומנות מבחינת צוות, לומדים, זמנים ותכנים ולאתר ממשקים מקדמים בין שני התחומים.
 • לשלב שימוש בכלים אומנותיים לקידום הבעה והבנה במגוון תחומי דעת.
 • להעצים כישורים אומנותיים ולזמן ביטוי והצגה של תוצרים אישיים על פי אמות מידה אומנותיות.

תרבות ארגונית

 • למסד מפגשי למידה של קהילות בית הספר "מעגלי חמד קהילה לומדת" בשגרת בית הספר ובמפגשים בין בתי ספר שונים

הוראה למידה הערכה

 • לקדם למידה דיסציפלינרית ולמידה ערכית, היוצרות מרחב מגוון ופתוח.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מסגרות ללימוד כמה מקצועות בתחומי האומנויות.
 • מרחבים וחללים המתאימים ללמידה ויצירה, סטודיו לאומנות ולמחול, חדרי מוזיקה, במות לתיאטרון, ומסכים לצפייה ולקולנוע.
 • מיזמים ופרויקטים ייחודיים של מורים ותלמידים ללימוד ולהצגת תוצרים אומנותיים.
 • הורים מעורבים בהעשרת תלמידי בית הספר ותורמים מתחומי המומחיות שלהם במסגרות העשרה שונות.
 • שילוב אומנויות ופעילות חושית תנועתית בתחומי דעת שונים.
 • תלמידים צופים במופעי תרבות, מבקרים במוזיאונים ומתנסים ביצירה במשך היום ואחר הצוהריים.
 • השתתפות של תלמידים בלהקות מחול, הרכבי מוזיקליים, אנסמבל תיאטרון ועוד.
 • חינוך מיוחד: מסגרות פעולה מוגדרות לשיעורי אומנות ולטיפולים באומנויות ושילוב כלים אומנותיים בהוראת תחומי הדעת.
 • שיפור באקלים הבית ספרי, ערכים ונורמות התנהגותיות, הפחתת האלימות ומתן הזדמנויות שווה לבעלי אינטליגנציות שונות  ולגילוי כישרונות חבויים.
 • תוכנית כחול לבן - (2789) תוכנית "כחול לבן" היא תכנית בין-תחומית, שמטרתה העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • תכנית אלי כהן - (2799) סיפור חייו ומותו של אלי כהן מתכתב עם סיפורה של מדינת ישראל ומשתלב עם סיפורי הגבורה והקרבת החיים למען קיומה וביטחונה.
 • תכנית מכביה - (2803) תוכנית רב-תחומית העוסקת בסיפור המכביה ובערכיה, כפי שהם באים לידי ביטוי בתכנים ובנושאים בתוכניות לימודים קיימות.
 • תוכנית מורשת יהדות אתיופיה - (2804) תוכנית זו עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה.
 • תוכנית ירושלים - (2978) תוכנית מבוססת על מיפוי כל תוכניות הלימודים בחטיבות הגיל, בדגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.
 • קשר רב-דורי -(795) תוכנית לחיזוק הקשר הבין-דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר.
 • כיתת עתיד - (1040) התוכנית פועלת בשישה אזורי למידה שדרכם המבקרים יכולים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה-21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • נשים שעשו היסטוריה -  (791) תוכניות ייחודיות, אגף א' לפיתוח פדגוגי תוכנית לחשיפה של סיפורי מורשת של גבורת נשים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואישיים. התוכנית פועלת לקידום ולמימוש שוויוניות מגדרית.
 • תכנית  mooc  במערכת החינוך - (2878]How2MOOC היא מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם.
 • מב"ט - (1283) פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגיים) הוא פרויקט תלת-שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'. במסגרת הפרויקט מופעלת תכנית הוראה ייחודית מבוססת סביבת לגו.
 • התוכנית העיונית - במעורבות חברתית - הלמידה העיונית כוללת שלושה מרכיבים: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת מקום ההתנסות המעשית.
 • אמונה ואומנות: שילוב האומנות בלימודים תורניים תוך הנחיה משותפת של לימודי קודש ואומנות, מפגשים ויצירה בסטודיו תורני ומסלול לבגרות. ישיבה תיכונית ניסויית, קריית אתא.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.