מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: קידום בטיחות ילדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חוזרי מנכ"ל

ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר - על מוסדות החינוך לפעול ליצירה ולשימור של סביבה בטוחה-מחנכת, תוך שימת דגש על התחומים הבאים:

  • תפקיד המורים התורנים
  • תפקיד אחראי הפעילות
  • מערך ניהול הבטיחות בבית הספר
  • הבטחת הבטיחות בהפסקות
  • בעלי התפקידים העיקריים הקשורים לניהול הבטיחות במוסד החינוכי
  • ועדת הבטיחות הבית-ספרית המשותפת
  • תאונות ואירועים חריגים במוסד החינוכי - דיווח, טיפול והפקת לקחים
  • הסברה וחינוך לבטיחות מונעת במועדים קבועים לאורך השנה - קישור למחזור הזמנים לבטיחות
  • הבטחת הבטיחות באירועים

כרטיסי מידע

חוזרי מנכ"ל

  • משלחות לחו"ל - יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל. לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך. על ראשי המשלחת לפנות למשרד החינוך שיבחן את הערך החינוכי, את הערך הערכי ואת הערך הייצוגי של המשלחת, את הצורך החינוכי שיש במסע וכן את ההיבטים הארגוניים של המשלחת ואת ההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה.

תכניות חינוכיות ייעודיות


בחזרה לשגרות