מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

11קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי

تطوير شراكة بين مؤّسسات التربية والتعليم، أهل ومجتمع وتعزيز التواصل التربويّ.

 • התמדה בבית-הספר, תמונה חינוכית
 • נשירה מבית-הספר, תמונה חינוכית
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על פעילות פנאי חברתית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור המורים וההורים המדווחים על קיום שיח ויחסי שותפות (מופיע באופן חלקי במיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית)
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מחויב לתפיסת הרצף לאורך היום והשנה? מהי מידת המסוגלות שלו לקידום רצף? * באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מסוגלות לניהול שיח מקדם ומורכב עם ההורים? * מהי מידת שיתוף הפעולה עם קהילת ההורים וגורמים חוץ-בית-ספריים לחיזוק הרצף באמצעות מנגנוני עבודה ובפעילויות חינוכיות משותפות?* באיזו מידה מקיים הצוות החינוכי בבית הספר קשר עם מסגרות החינוך הבלתי פורמלי?* באיזו מידה הצוות החינוכי פועל מתוך תפיסה המושתתת על עקרונות החינוך הקהילתי - חינוך לשותפות?* עד כמה הצוות שותף לחיי התלמידים מעבר לשעות הלימודים ובחופשות?* עד כמה מורים, הורים ותלמידים יוזמים, פעילים ומעורבים בחיי המוסד החינוכי?* עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם הורים ותלמידים?* עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית-לימודית?* עד כמה הצוות מאפשר להורים להיות מעורבים בקביעת 25% הגמישות הפדגוגית בתכנית הלימודים?

תרבות ארגונית

 • ליצור מסגרות ומבנים לשיתופי פעולה עם גורמים בקהילה ועם מוסדות החינוך הלא פורמלי ומנהל מחלקת הנוער ביישוב
 • למפות צרכים לימודיים וחברתיים בקרב מורים, הורים ותלמידים במטרה לבחון דרכים למתן מענה בשיתוף גורמים בקהילה
 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות בהתאם לצרכים, תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד
 • לקדם שיתופי פעולה עם התנועות וארגוני הנוער: לוודא שיום הלימודים בימי ג' מסתיים בשעה 14:00 ולא יתקיימו בחינות בימי ד' וא', להבטיח שתכנית הפעילות הבית ספרית תתחשב בלוז פעילות התנועה בחופשות וחגים, לקיים סדירות דיאלוגית עם התנועות במרחב הבית ספרי.
 • להנגיש ולחשוף בפני התלמידים והוריהם את השירותים החינוכיים הקיימים בקהילה
 • ליצור סדירויות ומסגרות במסגרת המוסד החינוכי המאפשרת פעילות בלתי פורמלית בחברה הערבית.
 • לוודא הליך בחירת ועד ההורים ברמה כיתתית ומוסדית במהלך החודשיים הראשוניים של השנה ולמסד ערוצי פעולה ולוחות זמנים
 • ליצור שגרות, סדירויות ,מסגרות בית ספריות וקהילתיות המותאמות לאוכלוסיות השונות: עולים חדשים, קהילה אתיופית, חברה ערבית ועוד
 •  למסד סדירויות המאפשרות שיח בקרב המורים ובקרב נציגות ההורים הנבחרת וכן עם כלל קהילת ההורים

הוראה-למידה-הערכה

 • ליזום ולייצר הזדמנויות למפגש ושיח בין המורים לתלמידים, המזמן לתלמידים אפשרות לראות במורים כתובת לתמיכה ולייעוץ בנושאים אישיים וחברתיים
 • לפתח מיזמים של בית-הספר לטובת הקהילה ולעודד מיזמים של ההורים והקהילה בתוך בית-הספר.
 • לשלב תהליכי רפלקציה ושיתוף בחוויות בעקבות חופשות, במיקוד על עיבוד החוויות וקבלת החלטות הנוגעות לפנאי איכותי.
 • לשלב את תנועות הנוער בפעילויות פורמליות ובפעילויות לא פורמליות בבית הספר.
 • לפרסם באתר הבית-ספרי חומרי העשרה עדכניים בנושאים לימודיים וחברתיים, שישמשו את התלמידים במהלך השנה ובחופשות.
 • להכשיר ולהדריך את התלמידים לניצול פנאי איכותי לאורך השנה ולקראת החופשות
 • לשלב תוכניות חינוכיות בבתי ספר המשמשים כעוגן בקהילה בחברה הערבית (אתגרים בחברה ערבית)
 • לקדם תכניות חינוכיות המשלבות תלמידים והורים יוצאי קהילה אתיופית (הדרך החדשה)

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, במיומנויות ובידע בנושא מאפייני החינוך הלא פורמלי והפנאי
 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, מיומנויות וידע לניהול שיח פרואקטיבי עם ההורים וכן לניהול שיח במצבי משבר
 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית הרואה ביחסי בית הספר עם ההורים והקהילה ערך ותרומה לבית הספר להורים ולקהילה .
 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בנושא מיומנויות הנחיה והובלה של תהליכים בקהילה

תרבות ארגונית

 • להכיר לעומק את פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים ולעודד את השימוש בו בקרב הורי התלמידים.
 • לקיים ערוצי קשר עם הורי התלמידים לטיוב המענה לצורכיהם המיוחדים, תוך הגדרת גבולות השיח ואופיו.
 • לשכלל את שותפות ההורים בגיבוש התכנית האישית של ילדם וביישומה, תוך שיתוף התלמיד.
 • לטפח בבתי-ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים בית-ספרית וקהילתית.
 • לקדם שיתופי פעולה עם ההורים בהקשר להשתלבות ילדם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים, תוך שיתוף התלמיד.
 • לקיים קשר עם גופים קהילתיים לקידום השתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים במוקדי תעסוקה והתנדבות.
 • למסד קשר עם מגוון מסגרות המשך לתלמידים ולשתף את התלמיד והוריו בתהליכי המעבר לחיי בוגר בקהילה.

הוראה-למידה-הערכה

 • להטמיע תכנית חמד של חופש לאורך השנה
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מתקיים שיח רציף במהלך שנת הלימודים ובחופשות בין מורים לתלמידים-הורים-קהילה בערוצים שונים, לרבות בערוץ הווירטואלי.
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית-ספריות וקהילתיות מגוונות ותקנון בית הספר משקף עידוד להשתתפות בהן.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימות סדירויות ומנגנונים לחיזוק הרצפים והחינוך לשותפות.
 • בית-הספר מנגיש לתלמידים את השירותים החינוכיים בקהילה.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות
 • מעלים באקלים מטרות התוכנית הן: לברר עם הצוות החינוכי שאלות וסוגיות בנושאי חינוך אשר עמם הוא מתמודד, לאתר צרכים ייחודיים של בית הספר בנושא האקלים החינוכי ולתת בידי הצוות החינוכי תכנים ומתודות העשויים לסייע בידו בטיפוח האקלים החינוכי בבית הספר.
 • התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות 662 בתוך אתר שפ"ינט.
 • כישורי חיים - 2861 ערכים מובנים ליסודי ולתיכון במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • תלמידים למען תלמידים כולנו גיבורי אל - 2859הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • קש"ר - 2860 בערכה תמצאו תשובות לשאלות מורכבות בנושאים רבים ומגוונים הנמצאים בויכוח וקונפליקט ברמת היחיד, הכיתה, בבתי הספר, הקהילות והחברה הישראלית
 • "עוצמה" - עבודה קבוצתית במודל עוצמה שליטה עצמית וחשיבה חיובית לתלמידים עם בעיות התנהגות - 844תכנית טיפולית המקנה מיומנויות שליטה עצמית וחשיבה חיובית. התכנית מיועדת לתלמידים עם בעיות התנהגות ומבוססת על מודל לשליטה עצמית
 • מטיב"ה מערך טיפולי לתלמידים עם בעיות התנהגות- 834תכנית המספקת מערך טיפולי לתלמידים מאותרים עם בעיות התנהגות קשות (אך לא עם מופרעות רגשית).
 • בית ספר קהילתי
 • גשר לחיים: שילוב צעירים עם מוגבלויות כאזרחים פעילים ועצמאיים בחברה, באמצעות הקמת מערך מעסיקים תומך וקהילה מכילה, שיבוץ מתאים וליווי תוך הכשרה והתנסות מדורגת בעולם העבודה. בי"ס ניסויי לחינוך מיוחד רגבים, קריית חיים


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.