מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

9טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית

تنمية تسامح وكفايات ثقافيّة حضاريّة كأساس للتعايش المشترك في المجتمع متعدّد الثقافات.

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית-הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית-ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, דיווחי תלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • באיזו מידה מזדמנת לתלמידים האפשרות להיחשף בצורה מונחית לתרבויות שונות בתוך קהילת בית-הספר, או לקהילות אחרות?
 • באיזו מידה בית הספר מפעיל תוכניות המחזקות את הזהות הפרטיקולרית של התלמידים?
 • באיזו מידה הצוות והתלמידים הינם בעלי מודעות להבדלים תרבותיים, המשפיעים על ערכים, תפיסות והתנהגויות?
 • מהן ההזדמנויות שבית-הספר יצר לקידום מפגשים בין אוכלוסיות מגוונות?
 • כיצד בית-הספר מכשיר את תלמידיו להתמודדות עם עמדות מגוונות?
 • עד כמה חושף בית הספר את תלמידיו לדילמות ואתגרים הנוגעים לסוגיות הנדונות?
 • עד כמה הרכב קהילת הבאים בשערי בית הספר מגוונת ועד כמה ניתנת לנושא זה התייחסות?
 • לקדם מיזמים שיתופיים בין קהילות שונות בבתי ספר בדגש על רב תרבותיות.

הוראה-למידה-הערכה

 • להכיר ולחוות את המגוון המגזרי והעדתי בתוך בתי-הספר לחינוך מיוחד ובמרכזים החינוכיים בבתי החולים, כהזדמנות ללמידה ולהתנסות בערכים רב-תרבותיים.
 • לציין ימי לוח של המגזרים השונים בהתאם לאוכלוסיית באי בית-הספר.
 • להטמיע את התכנית "יש"י – יחד שבטי ישראל", בהלימה לאבני דרך של חמ"ד
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מפגשים תהליכיים ומתמשכים בין מגזרים ותרבויות בהלימה לעקרונות "ע.ת.י.ד ישראלי".
 • פעילויות מגוונות, הנותנות ביטוי לשונות הרב-תרבותית בכל תחומי החיים של בית-הספר.
 • פעולות להתמודדות עם שיח שנוי במחלוקת.
 • פעולות לחיזוק וטיפוח זהות ייחודית ואישית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות להיבטים עדתיים ומגזריים בהתאם לאוכלוסיית בית-הספר, ברמת הצוות וברמת התלמידים.
 • מורשת יהדות אתיופיה - 2804 עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה.
 • כישורי חיים - 2861 מערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים.
 • מקום לכולם - 839 הגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860 קשב ושיח רב תרבותי - שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים.
 • כשירות תרבותית - 861 עוסקת ברכישת מיומנויות לעבודה בסביבה מרובת תרבותיות: היכרות עם תרבויות המוצא, רגישות לשונות תרבותית, הכרה בזהויות וכלים להעצמת תלמידים עולים
 • חברי"ם  - חברה ישראלית משלבת: פיתוח זהות אישית וחברתית ותחושת השתייכות של בני נוער ממשפחות עולים לחברה הישראלית באמצעות שיח רב תרבותי בין עולים לוותיקים
 • איך ביחד? - מפגשים בין בני נוער דתיים וחילוניים מפגשים בין בני נוער מבתי ספר ממלכתיים-דתיים על-יסודיים ובין תלמידים מבתי ספר ממלכתיים על יסודיים.
 • קידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית- מיועדת לסייע ביצירת שוויון הזדמנויות בין תלמידי המגזר היהודי ותלמידי מגזר דוברי הערבית במערכת החינוך.
 • לחיות בחברה רבגונית - חיזוק המודעות לפיה חילוקי דעות בנושאים שונים עלולים לגרום לפילוגים קשים ולשסעים בחברה הישראלית.
 • הידברות (עברית) - דרכים לניהול ויכוח פוליטי ברשות הרבים על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, והדגשה בסכנות הנשקפות לקיומה של מדינת ישראל עקב שימוש בדרכי מחאה בלתי לגיטימיות.
 • הידברות (ערבית) - דרכים לניהול ויכוח פוליטי ברשות הרבים על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי, והדגשה בסכנות הנשקפות לקיומה של מדינת ישראל עקב שימוש בדרכי מחאה בלתי לגיטימיות.
 • ערכים ומורשת בחברה הבדואית
 • שבוע עליות -פעילויות וחומרי הוראה על העליות בכלל ועל העולים בפרט במהלך שבוע עליות – עליות זה להיות, החל בכל שנה ב-ז' בחשוון
 • מפגשים בחברה הישראלית
 • אמונה ואומנות: שילוב האומנות בלימודים תורניים תוך הנחיה משותפת של לימודי קודש ואומנות, מפגשים ויצירה בסטודיו תורני ומסלול לבגרות. ישיבה תיכונית ניסויית, קריית אתא


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.