מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

6חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

تربية لقيم يهوديّة، ديموقراطيّة، صهيونيّة واجتماعيّة، وتعزيز هُويّة وقيم تراث خاصّة، ضمن حيّز حياة مشترك داخل المجتمع الإسرائيليّ.

 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים שבמסגרת הלימודים (שיעורים רגילים, טיולים וסיורים, פעילויות בית-ספריות וכד') עוסקים בסוגיות ערכיות ומוסריות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים שהמורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים חברתיים שקשורים לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי טיולים או סיורים מטעם בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • האם התוכנית החינוכית של בית הספר מבטאת את הערכים הנלמדים בשיעור חינוך והמופיעים בחזון הבית ספרי?
 • האם בית הספר בונה תכנית ערכית מדורגת ותואמת את צמיחת הילד מגילאי א-ב עד לגילאי ה-ו?
 • האם משולבים ערכים בהוראת תחומי הדעת, במרחבי הלמידה ובאורח החיים הבית ספרי (טיולים, הפסקות, טקסים, ימי שיא בחיבור לחגים ולימים מיוחדים, מפגשי הורים וקהילה וכולי)?
 • עד כמה הצוות החינוכי מוכשר ומיומן בניהול דיוני דילמה, בשיח המעורר חשיבה ביקורתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • עד כמה הצוות החינוכי מוכשר ומיומן ביצירת חיבורים בין תחומי הדעת לבין היבטים רגשיים-חברתיים?
 • האם תלמידים מוערכים גם בתחום החברתי-ערכי? מהן העדויות לכך?
 • עד כמה כלל התלמידים מתנסים ביישום ערכים בהזדמנויות כמו: מעורבות חברתית, יזמות, בימות דיון ועוד?

תרבות ארגונית

 • לנהל שיח עם באי בית הספר והקהילה על אודות הערכים המנחים אותם ולעדכן בהתאם לכך את החזון, היעדים, יחידות ההוראה ותוכנית הפעילות הבית ספרית.
 • לבנות תוכנית חברתית רב גילית המשלבת ערכים בהוראת תחומי הדעת ובאורח החיים הבית ספרי.
 • לייצר מרחבי למידה המזמנים שיח, למידה והתנסות סביב ערכים ונורמות התנהגות ולשלב בהם תוצרי תלמידים ומורים.
 • לציין ימי לוח רלוונטיים בהוראת תחומי הדעת ובאירועים בית ספריים (טקסים, בימות דיון ועוד).
 • לייצר מסגרות קבועות לשיח חברתי-ערכי ולבירור דילמות מוסריות בקרב באי בית הספר ומגזרים שונים בקהילה.
 • להעריך את עובד ההוראה כמפורט במפת הממדים (במקרים בהם נבחרו המדדים הרלוונטיים להערכה - מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר ו/או מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו).

הוראה-למידה-הערכה

 • לשלב ערכים בהוראת תחומי הדעת תוך דיון בסוגיות רלוונטיות מחיי היומיום ויצירת הקשרים לידע הנלמד בתחום הדעת. ראו מפת המקצועות למנהל.
 • לעסוק בדילמות מוסריות-ערכיות בהלימה למאפייני הלומדים ולרלוונטיות לחייהם ולתרגם את המסקנות למעורבות חברתית בבית הספר ובקהילה.
 • להעריך את מיומנויות התלמידים בהיבטים חברתיים-ערכיים ולתת לכך ביטוי בתעודות מחצית וסוף שנה.
 • לשלב סיורים, טיולים, ימי לוח, פעילויות תרבות ופעילויות חוץ-בית ספריות כמסגרות ללמידה ולהתנסות חברתית-ערכית.
 • ליישם את תוכנית "בשבילי הזיכרון" להנחלת זיכרון השואה.
 • להקצות שעות למקצוע תרבות יהודית-ישראלית במערכת השעות הכיתתית ולטפח שיח בנושא זהות יהודית-ישראלית.
 • לציין את יום האחד במרס, "יום הדרוזי", באמצעות למידה על העדה הדרוזית ומורשתה, ועל מטרות חוק גיוס חובה לבני העדה הדרוזית.
 • לעודד השתלבות תלמידים בתנועות נוער ובמסגרות המקדמות ערכים.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע של כלל הצוות החינוכי בנושא חינוך לערכים בהוראת תחומי הדעת ובראייה בית ספרית, בהובלת הרכז החברתי-ערכי.
 • לפתח בקרב הצוות החינוכי מיומנויות הנחיה ושיח בהיבטים חברתיים ערכיים, ולאפשר לו להתנסות בכך במסגרות לשיח ערכי.
 • לקיים מפגשי פיתוח מקצועי מוסדי בתוכנית "בשבילי הזיכרון" (לבתי הספר שעדיין לא השלימו את ההכשרה בתוכנית).

הוראה-למידה-הערכה

 • לטפח זהות ציונית דתית בתחומי הדעת ובפעילויות חינוכיות.
 • ליישם תוכנית "בשבילי הזיכרון" להנחלת זיכרון השואה.
 • הטמעת תוכנית "יש"י - יחד שבטי ישראל": פעילויות משותפות סביב לוח השנה.
 • ליישם את תוכנית "בשבילי הזיכרון" להנחלת זיכרון השואה - מותאמת למגזר החרדי.
 • ליישם את תוכנית מפתח הל"ב
 • שילוב היבטים ערכיים של נושאים הנלמדים בתוכניות ההוראה-למידה של תחומי הדעת תוך שימוש במודלים ובכלים שפותחו לצורך זה.
 • עיסוק בסוגיות ובדילמות מוסריות וחברתיות אזרחיות בשיעורי מפתח הל"ב ובתחומי הדעת בהתאם לגיל הלומדים.
 • בתוכנית החינוכית-ערכית משולבים ימי לוח, הידועים לכלל באי בית הספר.
 • מרחבי הלמידה מזמנים שיח, למידה והתנסות בעקבות ערכים.
 • תוכנית "בשבילי הזיכרון" מיושמת הן בשבוע שבו חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה והן במגוון הזדמנויות רלוונטיות.
 • הרכז החברתי-ערכי שותף בצוות ההנהלה ומוביל את מהלכי התכנון וההפעלה של התוכנית הבית ספרית.
 • מורשת יהדות אתיופיה -  2804 עוסקות בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשת
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת שיח רגשי-חברתי-ערכי במפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים"
 • נעלה לירושלים -  790 תוכנית לחיזוק מורשת, תרבות ומסורת ישראל תוך עידוד הסיורים והטיולים בירושלים
 • כחול לבן - 2789 תוכנית בין תחומית שמטרתה העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • מסע צעיר מבראשית- בעקבות ערכי מפתח הל"ב - 779 תכנית פיילוט לביסוס התנהגות ערכית באמצעות סיפורי המקרא.
 • סוגיות של מגדר ושוויון מגדרי ביהדות ובתולדות ישראל - 2405 שש הצעות לנושאים שניתן להציף באמצעותן סוגיות של מגדר ושוויון בין המינים.
 • נשים שעשו היסטוריה - 791 תוכנית לחשיפה של סיפורי מורשת של גבורת נשים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואישיים. התכנית פועלת לקידום ולמימוש שוויוניות מגדרית.
 • צרכנות נבונה - 733 תוכנית הוראה ממוקדת בנושא חוקים המובילים להתנהלות מושכלת בהקשר של צרכנות.
 • תוכנית אלי כהן - 2799 סיפור חייו ומותו של אלי כהן מתכתב עם סיפורה של מדינת ישראל ומשתלב עם סיפורי הגבורה והקרבת החיים למען קיומה וביטחונה.
 • תוכנית ירושלים - 2798 תוכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל
 • מזקנים אתבונן - 795 תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר.

חינוך מיוחד

חמ"ד

חרדי

מגזר ערבי:

מפתח הל"ב במשפחה, תכנית לשיתוף הורים בלמידה ובהתנסות חברתית ערכית مفتاح القلب في العائلة

שגרירי מפתח הל"ב, תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית سفراء مفتاح القلب

חומרי עזר רלוונטיים לעבודת רכז החינוך החברתי وسائل مساعدة لمركّز التربية الاجتماعيّة

פעילויות בזיקה לערך החודשי במסגרת תכנית מפתח הלב فعّاليّات القيم الشهريّة لبرنامج مفتاح القلب

מפגשים מלב אל לב תכנית חברתית-ערכית מיועדת למחנכי כיתות א'-ו' لقاءات من القلب إلى القلب

תכנית מנהיגות מובילה להתנסות מעשית באורח חיים דמוקרטי ובתפקידי מנהיגות בבית הספר القيادة الرائدة


משתמש אנונימי #1

לפני 16 חודשים
ציון 0++

שלום תוכניות מקסימות.

איך אפשר לדעת על המפעילים החיצוניים? לא מצויינים שמות המפעילים, וקשה לברר דרך התקשרות.
הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.