מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

7חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית

التربية للمشاركة الاجتماعيّة على المستوى الشخصيّ، الجماعيّ والمدرسيّ.

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד למעורבות חברתית ואזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על השתתפות ופעילות חברתית-אזרחית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מאמצי בית הספר לעידוד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • עד כמה מערך המעורבות החברתית בבית הספר מובנה ומותאם למאפייני ולצורכי התלמידים והקהילה?
 • עד כמה מקדם בית הספר תרבות וסדירות תומכת של מתן אחריות ותפקיד לכל ילד, בהתאם לגילו?
 • עד כמה תהליכי המעורבות משולבים בהוויה הבית ספרית? האם מוקצה זמן לרפלקציה ומשוב?
 • האם בית הספר מקדם חיבור בין תחומי הדעת למעורבות החברתית?
 • מהי רמת הידע המקצועי של הצוות החינוכי ותחושת המסוגלות שלו בהנחיית התלמידים במעורבות חברתית ובביצוע תהליכים רפלקטיביים?
 • באיזו מידה מקצה בית הספר זמן להנחיית מורים ותלמידים בהובלת הרכז החברתי-ערכי?
 • עד כמה הרכז עושה שימוש בידע ובכלים עדכניים שרכש במסגרות הפיתוח המקצועי במחוז?

תרבות ארגונית

 • להקצות מסגרות זמן לתכנון, ליישום ולהערכת המעורבות חברתית ("תפקיד לכל תלמיד") ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת בית הספר (החל מכיתה א).
 • למנות רכז לחינוך חברתי ערכי בעל תעודה ו/או המתמקצע במסגרות לפיתוח מקצועי בתחום.
 • לקבוע מועדים קבועים שבהם הרכז החברתי-ערכי ינחה את הצוות החינוכי בפיתוח יוזמות ומעורבות בבית הספר ובקהילה.
 • למסד מסגרות להוקרה ולהערכת תלמידים, מורים והורים מעורבים חברתית (בטקסים, בימי שיא בקהילה ועוד).
 • להעריך את עובד ההוראה כמפורט במפת הממדים (במקרים בהם נבחרו המדדים הרלוונטיים להערכה - מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר ו/או מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו).

הוראה-למידה-הערכה

 • לנהל שיח ולמידה סביב תכנים ודילמות בתחום המעורבות החברתית, במסגרות זמן קבועות לאורך השנה ובזיקה לסילבוס חשוון/אוקטובר.
 • להפעיל יוזמות של מעורבות חברתית, בהתבסס על איתור ומיפוי צרכים, בשיתוף מורים, הורים ותלמידים.
 • להכשיר את התלמידים לגלות מעורבות וללוות אותם בתכנון, ביישום, ברפלקציה, בהערכה ובמשוב.
 • להעריך כל תלמיד על תפקודו כמעורב חברתית בתעודות מחצית וסוף שנה (בדגש על אחריות, התמדה, יוזמה, שיתוף פעולה, יכולת תכנון וביצוע).
 • להציג במרחבי למידה פיזיים ווירטואליים יוזמות של מעורבות חברתית תוך מתן ביטוי לתהליך ולתוצר.
 • לתעד יוזמות של מעורבות חברתית באמצעות הגלריה הווירטואלית למעורבות חברתית.

פיתוח מקצועי

 • לקיים מפגשי מליאות חדר מורים קבועים בהנחיית הרכז החברתי-ערכי בדגש על הידע והמיומנויות הנדרשים במעורבות החברתית; יזמות חברתית (מאיתור צרכים להפקת מיזם); הערכה, רפלקציה ומשוב; כלים יישומיים להנחיית התלמידים וההורים המעורבים חברתית.  
 • להכשיר את הצוות החינוכי לנהל עם התלמידים שיח רפלקטיבי על אודות חוזקות, קשיים והצלחות שהם חווים כמעורבים חברתית.

תרבות ארגונית

 • למסד יוזמות בשיתוף צוותי חינוך, תלמידים והורים לחיזוק מקומו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים כשותף פעיל ותורם בבית הספר ובקהילה.
 • למסד יוזמות בשיתוף גורמים בקהילה לחיזוק יכולתם של תלמידים עם מוגבלות לתרום לזולת.     

הוראה- למידה-הערכה

 • לקיים מפגשי תלמידים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל תוך תכנון הזדמנויות לנתינה הדדית ולתרומה משותפת למען הקהילה.
 • להבנות ולהפעיל קבוצות מנהיגות תלמידים ותכניות מעורבות ברוח חזון החמ"ד.   
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • כל התלמידים והמורים יוזמים ומעורבים חברתית במגוון מסגרות ולאורך זמן.
 • התלמידים שותפים בשלבי התכנון, הביצוע, הרפלקציה, ההערכה והמשוב.
 • התלמידים המעורבים חברתית מקבלים ליווי והנחיה ע"י הצוות החינוכי ומוערכים במגוון ערוצים.
 • המורים מדווחים על תחושת מסוגלות בהנחיית התלמידים במסגרות למעורבות חברתית.
 • במרחבי הלמידה מוצגים תהליכים ותוצרים המשקפים יוזמות של מורים, הורים ותלמידים.
 • בתיק הרכז החברתי-ערכי קיים תיעוד של מהלכי המעורבות החברתית ותוצריה והוא משמש ללמידה ולהתפתחות.
 • רכז חברתי-ערכי בעל תעודת רכז, המתמקצע בתחום ומשתמש בידע ובכלים העדכניים לקידום המעורבות החברתית (באמצעות מפגשי מליאה, צפיית עמיתים, הדגמה ועוד).
 • חינוך מיוחד: יוזמות של מעורבות חברתית בשיתוף תלמידים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד.
 • מפגשים בגובה העיניים - 780תכנית חברתית-ערכית המזמנת את התלמידים לחשוף בפני חבריהם לכיתה חלומות, כישרונות וחוזקות תוך התמקדות במסר ערכי.
 • שגרירי מפתח הל"ב - 796 תכנית המאפשרת לתלמידים ליזום פעילות חברתית-ערכית ברמה בית-ספרית וקהילתית תוך יישום ההתנהגויות הנגזרות מערכי מפתח הל"ב. במסגרת התכנית משמשים התלמידים כ"שגרירי מפתח הל"ב".
 • תפקיד לכל תלמיד- 2819 תכנית חברתית-ערכית, המזמנת לתלמידים התנסות במילוי תפקיד, בהלימה לנטיות לבם, להעדפותיהם ולתחומים בהם הם מגלים עניין. וזאת, תוך התחשבות בהתפתחותם הקוגניטיבית, החברתית והרגשית שלהם.
 • יזמות זה בידיים שלנו - 2820 תכנית ליזמות חברתית-ערכית, המזמנת לתלמידים התנסות בתהליך יזמי שלם, על-פי שלבים מובנים ובחתירה ליצירת מוצר חדשני בתחום החברתי-ערכי.
 • בלב העניין - 2822 תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית בהקשרים אקטואליים. התכנית מזמנת ללומדים מפגש עם מתנדב מבוגר.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן.
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת מעורבות חברתית בקבוצה.
 • כולנו גיבורי אל- 2859 הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • עמיתים ומשפיעים - 846 תכנית להכשרת תלמידים כעמיתים מנהיגי דעה בנושאי טבק, אלכוהול וסמים ומאפשרת העצמה וחיזוק המנהיגות הצעירה תוך פיתוח אחריות אישית והדדית שתחזק אותם כ"שומרי סף" וכמקדמים אווירה חברתית של אורח חיים בריא.

חינוך מיוחד

חמ״ד

חרדי

מגזר ערבי:

מעורבות חברתית בתכנית "מפתח הל"ב" (ערבית)

מנהיגות פורצת דרך בתחום החברתי-ערכי (ערבית)

שגרירי מפתח הל"ב, תכנית חברתית-ערכית לטיפוח מעורבות חברתית سفراء مفتاح القلب

מפגשים מלב אל לב תכנית חברתית-ערכית מיועדת למחנכי כיתות א'-ו' لقاءات من القلب إلى القلب

מפתח הל"ב במשפחה, תכנית לשיתוף הורים בלמידה ובהתנסות חברתית ערכית مفتاح القلب في العائلة

חומרי עזר רלוונטיים לעבודת רכז החינוך החברתי وسائل مساعدة لمركّز التربية الاجتماعيّة

פעילויות בזיקה לערך החודשי במסגרת תכנית מפתח הלב فعّاليّات القيم الشهريّة لبرنامج مفتاح القلب

תכנית מנהיגות מובילה להתנסות מעשית באורח חיים דמוקרטי ובתפקידי מנהיגות בבית הספר القيادة الرائدة

 • פדגוגיה של קיימות: תוכנית חינוכית ערכית במסגרתה הסביבה והקהילה הופכות לחלק מתהליך ההוראה-למידה. התלמידים רוכשים ידע ומיומנות אוריינית בתחומי הקיימות החברתית והסביבתית, פועלים לאורם של ערכי התנדבות, אחריות, מעורבות, מחויבות ואכפתיות, ומחזקים חשיבה ביקורתית, נקיטת עמדה וצדק חברתי. בי"ס ניסויי אפק, ראש העין
 • עושים שינוי: התנסות במחקר פעולה כאמצעי להעצמה אישית והעמקת המעורבות החברתית, בתהליך אפקטיבי שיטתי ומעשי המאפשר תרגום שאיפות מופשטות למטרות ולפעולות תוך פיתוח חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות הנדרשות לעבודה בקבוצה. בי"ס ניסויי נווה במדבר, קיבוץ חצרים


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.