מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

14טיפוח ייחודיות וחזון בית ספריים

تعزيز تميّز ورؤيا مدرسيّة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על תחושה כללית חיובית כלפי בית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על עבודה שיתופית של מורים בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • צוות מו"פ בית ספרי פעיל ומקדם תהליכי שיפור בבית הספר.
 • מרחבי הלמידה יותאמו למערך הפדגוגי וללמידה חדשנית המקדמת את מיומנויות המאה ה-21.
 • מספר היוזמות של מורים, הורים ותלמידים לקידום רעיונות ופיתוחים מגוונים.
 • האם שגרות בית הספר משקפות את ההבטחה החינוכית שלו?*עד כמה לבית הספר יש עיקרון מארגן - DNA - ברור ומובחן שמנחה את העשייה הפדגוגית ואת ארגון הלמידה הבית ספרית?*האם ובאיזו תדירות צוות המורים וקהילת ההורים מניעים  יוזמות בבית הספר, מקדמים פדגוגיה באמצעות  חדשנות ומקיים קהילות למידה בית ספריות?*באיזו מידה קהילת ההורים/התושבים ברשות מזהים את בית הספר ככזה שיש לו גוון ייחודי ומובחן משאר בתי הספר ברשות/בארץ*באיזו מידה תוכנית הלימודים הבית ספרית, ארגון הלמידה והסביבה הלימודית השתנו/פותחו בשנים האחרונות?

יעד זה הינו הוליסטי ועוסק בפיתוח מתמשך של העשייה הבית ספרית (החל מהל"ה, דרך המבנה הארגוני, מערכת ומבנה השיעורים, פיתוח צוות, תוכנית חברתית-ערכית ועוד). חשוב לציין כי טוב יהיה אם שינוי פדגוגי בדרכי הל"ה ייתמך בתרבות ארגונית, פיתוח מקצועי ובסביבת הלמידה.

תרבות ארגונית:

 • תרבות של יזמות, התחדשות וחדשנות. אפשור שינויים מהותיים ויצירת מנגנונים מתאימים התומכים בכך.
 • שיתוף נרחב של גורמים בעיצוב הזהות המתגבשת, תוך דיאלוג המשכי עם זהות המנהל.
 • איתור ורתימת שותפים רלוונטיים - מבית הספר ומחוצה לו, לעיצוב העשייה הבית ספרית.
 • שינוי סדירויות בית ספריות והקצאת משאבים, שיתמכו בעשייה הבית ספרית המתחדשת.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר.

הוראה-למידה-הערכה:

 • בחינה מחדש של העשייה הבית ספרית, הכוללת מרכיבים פדגוגיים, ארגוניים, צוותיים וקהילתיים, ובדיקת מידת ההלימה שלהם אל מול זהות בית הספר.
 • חילוץ עיקרון פדגוגי מארגן, שיהווה את ה- DNA הבית ספרי והגדרה מחדש של ההבטחה החינוכית הבית ספרית.

פיתוח מקצועי:

 • ייסוד מנגנונים שיאפשרו את המשכיות ההתפתחות הבית ספרית באמצעות טיפוח הצוות.
 • יצירת צוות מו"פ בית ספרי.
 • פיתוח מקצועי  מוסדי מותאם.
 • שעות פיתוח לצוות.
 • קהילות פיתוח מקצועיות.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך המיוחד ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • לבית הספר יש זהות מובחנת וברורה והבטחה חינוכית שבאה לידי ביטוי בכלל שגרות בית הספר ובסביבה הלימודית שלו.
 • מבחן האמת של הזהות הוא במפגש עם הבגרות. זוהי הזדמנות משמעותית לפעול כדי לשנות ולהתאים את אופני ההערכה לאופני הלמידה וההוראה. עם זאת, הסתכלות שש שנתית יכולה לייצר עומק מהותי , תוך יצירת מובחנות בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה. שלוש השנים של חטיבת הביניים יכולות להוות את התשתית לפיתוח התפיסות, הידע והמיומנויות הן ברמת הלומד והן למקסום סביבות הלמידה. דווקא בהיותן נטולות התמחות תוכנית נוצרת הזדמנות להפיכתן לכר פורה ומשמעותי להטמעת הזהות. מתוך תפיסת הלומד וזהותו ניתן ביתר קלות להתפתח להתמחות תוכנית מבלי לאבד את ההקשר ומתוך הבחנה בין תוכן ותהליך, בין ידע וערכים. המקצוע הנרכש בחטיבה העליונה לצד הזהות הופכים להיות חלקים משלימים ורבי עוצמה.
 • ביטויים פדגוגיים חדשניים, מוטי עתיד, ומותאמים לזהות בית הספר משתקפים בתכנית הלימודים, בידע, במיומנויות, בכישורים, בשיטות ההוראה ובדרכי ההוראה, בגישות לידע, בסביבות הלמידה, בתכנון הזמן, במסגרת הלמידה, בדרכי הערכה חלופיות, במנגנונים השונים של המוסד החינוכי ואף בדרכים להפצת הידע והכלים שפותחו בבית הספר.
 • בית הספר הוא ארגון לומד, משתנה ורלוונטי, שיש לו הבטחה חינוכית בהירה ובכל שגרותיו ניתן למצוא ביטויים להבטחה זו.
 • צוות מו"פ בית ספרי יוזם תהליכי כתיבה של תכניות לימודים או פרויקטים יצירתיים המקדמים חדשנות בית ספרית.
 • מרחבי למידה חדשניים מתאפיינים בפדגוגיה פורצת דרך בממדים של ארגון הזמן, המרחב, התכנים, הלומדים ודרכי ההוראה המקדמים את מיומנויות המאה ה-21.
 • בית הספר מפעיל מנגנונים מובנים, שיטתיים ולאורך זמן, אשר מקדמים פיתוח ידע וכלים חדשים לטובת כלל חברי צוות מורים.
 • ריבוי וגיוון של יוזמות הצומחות מהמורים, התלמידים וההורים.
 • מדד הנשירה קטן, מדד ההתמדה גדל, תוך שימת דגש על פיתוח זהות ארגונית בקרב תלמידים, מורים והורים


משתמש אנונימי #1

לפני 20 חודשים
ציון 0++

שלום רב,

מדוע הקישורים אינם נפתחים?
הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.