מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

5טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

تنمية ثقافة تميّز تعليميّ، اجتماعيّ وقِيَميّ.

 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים הממוקמים ברבעון הגבוה בתוצאות מיצ"ב הישגים.
 • שיעור התלמידים המשתתפים בתחרויות בתחומי האומנות, המדעים, הטכנולוגיה (כגון, סייבר) והספורט.
 • שיעור התלמידים המבצעים משימות אורייניות מתוקשבות בסביבות למידה חדשניות.
 • שיעור התלמידים המתנדבים ומעורבים בקהילה.
 • עד כמה מגוון מנעד התחומים והנושאים שבהם מתאפשר לתלמידים לבטא מצוינות לימודית, חברתית וערכית?
 • באיזו מידה התרבות הבית ספרית, החזון ותוכנית העבודה הבית ספרית מעודדת טיפוח מצוינות אישית וחברתית מבוססת יזמות של כל באי המערכת?
 • האם המורים מיומנים בניהול שיח אישי על חוזקות וחולשות עם תלמידים?
 • מה הן המסגרות , הסדירויות והשגרות שבית הספר מפתח ובונה לאפשר לתלמידים לבוא לידי ביטוי בחוזקותיהם?
 • עד כמה המורים מיומנים בשיטות הוראה מגוונות המיועדות למענה לתלמידים בכיתה ההטרוגנית (מחוננים, מצטיינים, עולים, משולבים ועוד)?
 • האם מצוינות מקבלת ביטוי גם בהערכה חיצונית כמו תעודות, ערבי הוקרה ועוד?

תרבות ארגונית

 • לפתח "פרסונליזציה" - התאמת "חליפה אישית" לפיתוח מצוינות של כל תלמיד במערכת.
 • להבנות מסגרות מגוונות לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית של תלמידים ומורים כחלק משגרת בית הספר.
 • לאתר הזדמנויות שונות המאפשרות לתלמידים ולמורים לבוא לידי ביטוי בחוזקותיהם.
 • לקבוע זמנים סדורים לשיח עם התלמידים על אודות החוזקות שלהם והדרכים לפתח אותן במסגרת הבית ספרית (שיח אישי בשעות הפרטניות, שיחות משוב תקופתיות).
 • לפתח תוכניות מצוינות בית ספריות המחזקות את יכולות הצוות, התלמידים ואף ההורים.
 • לעודד השתתפות תלמידים בתחרויות רובוטיקה ארציות ובין-לאומיות FIRST F.L.L כדי להכשירם לעבודת צוות ולפיתוח מקצועי ולטפח את דור המהנדסים והמנהיגים של המחר.
 • לעודד השתתפות ורישום מורים, תלמידים, מנהלים ויועצות לימי עיון , ימי שיא וליריד המגמות הטכנולוגיות של משרד החינוך כדי שיוכלו להדריך את התלמידים בעל-יסודי ובחטיבת הביניים בנוגע לבחירת מסלול לימודים המתייחס לחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה.
 • לעודד את התלמידים למעורבות והשתתפות בקבלת החלטות בחיי בית הספר ובקהילה.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, אם יעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, ממד-על: מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו.

הוראה-למידה-הערכה

 • לזהות חוזקות של כל תלמיד ולאפשר לו לפתחן בד בבד עם הצבת יעדים מוגדרים למימוש המצוינות האישית.
 • לשלב בתוכנית העבודה הבית ספרית והכיתתית יעדים לקידום מצוינות במגוון תחומים.
 • להוקיר חוזקות של תלמידים, יוזמות חברתיות והישגים אקדמיים.
 • לעודד מורים ובעלי תפקידים לפרוץ בתהליכים חדשניים מותאמים למאה ה-21.
 • לעודד מורים להשתמש בסביבות הוראה-למידה-הערכה חדשניות מטפחות מיומנויות המאה ה-21 ומותאמות למאה ה-21.
 • לעודד את ארגון לומד ומתחדש בהתאם למחקרים חדשים בתחום בית הספר וקידום הלומדים.
 • לפתח תהליכי רפלקציה ומשוב לקידום מצוינות.

פיתוח מקצועי

 • לעודד מצוינות מורים, כדוגמת "מורים מובילים".
 • לפתח "קהילה בית ספרית לומדת" - ארגון לומד לאורך זמן.
 • להכשיר את המורים לנהל שיח עם התלמידים על אודות התקדמותם האישית והקבוצתית בתחומי החוזק שלהם.
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתהליכים פרסונליים המפתחים יכולות של כל לומד(מחוננים, מצטיינים, עולים, משולבים ועוד).
 • להכשיר את הצוות החינוכי בתחום הפדגוגיה החברתית, בהיבטים חברתיים התנסותיים בקידום מצוינות.

תרבות ארגונית

 • לפתח כלים מותאמים שיאפשרו לתלמיד לאתר נקודות חוזק ותחומי עניין, בשיתוף ההורים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לחוזקות ולכישורים שלהם ויכולת לבטא וליישם אותם במגוון רחב של תחומים.        
 • לשלב בתוכנית האישית של התלמיד יעדים לקידום מצוינות וכישורים אישיים בתחומי חוזק ובתחומי עניין.          
 • ליזום פעילויות המאפשרות מצוינות ברמה הקבוצתית תוך הצגה והוקרה של התוצר המשותף.          
 • לפעול באופן מותאם להעלאת רף הציפיות ולהצבת אתגרים בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל.          
 • למסד השתלבות של תלמידים מבית ספר לחינוך מיוחד בקבוצות עניין והעצמה בבית ספרם וכן בשיעורים עם בני גילם בבית ספר רגיל; לשלב תלמידים מכיתת החינוך המיוחד בשיעור של כיתת החינוך הרגיל בשכבה.   
 • ליישם את התוכנית החינוכית "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" במסגרת "מעגלי חמד קהילה לומדת".
 • מ"ד - להרחיב מעגלי שותפים בתוכנית מנהיגות "הקהל למען ציון".
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תוכניות אישיות וקבוצתיות לקידום מצוינות תלמידים בתחומים אקדמיים וחברתיים.
 • תוכניות, מיזמים ותחרויות, המקדמים למידה שיתופית, משחוק ותוצרי למידה מתוקשבים, המהווים חלק מתוכנית עבודה בית ספרית, הכוללת מסגרות זמן לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית.
 • יוזמות של מורים ותלמידים, המדגימות מצוינות אקדמית וחברתית.
 • קיום תוכניות מצטיינים בבית הספר.
 • מורים מובילים קהילות למידה בבית הספר.
 • אחוז גבוה של תלמידים בקבוצות מצוינות ומנהיגות.
 • פיתוח מקצועי בית ספרי הממוקד במתן מענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתתם הרגילה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות לנושא קידום המצוינות ברמה האישית והקבוצתית בתוכנית העבודה הבית ספרית.
 • מקפצה - (840) תוכנית מקפצה היא תוכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות.
 • תוכנית לאומית לרובוטיקה - (742)תוכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בין-תחומי;
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') - (995) עמותת תעשיידע מזמינה את התלמידים לגלות עד כמה השמיים הם לא הגבול. קורס "מבט לחלל", הוא קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית -  (829) תוכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע.
 • קואליציית העסקים, צה"ל וסייבר (יוזמת 5 פי 2) - (1137) התוכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי באופן ישיר בבתי ספר הפזורים ברחבי הארץ. המטרה להגביר את המוטיבציה של תלמידים לבחור ולהתמיד בלימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה.
 • יובל - (965) מטרת התוכנית ליישם מודל עבודה רב-תחומי הכולל יצירת רצף בין עבודת בית הספר במהלך יום הלימודים ובשעות אחר הצוהריים, חיזוק שיתופי הפעולה בין בית הספר, הורים וקהילה, קידום מצוינות אישית בקרב תלמידים המשתתפים בתוכנית.
 • אמירים - במסגרת התוכנית מופעלות בבתי הספר הללו מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתוכנית מפתחים ומפעילים תוכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.
 • הקהל למען ציון - מפגש בני נוער ארצי לחשיבה, קבלת החלטות ועשייה למען בני הנוער, בית החינוך, הקהילה ומדינת ישראל. דרך היוזמה "הקהל למען ציון", הנערים מובילים תהליכים ערכיים וחינוכיים אשר הם עצמם החליטו להעלות על סדר היום.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות שני מורים מובילים (מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו).
 • בית ספר לתקווה: תפיסת האימון בחינוך מבססת את תפקיד המחנך על עקרונות האימון הספורטיבי וערכיו. שימוש בכלי אימון אישי וקבוצתי מעוררים מוטיבציה להשקעת משאבים בלמידה, יצירת רשת ביטחון, אמונה ביכולת ורצון לדבוק במטרה למרות הקושי. חטיבת ביניים ניסויית נווה יונתן, רמלה.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.