מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

8קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן

تعزيز مناخ مثالي لتطوير الحصانة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, תוך התייחסות להיגד: "כשעצוב לי או כשרע לי אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו מהמורים שלי", מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על העדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים הפעילים במדד חברתי, מיצ"ב אקלים.
 • אילו היבטים של אקלים וצמצום אלימות דורשים שיפור על סמך נתוני המיצ"ב? (לדוגמה, התייחסות למדדי אלימות שבהם הממצאים גבוהים או מדדי קרבה ואכפתיות שבהם הממצאים נמוכים וכן היבטים של אקלים צוות וכולי).
 • האם נבנתה תוכנית פעולה בעקבות הממצאים?
 • באיזו מידה מתנהל שיח בית ספרי על אודות סוגיית האקלים הבית ספרי, בקרב הצוות החינוכי, התלמידים וההורים?
 • האם ובאיזו מידה תוכניות שיפור אקלים מקבלות את ביטוין בתוכניות עבודה בית ספריות וכיתתיות?
 • עד כמה הצוות מאמין ומחויב לשיפור האקלים ומה הן הדרכים שבהן הוא מביא לביטוי את מחויבותו?
 • מה מידת המסוגלות והמיומנות של הצוות החינוכי לעשות שימוש במנעד תגובות חינוכיות, משמעתיות וטיפוליות מותאמות כדי להתמודד עם בעיות משמעת, בעיות התנהגות והתנהגויות סיכון נוספות?
 • באיזו מידה מנהל בית הספר וצוותו יוזמים תהליך מתוכנן ועקבי של שותפות עם ההורים?
 • באיזו מידה התלמידים מעורבים בבנייה ובהפעלה של תוכנית לקידום אקלים?
 • לגבי אילו היבטים של אקלים וצמצום אלימות, קיימת שביעות רצון? מה הפעולות שנעשו בבית הספר כדי שהיבטים אלה יהיו משביעי רצון? מה נדרש כדי לשמר אותם?
 • מה מידת המסוגלות של הצוות לפעול לקידום אקלים כיתה מיטבי ולהתמודד עם קשיי משמעת בכיתה?
 • האם צוות הניהול של בית הספר פועל להובלת תהליכי אקלים חינוכי מיטבי תוך שיתוף המורים, התלמידים וההורים?
 • האם בבית הספר ישנו תקנון/אמנה המתעדכנים מדי שנה בהתאם לצרכים?

תרבות ארגונית

 • למסד שגרות ומבנים בהם מנהל בית הספר וצוות הניהול פועלים להובלת אקלים חינוכי מיטבי ובבית הספר.
 • למפות ולאבחן באמצעות מגוון כלים: שאלון מיצ"ב אקלים, שאלון אח"מ תלמידים, שאלון אח"מ צוות ובעזרת קבוצות מיקוד את תמונת המצב הבית ספרית בנושאי אקלים, בד בבד עם אבחון וזיהוי של כוחות, עוצמות והזדמנויות.
 • לזהות ולאבחן מוקדי כוח, עוצמות והזדמנויות לצד מוקדים לשיפור ושינוי.
 • לבנות ולהפעיל את "התוכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות" במרחבי החיים השונים, הפיזי והווירטואלי.  
 • להביא לידיעת התלמידים את האפשרות לפנות למוקד 105 - מוקד טלפוני משטרתי לדיווח ולהגנה על קטינים ברשתות החברתיות, באחריות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.
 • למסד שגרות ומנגנונים המאפשרים ליווי לצוות בתחומי אקלים ומניעת אלימות. לדוגמה, קביעת זמן ומקום למפגשי צוות קבועים ללמידה, תמיכה וליווי למורים המלווים תלמידים על קשיי התנהגות ועוד.  
 • למסד שגרות ומנגנונים לקידום ולשיפור האקלים שאותם יפעיל הצוות החינוכי עם תלמידים ברמה האישית, הכיתתית, השכבתית והבית ספרית. לדוגמה, קביעת זמן ומקום לדיאלוג ושיח בין מורים לתלמידים ועוד.  
 • למסד סדירויות, המאפשרות קיום שיח רגשי-חברתי אישי וקבוצתי מתמשך וקבוע של מורים עם תלמידים.  
 • להעניק ליווי ותמיכה לצוות החינוכי בשגרה ובעיתות משבר.  
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, אם יעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, ממד-על: מחויבות לתלמידים ולבית הספר.

הוראה למידה הערכה

 • הוראה שיטתית ומתמשכת של היבטים רגשיים וחברתיים במסגרת שיעורי "כישורי חיים" ושיעורי חינוך חברתי.
 • להפעיל תכנים ותוכניות המטפחוים ערכים ונורמות התנהגות רצויות ויוצרים תרבות של ערבות הדדית.

פיתוח מקצועי

 • לבסס ידע ושימוש בכלים ייעודים בקרב הצוות החינוכי להפעלת התוכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי  וצמצום אלימות על ידי היועץ או הפסיכולוג.  
 • לבסס ידע וכלים בקרב הצוות החינוכי לקידום שותפות חינוכית עם הורים לניהול קונפליקטים.  
 • ליווי הצוות החינוכי והכשרתו להפעיל מנעד תגובות חינוכיות לאירועי משמעת, אלימות והתנהגויות סיכון.
 • להעניק ליווי ותמיכה לצוות החינוכי בשגרה ובעיתות משבר.
 • הכשרת הצוות לקידום אקלים כיתה מיטבי והתמודדות עם קשיי משמעת בכיתה.
 • הכשרת הצוות החינוכי לניהול שיח על מצבי קונפליקט עם תלמידים.

תרבות ארגונית

 • למפות צרכים ואפשרויות למענה בהקשר לאקלים הבית-ספרי תוך שימת דגש על קידום תחושת המוגנות של התלמידים והצוות.
 • לגבש תוכניות ונהלים לצורך מתן מענה לתלמידים עם התנהגות מאתגרת.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מיומנויות וערכים בתחומים כגון: שליטה עצמית, ויסות רגשי וחשיבה חיובית בקרב כלל התלמידים.
 • יצירה וחיזוק של מסגרות מנהיגות תלמידים - הקהל למען ציון - לטיפוח תחושת שייכות ואחריות.
 • יצירה וחיזוק שגרות עבודה ושיתופי פעולה עם הורים - העמקת תוכנית במ"ה - בית מדרש הורים.
 • פיתוח תוכנית בית חמד נאה - לסביבה פיזית היוצרת הנעה ללמידה ושייכות.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מבנים ושגרות קבועות המיועדים לקידום האקלים ולשותפות חינוכית: בצוות הניהול, בצוות המורים ובשיח עם תלמידים והורים.
 • תלמידים מעורבים בעשייה הבית ספרית לקידום האקלים.
 • תקנון שנבנה בשיתוף הורים ותלמידים, הידוע לכלל באי בית הספר, והמתעצב באופן שוטף.
 • בית הספר מטפל באירועי אלימות וסיכון במידתיות ובהוגנות. לדוגמה, מגיב משמעתית לכל ילד בהתאם למצבו ולמעורבותו באירוע.
 • בבית הספר יש שיח רגשי, חברתי וערכי.
 • הצוות החינוכי מוכשר בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה.
 • הצוות החינוכי מיישם עקרונות של פדגוגיה חברתית.
 • קיים מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: קשיי משמעת, קשיי התנהגות ועוד.
 • הסביבה הפיזית בטוחה ואסתטית.

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי:

תוכנית לימודים בהשכלה כללית: "לחיות את העידן"


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.