מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

7חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית

التربية للمشاركة الاجتماعيّة على المستوى الشخصيّ، الجماعيّ والمدرسيّ.

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על השתתפות ופעילות חברתית-אזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים -מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית    
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.     
 • באיזה אופן מובנה מערך המעורבות החברתית בבית הספר ומותאם לצורכי התלמידים והקהילה?
 • מהי רמת הידע המקצועי של הצוות החינוכי ותחושת המסוגלות שלו בהנחיית התלמידים במעורבות חברתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • עד כמה תהליכי המעורבות משולבים בהוויה הבית ספרית? האם מוקצה די זמן לרפלקציה?
 • האם בית-הספר מקדם חיבור בין תחומי הדעת למעורבות החברתית?
 • באיזו מידה מקצה בית-הספר זמן ומקום להנחיית מורים ותלמידים בהובלת הרכז החברתי-ערכי ? עד כמה הרכז עושה שימוש בידע ובכלים עדכניים, שרכש במסגרות הפיתוח המקצועי במחוז?   

תרבות ארגונית

 • לקיים הליך של איתור צרכים בקרב התלמידים, קבוצת הפרויקט, הכיתה והקהילה.
 • להגדיר מסגרות זמן מספקות ללמידה עיונית וקיום רפלקציה בקידום המעורבות.
 • לבנות מסגרות בבית-הספר ובקהילה להתנסות במעורבות חברתית ולפתח מנהיגות צעירה.
 • לטפח ולעודד יוזמות לשינוי חברתי שיוצעו על ידי התלמידים.
 • לפתח שותפויות עם ההורים, החברה האזרחית והקהילה לליווי, תמיכה והרחבה של ההזדמנויות למעורבות התלמידים.
 • לבנות תהליך הערכה והוקרה ממוסד לתלמיד על תפקודו כמעורב חברתית במגוון ערוצים.
 • ליצור הזדמנויות לשיתוף כל באי בית הספר והקהילה ביוזמות ובפעולות מעורבות והתנדבות תלמידים.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר.

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים למידה עיונית ורפלקטיבית המלווה את ההתנסות.
 • להכשיר וללוות את התלמידים לפני, תוך כדי ולאחר ההתנסות,בזמנה ואחריה.
 • להרחיב את תוכניות המנהיגות הקיימות בבית הספר.
 • להציג במרחבי למידה פיזיים ווירטואליים - יוזמות של מעורבות חברתית, תוך מתן ביטוי לתהליך ולתוצר.
 • להקצות מקום במרחב הבית ספרי (על הקירות, בטקסים וכדומה) להוקרת המעורבות.
 • להדק את החיבורים וההקשרים בין המעורבות החברתית לתחומי הדעת.
 • להרחיב את שיעור התלמידים הפעילים בתוכניות מתוקשבות במעורבות כגון: שגרירים ברשת, סקולס און ליין, בתי ספר תאומים,גלוב, קשר ברב דורי tec4 school .

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי להנחיה עיונית, כלים לקידום יזמות ושיח רפלקטיבי עם התלמידים על-אודות ההתנסות ומשמעותה להתפתחות האישית- רגשית.
 • הכשרת רכז חברתי בידע כלים ומיומנויות להנחייה ולהדרכת הצוות החינוכי בקידום הנושא.

תרבות ארגונית

 • למסד יוזמות בשיתוף צוותי חינוך, תלמידים והורים לחיזוק מקומו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים כשותף פעיל ותורם בבית הספר ובקהילה.
 • למסד יוזמות בשיתוף גורמים בקהילה לחיזוק יכולתם של תלמידים עם מוגבלות לתרום לזולת, כחלק ממעורבות חברתית.     
 • לגבש מאגר של אפשרויות להתנדבות ולמעורבות חברתית בהתאם למשאבים בקהילה בה נמצא בית הספר.

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים מפגשי תלמידים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל תוך תכנון הזדמנויות לנתינה הדדית ולתרומה משותפת למען הקהילה.
 • לזמן למתבגרים מעורבות חברתית למען תלמידים צעירים יותר בבית-ספרם.
 • ליישם את התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית תוך יישום מתווה ההנחיות וההמלצות ליישום התוכנית בחינוך המיוחד.
 • להבנות ולהפעיל מנהיגות נוער בתכניות "הקהל למען ציון"
 • להטמיע את תכנית המעורבות "ממני אליך" לאור חזון החמ"ד תוך שיתוף צוות המורים והפעלת קהילות לומדות בית-ספריות
 • להעמיק בתוכניות המנהיגות והמעורבות בהתייחסות למקורות ישראל ולדרכה של הציונות הדתית.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • כל התלמידים והמורים יוזמים ומעורבים חברתית במגוון מסגרות ולאורך זמן, בשלבי התכנון, הביצוע, הרפלקציה, ההערכה והמשוב.
 • כל התלמידים המעורבים חברתית מקבלים ליווי והנחיה, העוסקים בהתפתחותם הקוגניטיבית, הרגשית והחברתית ומוערכים במגוון ערוצים.
 • המורים מדווחים על תחושת מסוגלות בהנחיית התלמידים במסגרות למעורבות חברתית.
 • במרחבי הלמידה מוצגים תהליכים ותוצרים, המשקפים יוזמות של מורים, הורים ותלמידים, המעורבים חברתית.
 • אירוע הוקרת מתנדבים מתקיים פעם בשנה בהשתתפות כלל התלמידים, ההורים ומקומות ההתנדבות, וכולל חלוקת תעודות הוקרה ופרסומן ברשתות החברתיות
 • תיעוד של מהלכי המעורבות החברתית ותוצריה, המשמש ללמידה ולהתפתחות.
 • הרכז החברתי שותף בהנהלת בית-הספר ומשפיע על גיבוש התוכנית הבית-ספרית ועל תהליכי הוראה-למידה בתחומי הדעת.
 • רכזי המקצוע והמורים בתחומי הדעת משלבים את המעורבות החברתית במסגרת חלופות בהערכה.
 • חינוך מיוחד: יוזמות של מעורבות חברתית בשיתוף תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.
 • התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
 • הקשר הרב דורי- (795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • Schools Onlion - התכנית (1044) פועלת על מנת לקיים למידה משותפת של נושא מסוים עם אוכלוסייה ממגזר אחר או מרוחקת כאשר המחשב מהווה פלטפורמה לשיתופיות וליצירת קשר
 • כולנו גיבורי אל - 2859 הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • עמיתים ומשפיעים- 846 תכנית להכשרת תלמידים כעמיתים מנהיגי דעה בנושאי טבק, אלכוהול וסמים ומאפשרת העצמה וחיזוק המנהיגות הצעירה תוך פיתוח אחריות אישית והדדית שתחזק אותם כ"שומרי סף" וכמקדמים אווירה חברתית של אורח חיים בריא.
 • ניצוצות-לעוף רחוק 1177- תכנית המפגישה תלמידים עם הורים ומנחים בוגרים מתוך הקהילה ומחוצה לה בעלי "ניצוץ" בתחום ידע מסוים. המנחים משתפים באופן ישיר את התלמידים בניצוץ שלהם, במטרה לעורר אצלם השראה ולסייע להם לגלות מה מעניין ומלהיב אותם.
 • יוצרים שינוי (2584) - תכנית חינוכית בינלאומית שמטרתה להעצים ילדים ונוער ולגרום להם להאמין ביכולתם ליצור שינוי חיובי בנושאים הנוגעים לליבם והרלוונטיים לחייהם. התכנית הינה תרגום פרקטי לעקרונות "הלמידה המשמעותית" המעניקה מסגרת, כלים ושיטה מובנית ליישום למידה מבוססת פרוייקטים למען החברה (Service P.B.L) ומאפשרת יזמות ומעורבות חברתית משמעותית.
 • נאמני נגישות (952)- התכנית מקדמת מודעות לנושא הנגישות, קבלת השונה והיכרות מעמיקה עם אנשים בעלי מוגבלות.

חוזרי מנכ"ל

חומרים

חינוך מיוחד

 • בין חברים - 752 תכנית המאפשרת תרגול נושאים חברתיים-תקשורתיים במצבים יום-יומיים באמצעות טקסטים וסרטוני וידאו.

מגזר דרוזי

לכבוד עונת המסיק מוצעים חומרים המאפשרים לעסוק בנושא זה בשיעורי העברית

חמ״ד

 • ממודעות לפעולה: שילוב היזמות החברתית בתכנים ובתוכנית הלימודים כולל גם מסלול שש-שנתי ולימודי מגמה לבגרות חמש יחידות לימוד ומקנה לתלמידים את הידע התיאורטי והמעשי בהובלת מיזם חברתי נדרש ובעל ערך לקהילה. בי"ס חקלאי ניסויי עין כרם


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.