מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

13טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית

تعزيز قيادة مدرسيّة وسطى.

 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל
 • האם קיים בבית הספר תהליך של ביסוס והעצמה של דרג ביניים, המסוגל להובלת תהליכי עומק לימודיים וחברתיים?* האם קיים ארגז כלים לדרג הביניים להובלת תהליכי עומק לימודיים וחברתיים?* עד כמה מעורב דרג הביניים בהובלה וקידום התרבות הבית ספרית?* האם צוות ההנהלה מעודד מורים לקחת על עצמם תפקידי הובלה?* האם דרגי הביניים משולבים בצוות ההנהגה המוביל הבית ספרי?* האם בבית הספר קיימות פלטפורמות המאפשרות לדרגי הביניים להנחות את עבודת הצוותים?* האם קיים פורום ייחודי לדרג הביניים לדיון בסוגיות משותפות של הובלת תהליכים בית ספריים?

תרבות ארגונית

 • למנות רכזים על פי צורכי בית הספר לצורך הצמחת מנהיגות, מסוגלות ושיפור בקרב צוות החינוך.
 • לדאוג שהרכזים ובעלי התפקידים בבית הספר יתמקצעו בתחומם.
 • למסד שגרות וסדירויות במערכת השעות, המאפשרות מסגרות למידה ועבודה משותפות של צוותים מגוונים בבית הספר.
 • לבסס קהילות מקצועיות לומדות בית ספריות המונהגות על ידי מנהיגות הביניים וכוחות פנים.
 • לבנות גרעין בית ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלה של תהליכי הוראה-למידה-הערכה משמעותיים.
 • להעמיק את הידע המקצועי של דרג הביניים בפיתוח וביישום כלים מגוונים להערכה ובכללם הערכה בסביבה דיגיטלית.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: למידה והתמקצעות לאורך הקריירה.

פיתוח מקצועי

 • לפתח התמחויות שונות בפדגוגיה גנרית ובהתאמה הדיסציפלינרית בקרב דרגי הביניים כדי שיוכלו לתמוך בצוות הבית ספרי.
 • לשלב מורים מנהיגים מבית הספר בתוכנית "מורים מובילים".
 • לעודד את דרגי הביניים להוביל קביעת יעדים אישיים וקבוצתיים לתהליכי למידת הצוות.
 • לעודד את בעלי התפקידים להיות בלמידה ובהתפתחות מתמדת ולהפוך זאת לאורח חיים.

תרבות ארגונית

 • לבסס בעלי תפקידים לצורך מתן מענה לתלמידים עם צרכים מיוחדים בבית-הספר לחינוך רגיל.
 • ליזום בניית צוות הכולל בעלי תפקידים מהחינוך רגיל ומהחינוך המיוחד המלמדים בבית הספר, להובלת תהליכים לטיוב המענה למגוון מאפייני הלומדים.
 • למנות בכל בית ספר מורה אחראי לנושא "למידה ולב", המטמיע ערכי למידה משמעותית ברוח "לב לדעת".
 • לעודד תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת".
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • במסגרת הפיתוח המקצועי הבית ספרי, נראה תהליך של תכנון, ניהול ובקרה.
 • נראה תהליכי למידה לצוות המורים המתבססים כל כוחות פנים בית ספריים.
 • שיפור באיכות תהליכי הוראה-למידה-הערכה.
 • מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתוכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות הפיתוח המקצועי.
 • בבית הספר מתקיים תהליך סדור ושיטתי של ליווי לבעלי התפקידים ולמורים חדשים.
 • דרג הביניים וצוותי ההוראה יוזמים ומחדשים דרכי הוראה והערכה וצוות ההוראה מרגיש בנוח לפנות לבעלי התפקידים להתייעצות.
 • אוטונומיה ניהולית: התלמידים והמורים מתנסים בכלים לניהול עצמי ועוברים לעמדה פרואקטיבית של מנהלי תהליך. האוטונומיה למחנכת כמנהלת הכיתה ולרכזי שכבות ומקצועות מאפשרת תגובה מהירה למצבים ולצרכים פדגוגיים משתנים כמו גם לקיחת אחריות אישית על תוצאות. קרייה חינוכית ניסויית דרור, צומת בני דרור.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.