מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

יסודי: הערכת עובדי הוראה על רצף הקריירה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליכי הערכת עובדי הוראה  מכוונים לקידום ולשיפור עבודתם של עובדי החינוך, ההוראה והניהול, העצמתם במערכת החינוכית שבה הם פועלים וקידום בית הספר . תהליכי הערכת עובדי הוראה  משמשים מצע חשוב לקידום תהליכים ולשיפור איכותם. תהליכים אלו מתבססים על תרבות שבה למידה, הוראה והערכה הן פעולות תומכות ושלובות זו בזו.

עובדי הוראה  נדרשים להערכה על פני כל רצף הקריירה שלהם. בתחילת דרכם המקצועית, הם נדרשים להערכה הבוחנת את התאמתם לעבודה בהוראה  במשרד החינוך ובהמשך נדרשים להערכה מעצבת. תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה - בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית של המורים והמורות לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר.

תהליך זה מאפשר למנהל בית הספר התבוננות מושכלת  על נקודות החוזק ועל הנקודות לשיפור של צוות מוריו. התבוננות זו יכולה לסייע בידי המנהל להגדיר את יעדי בית הספר, לתכנן תוכנית עבודה ולקדם את הנדרש.

השנה חיברנו בין היעדים המופיעים במתנה לבין מפת ממדי ההערכה. בכל יעד נכתב מהו הממד הרלוונטי המופיע בתהליך הערכה להשגת היעד.

אוכלוסיית היעד

  • מתמחים בשנת ההתמחות: הערכת מתמחים
  • עובדי הוראה בגמר ניסיון - הערכה לקביעות
  • כלל עובדי ההוראה,  אחת לקידום בדרגה, בהלימה לנדרש בהסכם אופק חדש 2016 - הערכה מעצבת

נהלים וכלי הערכה

הערכת מתמחים

הערכה לקביעות

הערכה מעצבת

בחזרה להון אנושי