מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

8קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן

تعزيز مناخ مثالي لتطوير الحصانة.

 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על העדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מעורבות או על חשיפה לסוגי אלימות שונים במרחב הבית ספרי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אלימות דיגיטלית ברשתות החברתיות באינטרנט, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • אילו היבטים של אקלים וצמצום אלימות דורשים שיפור על סמך נתוני המיצ"ב? (לדוגמה התייחסות למדדי אלימות שבהם הממצאים גבוהים או מדדי קרבה ואכפתיות שבהם הממצאים נמוכים וכן היבטים של אקלים צוות וכולי).
 • האם נבנתה תוכנית פעולה בעקבות הממצאים?
 • באיזו מידה מתנהל שיח בית ספרי על אודות סוגיית האקלים הבית ספרי, בקרב הצוות החינוכי, התלמידים וההורים?
 • האם ובאיזו מידה תוכניות שיפור אקלים מקבלות ביטוי בתוכניות עבודה בית ספריות וכיתתיות?
 • עד כמה הצוות מחויב לשיפור האקלים? ומהן הדרכים שבהן הוא מביא לידי ביטוי את מחויבותו?
 • מה מידת המסוגלות והמיומנות של הצוות החינוכי לעשות שימוש במנעד תגובות חינוכיות, משמעתיות וטיפוליות מותאמות כדי להתמודד עם בעיות משמעת, בעיות התנהגות והתנהגויות סיכון נוספות?
 • באיזו מידה התלמידים מעורבים בבנייה ובהפעלה של תוכנית לקידום אקלים?
 • באיזו מידה מנהל בית הספר וצוותו יוזמים תהליך מתוכנן ועקבי של שותפות עם ההורים?
 • לגבי אלו היבטים של אקלים וצמצום אלימות, קיימת שביעות רצון? מה הפעולות שנעשו בבית הספר כדי שהיבטים אלה יהיו משביעי רצון? מה נדרש כדי לשמר אותם?
 • מה מידת המסוגלות של הצוות החינוכי לפעול לקידום אקלים כיתה מיטבי ולהתמודד עם קשיי משמעת בכיתה?
 •  האם צוות הניהול של בית הספר פועל להובלת תהליכי אקלים חינוכי מיטבי תוך שיתוף המורים, התלמידים וההורים?
 • האם בבית הספר ישנו תקנון  / אמנה המתעדכנים מידי שנה בהתאם לצרכים?

תרבות ארגונית

 • למפות ולאבחן באמצעות מגוון כלים: שאלון מיצ"ב אקלים, שאלון אח"מ תלמידים, שאלון אח"מ צוות ובעזרת קבוצות מיקוד את תמונת המצב הבית-ספרית בנושאי אקלים.
 • לזהות ולאבחן מוקדי כוח סביב עוצמות והזדמנויות לצד מוקדים לשיפור ושינוי.
 • לבנות ולהפעיל את "התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות" במרחבי החיים השונים: הפיזי והווירטואלי.
 • למסד שגרות ומנגנונים לקידום ולשיפור האקלים שאותם יפעיל הצוות החינוכי עם תלמידים ברמה האישית, הכיתתית, השכבתית והבית ספרית (לדוגמה: קביעת זמן ומקום לדיאלוג ושיח בין מורים לתלמידים, הפסקה פעילה, שינוי במבנה ומועדי ההפסקות, השגחה בהפסקות ועוד).
 • למסד סדירויות המאפשרות קיום שיח רגשי-חברתי אישי וקבוצתי מתמשך וקבוע של מורים עם תלמידים.
 • להביא לידיעת התלמידים את האפשרות לפנות למוקד 105- מוקד טלפוני משטרתי לדיווח ולהגנה על קטינים ברשתות החברתיות, באחריות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.
 • למסד שגרות ומנגנונים המעניקים ליווי לצוות בתחומי האקלים ובמניעת אלימות (לדוגמה: קביעת זמן ומקום למפגשי צוות קבועים ללמידה, תמיכה וליווי למורים המלווים תלמידים עם קשיי התנהגות ועוד).
 • למסד שגרות עבודה המעצימים את המחנך כמתכלל טיפול רגשי-חברתי בתלמידיו, תוך שיתוף והיוועצות עם יועצת ביה"ס
 • להעניק ליווי ותמיכה לצוות החינוכי בשגרה ובעיתות משבר.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר.

הוראה למידה הערכה

 • לעסוק בלמידה חברתית ערכית ולקדם שיח רגשי במסגרת כלל תחומי הדעת ובמסגרת שיעורי "כישורי חיים" ו"מפתח הל"ב".
 • לפתוח את יום הלימודים ב"שיר של יום" ולסיים אותו בשיח ובפעילות המבררים רגשות וחוויות.

פיתוח מקצועי

 • לבסס ידע ושימוש בכלים ייעודיים בקרב הצוות החינוכי להפעלת התוכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות על ידי היועץ או הפסיכולוג.
 • לבסס ידע וכלים בקרב הצוות החינוכי לקידום שותפות חינוכית עם הורים וניהול קונפליקטים.
 • ללוות ולהכשיר את הצוות החינוכי להפעיל מנעד תגובות חינוכיות לאירועי משמעת, אלימות והתנהגויות סיכון.
 • להכשיר את הצוות בנושאים: אקלים כיתה מיטבי, התמודדות עם קשיי משמעת בכיתה, שיח במצב קונפליקטואלי עם התלמידים.

תרבות ארגונית

 • למפות צרכים ואפשרויות למענה בהקשר לאקלים הבית ספרי תוך שימת דגש על קידום תחושת המוגנות של התלמידים והצוות.
 • לגבש תוכניות ונהלים לצורך מתן מענה לתלמידים עם התנהגות מאתגרת.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מיומנויות וערכים בתחומים כגון: שליטה עצמית, ויסות רגשי וחשיבה חיובית בקרב כלל התלמידים.
 • יצירה וחיזוק של מסגרות מנהיגות תלמידים – "הקהל למען ציון" - לטיפוח תחושת שייכות ואחריות.
 • יצירה וחיזוק שגרות עבודה ושיתופי פעולה עם הורים - העמקת תוכנית "במ"ה - בית מדרש הורים".
 • פיתוח תוכנית "בית חמד נאה" - לסביבה פיזית היוצרת הנעה ללמידה ושייכות.
 • לפתוח באופן משמעותי וחווייתי את יום הלימודים במטרה להשפיע על האקלים ועל האווירה בבית הספר (תוכנית "אשירה").
 • מבנים ושגרות קבועות, המיועדות לקידום האקלים ולשותפות חינוכית: בצוות הניהול, בצוות המורים ובשיח עם תלמידים והורים.
 • תלמידים מעורבים בעשייה הבית ספרית לקידום האקלים.
 • תקנון שנבנה בשיתוף הורים ותלמידים, הידוע לכלל באי בית הספר והמתעצב באופן שוטף.
 • בית הספר מטפל באירועי אלימות וסיכון במידתיות ובהוגנות. לדוגמה, מגיב משמעתית לכל ילד בהתאם למצבו ולמעורבותו באירוע.
 • בבית הספר יש שיח רגשי, חברתי וערכי.
 • הצוות החינוכי מוכשר בתחום הפסיכו-פדגוגיה: היבטים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה.
 • קיים מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים: קשיי משמעת, קשיי התנהגות ועוד.
 • הסביבה הפיזית בטוחה ואסתטית.
 • התוכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי וצמצום אלימות 662 בתוך אתר שפ"ינט
 • כישורי חיים - 2861 ערכים מובנים ליסודי במגוון נושאים ומצבים, בהם מתנסים התלמידים תוך פיתוח כישורים אישיים ובין אישיים
 • תלמידים למען תלמידים כולנו גיבורי אל - 2859 הערכה מכוונת ליישום כהתערבות כיתתית במסגרת תכנית "כישורי חיים". התערבות המעודדת תלמידים לפעול למען תלמידים ולהיות "גיבורי אל".
 • מקום לכולם - 839 תכנית להגברת החוסן בהתמודדות עם דחייה חברתית בין בני הגיל.
 • אל תלעגו לי - 805 תכנית מערכתית למניעת הצקה ואלימות באמצעות יצירת סביבה אכפתית ומתחשבת.
 • מפתח הל"ב לשעת חינוך - 783 (לחברה הערבית והבדואית - 786 לחברה הדרוזית- 787) תכנית חברתית ערכית ספיראלית לשעת חינוך המתמקדת בטיפוח ערכים מרכזיים והתנהגויות הנגזרות מהן.
 • תשמרו את הכוח למשהו טוב - 802 תכנית חברתית-ערכית למניעת אלימות ולבניית הסכמות.
 • מפגשים מלב אל לב - 781 תכנית חברתית-ערכית המקדמת שיח רגשי-חברתי-ערכי במפגשי "מחנך-קבוצת תלמידים".
 • הטייסת - 814 תכנית להובלת שינוי התנהגותי, חברתי-ערכי בקרב צעירים בישראל במטרה לטפח: מוטיבציה, מצוינות, אחריות, מנהיגות אישית ודימוי עצמי בקרב אוכלוסיות מוחלשות;

שיר של יום

 חוזר מנכ''ל תשעג/8, כ"ג בניסן התשע"ג, 03 באפריל 2013

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי:

מגדר ושוויון בין המינים בחינוך التربية للمساواة بين الجنسين

תכנית ההכלה: שילוב הלומדים וקידומם במוסדות החינוך תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים الاحتواء

צרכנות מושכלת, פעילויות להקניית הרגלי צריכה מושכלים الاستهلاك الحكيم

לגעת מבעד לשריון תכנית בנושא הפרעת קשב וריכוז لمس من خلال الدرع

דיבור בציבור לפיתוח מיומנויות תלמידים בהצגה ובדיבור מול קהל الكلام للأنام


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.