מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: פיתוח מקצועי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ניהול הלמידה המקצועית בבית הספר

מנהל בית הספר אחראי על ההון האנושי בבית הספר. במסגרת זאת הוא אחראי ללמידה המקצועית של המורים. מרכזי הפסג"ה מכירים את מגוון פתרונות הלמידה ואמורים ללוות את מנהלי בתי הספר בבניית תוכניות העבודה.

תוכנית עבודה מערכתית בית ספרית ללמידת הצוות

בכפוף לתוכנית העבודה הבית ספרית יש להכין תוכנית עבודה לפיתוח מקצועי בית ספרית הכוללת מיפוי של צרכי הפרט והארגון. התוכנית חייבת להישען על נתונים ומאפיינים ייחודיים לבית הספר, תוך שיח עם השותפים לבית הספר.

פרט: רצוי לבצע מיפוי של למידת המורה בעבר ובהווה תוך התייחסות לתמונת עתיד הכוללת נתוני הערכה, מיצ"ב, אקלים וכד'. לצורך מיקוד וטיוב - הוכנסו בכל יעד קישורים למימדים הרלוונטים בהתאם ליעדים שנבחרו לתהליך ההערכה של עובד ההוראה.

הארגון: השאיפה היא לקדם את בית הספר להיות ארגון לומד שבו מבססים אמון ושותפות בין המורים. רצוי להתבונן על תוכנית העבודה הבית ספרית - יעדים ומטרות, הישגים לצד תוצאות מצופות. להיעזר ביעד בית ספרי 13 – תרבות למידה מתמדת של המורים.

למידה פנים בית ספרית

כל בתי הספר באופק חדש יכולים לקיים תהליך למידה בית ספרית לכל צוות המורים בהיקף של 30 שעות.

1.מרחבים בית ספריים - ניתן לראות בכל אינטראקציה המתקיימת בבית הספר תהליך למידה לדוגמא ישיבות צוות מקצועי, ישיבות מחנכים, מליאת ביה"ס, שעות שהייה ישיבות הנהלה וכד'. כדי שמרחבים אלו ינוצלו ללמידה אפקטיבית, יש להתבונן בהם כחלק מתוכנית למידה מערכתית.

2.מגוון ערוצי הלמידה רבים ומגוונים - לדוגמא: מורים מובילים, קהילות מקצועיות, אקדמיה כיתה, חקר מקרים, סימולציה תיעוד ועבודה באמצעות צילום וכד', וכוללים הדרכה וחונכות.

3.תוכניות התערבות - רצוי לאגם תוכניות התערבות בית ספריות הן בהיבט של תוכן והן בהיבט של משאבים. לדוגמא - תוכנית מרום, בתי ספר ייחודיים ועוד. מומלץ להתבונן בתהליכים אלו כחלק מתמונת הלמידה הבית ספרית הכוללת.

4.גמישות פדגוגית - היא תפיסת פיתוח מקצועי בהתבוננות מערכתית המאפשרת חיבור בין משאבים לצרכים ובין הפרט לארגון. מטרת הגמישות היא לאפשר ניצול מיטבי של מרחבי הלמידה ולחזק את בתי הספר כארגונים לומדים. במסגרת הגמישות, חדר המורים אינו חייב ללמוד בכל השעות יחד, ניתן ללמוד בקבוצות קטנות, כאשר לעובד ההוראה נבנית תוכנית מותאמת אישית. הגמישות הפדגוגית מייצרת למנהל בית הספר פלטפורמה לתכנון מערכתי במרחבים השונים ובמגוון גדול של פתרונות כצפיית עמיתים, ליווי והנחיה של מורים חדשים, למידה מקוונת, חדר מורים לומד, שיעורים מצולמים מחקר פעולה ועוד.

למידה חוץ בית ספרית

קיימים ערוצים רבים ללמידה של עובדי הוראה במרכזי הפסג"ה, בתהליכים מקוונים ארציים או בכל מוסד מוכר לצרכי גמול.

ניתן להיעזר בבניית תוכנית העבודה ב:

1.קטלוג הקורסים הארצי

2.מרכז הפסג"ה אשר אמון על נתינת מענה לפיתוח מקצועי פנים וחוץ

3.מפקח/ת כולל של בית הספר, הרשות, מדריכים מחוזיים

4.למעוניינים ללמוד לקראת תואר שני- תוכניות תואר שני באישור המל"ג