מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

חטיבת-ביניים: תומכי חינוך והוראה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מיזם "שותף חינוכי" – תומכי חינוך והוראה קם מתוך רצון להענקת ערך ההתנדבות בקרב החברה הישראלית ולשיפור מערכת היחסים בין מערכת החינוך לקהילה. במסגרת המיזם בשנת תשע"ט, פועלים כ-36,000 מתנדבים במערכת החינוך ברחבי הארץ.

המתנדבים מגיעים מכלל גווני האוכלוסייה ופועלים במערכת החינוך הפורמלית, בכל המגזרים ובכל שכבות הגיל.  

המתנדבים משמשים עוזרי הוראה במגוון רחב של תחומים בבית הספר, כמו סיוע פרטני לתלמידים בתוך הכיתה או מחוץ לכיתה, העברת שיעורי העשרה בספריות הבית ספריות ומפוזרים על פני מגוון רחב של פרויקטים. המתנדבים פועלים מתוך תחושת שליחות, במטרה לקחת חלק בעיצוב פני דור העתיד ולתרום לחינוך בישראל.

למיזם מעגלי השפעה רבים - תלמידי ישראל נהנים מהשראה, תמיכה וליווי נוסף, מהעשרה ומחשיפה לתחומי דעת ומתגבור לימודי וחברתי. מורי ישראל זוכים למבוגר נוסף בכיתה שמאפשר להרחיב את מעגל הלמידה הפרטנית, להתנסות במתודות פדגוגיות חדשניות ועוד. למיזם פוטנציאל גדול לחיזוק קשרי הקהילה של בתי הספר ולמעורבות הציבור בנעשה במערכת החינוך.

מנהל המעוניין לצרף תומכי חינוך והוראה לסגל בית הספר יכול לפנות  לאחת העמותות הרשומות בקישור מטה בהתאם לנושאים ולצורכי בית הספר. דרכי העבודה יגובשו בשותפות על העמותות.

כתובת נוספת היא רכז ההתנדבות בחינוך ברשות, המסייע בגיוס ובהשמה של תומכי חינוך והוראה במוסדות החינוך ברשות.

הגופים המפעילים מתנדבים:


בחזרה להון אנושי