מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

5טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

تنمية ثقافة تميّز تعليميّ، اجتماعيّ وقِيَميّ.

 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על מתן מענה מספק לצרכים הייחודיים של התלמידים המצטיינים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים הממוקמים ברבעון הגבוה, מיצ"ב הישגים.
 • שיעור התלמידים המייצגים את בתי הספר בתחרויות בתחומי הספורט, המדע והאומנויות.
 • באיזו מידה קיים מנעד מגֻוון של תחומים ונושאים שבהם מתאפשר לתלמידים לבטא מצוינות?
 • באיזו מידה התרבות הבית ספרית מעודדת מיצוי ומצוינות ומקדמת שיח בנושא?
 • באיזו מידה המורים מיומנים בניהול שיח אישי עם תלמידים על אודות חוזקות וחולשות?
 • האם יש הזדמנויות להוקרה של מצוינות תלמידים במגוון תחומים?
 • האם המצוינות באה לידי ביטוי בכלי ההערכה ובתעודה הבית ספרית?

תרבות ארגונית

 • להַבְנות מסגרות מגוונות לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית של תלמידים ומורים (מסגרות לפיתוח תחומי עניין, להרחבת הידע, הזדמנויות לפיתוח מיזמים ועוד).
 • לשלב בתוכנית העבודה הבית ספרית והכיתתית יעדים לקידום מצוינות במגוון תחומים.
 • לקבוע זמנים סדורים לשיח עם התלמידים על אודות החוזקות שלהם ועל אודות הדרכים לפתח אותן במסגרת הבית ספרית (שיח אישי בשעות הפרטניות, שיחות משוב תקופתיות על אודות יוזמות שהם מובילים בבית הספר).
 • לאתר תלמידים מצטיינים ולהתאים עבורם אתגרים ומשימות במסגרת תוכנית "אמירים" ובמסגרות נוספות.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו.

הוראה-למידה-הערכה

 • לזהות חוזקות של כל תלמיד בהיבטים מגוונים (בתחום הלימודי, בתחום החברתי, באמנויות, בספורט וכולי) ולאפשר לו לפתח אותן במגוון מסגרות.
 • לעודד תלמידים ומורים לפתח ולהוביל יוזמות אישיות בתחום הלימודי, החברתי והערכי.
 • ליזום פעילויות המקדמות מצוינות אישית וקבוצתית בכלל תחומי הדעת.
 • להוקיר את חוזקות התלמידים, את היוזמות החברתיות שהם מובילים ואת הישגיהם האקדמיים (באירועי הוקרה, בטקסים, בהתכנסויות בית ספריות, באירועים עם הורים והקהילה וכולי).
 • להוקיר יוזמות של מורים בתחומי עניין שונים ולאפשר להם לממש אותן בבית הספר ובקהילה.

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את המורים לנהל שיח עם התלמידים על אודות החוזקות שלהם ועל אודות הדרכים לממש אותן בבית הספר או בקהילה.
 • להרחיב את הידע של הצוות החינוכי בהיבטים של טיפוח מצוינות והצטיינות בכיתה ובבית הספר.

תרבות ארגונית

 • לפתח כלים מותאמים שיאפשרו לתלמיד לאתר נקודות חוזק ותחומי עניין, תוך שיתוף ההורים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח בקרב התלמידים מודעות לחוזקות ולכישורים שלהם ויכולת לבטא וליישם אותם במגוון רחב של תחומים.
 • לשלב בתכנית האישית של התלמיד יעדים לקידום מצוינות ולטיפוח כישורים אישיים בתחומי חוזק ובתחומי עניין.
 • ליזום פעילויות המאפשרות מצוינות ברמה הקבוצתית תוך הצגה והוקרה של התוצר המשותף.
 • לפעול באופן מותאם להעלאת רף הציפיות ולהצבת אתגרים בהתייחס להישגים הנדרשים בשכבת הגיל.    
 • למסד השתלבות של תלמידים מבית-ספר לחינוך מיוחד בקבוצות עניין והעצמה בבית-ספרם וכן בשיעורים עם בני גילם בבית-ספר רגיל. לשלב תלמידים מכיתת החינוך המיוחד בשיעור של כיתת החינוך הרגיל בשכבה.
 • לטפח תרבות של מעורבות תלמידים וחיזוק שייכות באמצעות תוכנית "הקהל למען ציון".
 • ליישם את התוכנית החינוכית "מתעודה לתהודה" ו"המסע אל התעודה" במסגרת "מעגלי חמד קהילה לומדת".
 • לקדם פיתוח מקצועי בקרב צוותי החינוך ללימוד ניהול שיח רגשי למיצוי סגולות התלמיד.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תוכנית עבודה בית ספרית, הכוללת מסגרות זמן לטיפוח מצוינות אקדמית וחברתית.
 • תוכניות אישיות וקבוצתיות לקידום מצוינות תלמידים בתחומים אקדמיים וחברתיים.
 • תוכניות, מיזמים ותחרויות, המקדמים מצוינות אישית?
 • יוזמות של מורים ותלמידים, המדגימות מצוינות אקדמית וחברתית.
 • יישום תוכניות מצטיינים בבית הספר.
 • פיתוח מקצועי בית ספרי הממוקד במתן מענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתתם הרגילה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות לנושא קידום המצוינות ברמה האישית והקבוצתית בתוכנית העבודה.
 • תעשייה לצעירים - 996 בתכנית יחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה ויתנסו בעולמות תוכן שונים.
 • הטייסת - 814 תכנית להובלת שינוי התנהגותי, חברתי-ערכי בקרב צעירים בישראל במטרה לטפח: מוטיבציה, מצוינות, אחריות, מנהיגות אישית ודימוי עצמי בקרב אוכלוסיות מוחלשות;
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - 742 תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי.
 • מקפצה 840 תכנית מקפצה הינה תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות.
 • אמירים - 675 תכנית בית ספרית לטיפוח תלמידים מצטיינים ולקידום תרבות של מצוינות בית ספרית.
 • מצוינות זה בDNA- שלנו: מערך כלים לזיהוי ולטיפוח חזקותיו האישיות של כל תלמיד על פי תפיסת הפסיכולוגיה החיובית, המוצר מבוסס על ההנחה כי ביסוס שפה בית ספרית של מצוינות ופיתוח מגוון רחב של קבוצות מצוינות, בהתאם לריבוי האינטליגנציות, יאפשר לכל תלמיד למצוא את המקום שבו כישוריו באים לידי מיצוי. בי"ס ניסויי גבים, באר שבע


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.