מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

יסודי: היערכות מערכת החינוך לשעת חירום

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

א.          מהות המשימה ותיאורה

1)         עדכון ותיקוף נתוני תיק הביטחון ותיק השטח המוסדי - עד 30 ספטמבר (באחריות רכז הביטחון).

2)         הכנת סגלי ההוראה והתלמידים ותרגולם להתגוננות בכל אחד ממצבי החירום כמפורט:

א)   עדכון תוכנית "הכי מוגן שיש" ותרגול ירי טיולים Á עד 15 ספטמבר (אלא אם כן, יופצו הנחיות אחרות לקראת

פתיחת שנה"ל).

ב)    עדכון תוכנית המילוט "הכי בטוח שטח פתוח" ותרגול רעידת אדמה / שריפה - עד 30 ספטמבר.

ג)   בניית תוכנית מילוט ופינוי התלמידים מחוץ למוסד החינוכי (בסגש על שריפה וכו') על פי הנוהל החדש בסיוע

קב"ט המוס"ח הרשותי - עד 30 ספטמבר 2019.

(1)       הקמה ועדכון צוות החירום הבית ספרי (צל"ח) Á עד 30 ספטמבר (הנחיות שפ"י).

(2)       תדרוך ותרגול חפץ חשוד על פי הנחיות אגף הביטחון - עד 30 ספטמבר.

(3)       תרגיל התגוננות מפני אירוע חומרים מסוכנים (נוהל 11 בחוזר מנכ"ל שע"ח -- עד 31 דצמבר.

(4)       הכנות לקראת וביצוע תרגיל התגוננות מוס"ח ארצי - ז' אדר תש"פ - 3 מרץ 2020.

(5)       תרגול צוות לחירום בית ספרי (צל"ח) ארצי - ז' אדר תש"פ - 3 מרץ 2020.

(6)       תרגול למידה מקוונת בחירום ארצי על פי תוכנית מינהל תקשוב בתאריכים   ה' - ט' אדר תש"פ, 1 - 5 מרץ

2020.

(7)  תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים - הדרכת כיתות ב', ג' ו- ה' בנושאי חירום ובטיחות תוך

הקפדה על ביצוע ודיווח 10 שעות הדרכה בכיתות ה' ו- 4 שעות בכיתות ב' ו- ג' לאחר פגישות תיאום, תדרוך

והכנה למורים בכפוף לחוזר מנכ"ל - הוראת קבע מס' להוראת קבע מס' 0148.