מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

6חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

التربية للقيم اليهوديّة، الديموقراطيّة، الصهيونيّة والاجتماعيّة، وتعزيز هُويّة وقيم التراث الخاصّة، ضمن حيّز حياة مشترك داخل المجتمع الإسرائيليّ

 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים שבמסגרת הלימודים (שיעורים רגילים, טיולים וסיורים, פעילויות בית-ספריות וכד') עוסקים בסוגיות ערכיות ומוסריות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים שהמורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים חברתיים שקשורים לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם התכנית החינוכית /לימודית של בית-הספר מביאה לידי ביטוי ערכים המופיעים בחזון, בתחומי הדעת ואורח החיים הבית-ספרי?
 • האם קיימת מוכנות ומסוגלות של הצוות לקיים דיונים ערכיים ולעסוק בדילמות בחיבור לתוכני הלימוד ולנושאים אקטואליים ואזרחיים?
 • עד כמה הצוות החינוכי מוכשר ומיומן בניהול דיוני דילמה,דיאלוג המעורר חשיבה ביקורתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • האם תלמידים מוערכים גם בתחום החברתי-ערכי? מהן העדויות לכך?
 • האם התכנית "בשבילי הזיכרון" מופעלת במגוון הקשרים, זמנים ומסגרות, לאורך השנה
 • האם בית הספר פועל להרחבת מרחבי ההתנסות של תלמידיו לחיזוק ערכים דמוקרטיים?(לדוגמא: מועצת תלמידים, ועדות משותפות, מסעות בוני זהות ועוד)
 • עד כמה התרבות הבית ספרית מבטאת ערכים של אמון ושותפות בין כלל באי בית הספר? (צוות המורים לבין עצמו, בין מורים לתלמידים, בין תלמידים לבין עצמם, בין צוות להורים וכו').
 • האם בית הספר מקדם מסעות וטיולים לטיפוח הערכים?

תרבות ארגונית

 • לבנות את התכנית החינוכית על בסיס תהליך של איתור צרכים בקרב כל באי בית הספר
 • לבנות תכניות אינטגרטיביות - חברתיות בהתאם לצרכים שזוהו.
 • לבנות תכנית טיולים רב-שנתית, המשלבת ערכים בטיול.
 • לקיים מסעות, סיורים לימודיים ומפגשים באתרי מורשת עם החברה האזרחית ומוסדותיה
 • לאפשר לכל תלמיד להשתתף לפחות במסע בונה זהות אחד, כגון: מסע מבראשית, מסע ישראלי, מסע לפולין ועוד
 • להבטיח שכל תלמיד יעלה לירושלים לפחות 3 פעמים במהלך שנות לימודיו
 • למסד ועדות משותפות והליכים שיתופיים למורים ולתלמידים לקידום תחושת שייכות והוגנות בקהילת בית הספר
 • ה - 1 במרס - "יום הדרוזי" , יוקדש זמן ללמידה על העדה הדרוזית ומורשתה, ועל מטרות חוק גיוס חובה לבני העדה הדרוזית.
 • לבנות תכנית רב שנתית להיכרות עם תרבויות ומגזרים בחברה הישראלית (מפגשים).
 • ליצור שגרות המאפשרות לתלמידים להיות מעורבים ושותפים בחיי ביה"ס והקהילה.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו.

הוראה-למידה-הערכה

 • להפעיל תכנים ותכניות העוסקים במורשת וזהות, בהתאם לסילבוס של שכבת הגיל
 • לעסוק בסוגיות אקטואליות, המזמנות דילמות חברתיות ואזרחיות
 • לקיים שיח, המעמיק את יכולת השיפוט המוסרי של התלמידים, באמצעות עיסוק בדילמות מוסריות וקידום מודל "קהילה הוגנת" במוסדות החינוך
 • לשלב בין למידה עיונית להתנסות פעילה במימוש של ערכי צדק ודמוקרטיה
 • לקדם תהליכים, המעצבים את הכיתה כקבוצה חברתית, המאפשרת את חיזוק הזהות האישית
 • לשלב חינוך לסובלנות, לרב-תרבותיות ולשמירה על זכויות האדם בהוראת תחומי הדעת ובציון ימי לוח רלוונטיים
 • להעריך את תפקוד התלמיד בהיבט חברתי-ערכי ואזרחי בצומתי זמן קבועים, תוך ומתן ביטוי לכך בתעודה
 • לעודד למידה שיתופית ושיח חברתי ערכי בין בתי ספר בארץ ועם בתי ספר בתפוצות  להעמקת הזהות היהודית באמצעות המרחב הווירטואלי ובלמידה מרחוק

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע ואת יכולת ההתבוננות הפנימית של הצוות החינוכי בהקשר לשילוב העיסוק בערכים בתחומי הדעת ובשעות החינוך
 • לבסס בקרב הצוות ידע בנושאי מורשת,זהות פיתוח שיפוט מוסרי וקידום אורח חיים שיתופי
 • לבסס בקרב הצוות מיומנויות הנחיה ואימון קוגניטיבי בעזרת הרכז החברתי והיועץ
 • לפתח בקרב הצוות מיומנויות לגיבוש תכנית בית-ספרית על בסיס התכנית "בשבילי הזיכרון"
 • להכשיר מנחה מועצת תלמידים.

הוראה-למידה-הערכה

 • להעמיק בלימוד הדמות השנתית המקצועות הדעת, בשיעורי החינוך ובתכנית הערכית.
 • לקדם מטלת ביצוע משותפת למוסדות חינוך ממלכתי וממלכתי דתי באזרחות
 • לטפח זהות ציונית דתית בתחומי הדעת ובפעילויות חינוכיות. הטמעת תכנית "יש"י"
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • בתכניות ההוראה-למידה של תחומי הדעת מודגשים ההיבטים הערכיים של הנושאים הנלמדים, תוך שימוש במודלים ובכלים שפיתחו לצורך זה.
 • בתכנית החינוכית-ערכית משולבים ימי לוח, הידועים לכלל באי בית-הספר.
 • מרחבי הלמידה מזמנים שיח, למידה והתנסות בעקבות ערכים.
 • תכנית "בשבילי הזיכרון" מיושמת הן בשבוע שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה והן במגוון הזדמנויות רלוונטיות.
 • הרכז החברתי-ערכי שותף בצוות ההנהלה ומוביל את מהלכי התכנון וההפעלה של התכנית הבית-ספרית.
 • בשיעורי החינוך ובתחומי הדעת עוסקים בסוגיות ובדילמות מוסריות וחברתיות אזרחיות במודל "קהילה הוגנת".
 • בית-הספר מעודד את התלמידים להשתתף ולהיות מעורבים בחיי ביה"ס והקהילה.
 • מורים, הורים ותלמידים משתתפים בקביעות במסגרות המאפשרות שותפות בתהליכי קבלת החלטות ובביצוען.
 • מועצת תלמידים פעילה ויוזמת.
 • נעלה לירושלים -  790 תכנית לחיזוק מורשת, תרבות ומסורת ישראל תוך עידוד הסיורים והטיולים בירושלים
 • מסע ישראלי -  895 תכנית מסע ישראלי היא תכנית לבירור, לגיבוש ולחיזוק הזהות היהודית, הישראלית והציונית של בני הנוער במדינת ישראל. התכנית כוללת מסע בין נופי ארץ-ישראל במשך שבוע ימים במטרה לחבר את בני הנוער לעצמם, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לארצם ולמדינת ישראל.

חוזרי מנכ"ל

תכנים

חינוך מיוחד

חמ"ד

חרדי

מגזר דרוזי


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.