מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד בית-ספרי

9טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית

تنمية تسامح وكفايات ثقافيّة حضاريّة كأساس للتعايش المشترك في المجتمع متعدّد الثقافات.

 • שיעור התלמידים והמורים המדווחים על מאמצי בית הספר לקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על היעדר תחושת מוגנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה נחשפים התלמידים בצורה מונחית לתרבויות שונות בקרב קהילת בית הספר או בקהילות אחרות?
 • באיזו מידה הצוות והתלמידים בעלי מודעות להבדלים תרבותיים, המשפיעים על ערכים, על תפיסות והתנהגויות?
 • באילו הזדמנויות מקדם בית הספר מפגשים בין אוכלוסיות מגוונות?
 • כיצד בית הספר מכשיר את תלמידיו להתמודדות עם עמדות מגוונות?
 • עד כמה חושף בית הספר את תלמידיו לדילמות ולאתגרים הנוגעים לסוגיות הקשורות לרב תרבותיות?
 • עד כמה ניתנת התייחסות להרכב קהילת בית הספר ולגיוון האוכלוסיות?

תרבות ארגונית

 • למסד מפגשים לשיח בנושא רב-תרבותיות בקהילת בית הספר ובחברה הישראלית.
 • לשלב בתוכנית העבודה הבית ספרית פעילויות המקדמות רב-תרבויות בתחומי הדעת, בשעת חינוך ובפעילויות הפנאי.
 • לתת ביטוי בסביבות הלמידה לרכיבי הכשירות התרבותית.
 • לתרגם או לתווך עבור תלמידים והוריהם שהשפה העברית אינה שגורה בפיהם, חוזרים, הודעות ומסמכים חשובים.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו.

הוראה-למידה-הערכה

 • לכבד ולאפשר שימור של תרבויות המוצא ושפות האם כבסיס להעצמת הפרט והחברה.
 • לנהל שיח בנושא התפיסה הרב-תרבותית תוך היכרות עם מאפייני תרבויות בקרב קהילת בית הספר ובחברה הישראלית.
 • לקדם מיזמים שיתופיים בין בתי ספר בדגש על רב-תרבותיות.
 • לזמן טקסטים לימודיים וספרותיים בנושא רב-תרבותיות וסובלנות ולקיים שיח ערכי בעקבות הקריאה.
 • לציין ימי לוח של המגזרים השונים בהתאם לאוכלוסיית באי בית הספר.

פיתוח מקצועי

 • להכשיר את הצוות החינוכי בנושא הכשירות התרבותית ומניעת גזענות.

הוראה-למידה-הערכה

 • להכיר ולחוות את המגוון המגזרי והעדתי בתוך בתי הספר לחינוך מיוחד ובמרכזים החינוכיים בבתי החולים, כהזדמנות ללמידה ולהתנסות בערכים רב-תרבותיים.
 • להטמיע את התוכנית "יש"י – יחד שבטי ישראל", בהלימה לאבני הדרך של החמ"ד.
 • אין משימות מומלצות ליעד זה.
 • פעילויות מגוונות, הנותנות ביטוי לשונות הרב-תרבותית בכל תחומי החיים של בית הספר.
 • שילוב ימי חג ומועד בלוח הפעילות הבית ספרי.
 • פעולות להתמודדות עם שיח שנוי במחלוקת.
 • פעולות לחיזוק ולטיפוח זהות ייחודית ואישית.
 • מסמכים, חוזרים והודעות מתורגמים עבור הורים ותלמידים שאינם דוברי עברית.
 • חינוך מיוחד: התייחסות להיבטים עדתיים ומגזריים בהתאם לאוכלוסיית בית הספר, ברמת הצוות וברמת התלמידים.
 • כשירות תרבותית 861 - תכנית המכשירה את צוותי החינוך לאתר תלמידים אשר נוטים להתנהגויות אנטי סוציאליות מתוך אובדן זהות או הטמעת זהות כתוצאה מתהליכי ההגירה. הכלים הפסיכו-חינוכיים נשענים על גישות אינטר-סובייקטיביות ורב תרבותיות המאפשרות לפגוש בתלמידים העולים מתוך כבוד לכלל התרבויות ומהתפיסה שהריבוי יוצר עושר תרבותי.
 • מורשת יהדות אתיופיה - 2804 עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה.
 • קש"ר - 2860 קשב ושיח רב תרבותי - שיח מוגן בנושאים קונפליקטואליים.
 • Schools Onlion - ׳ 1044 - התכנית פועלת על מנת לקיים למידה משותפת של נושא מסוים עם אוכלוסייה ממגזר אחר או מרוחקת כאשר המחשב מהווה פלטפורמה לשיתופיות וליצירת קשר.
 • חינוך משלב לסובלנות: המוסד החינוכי כבית יוצר לשיח דיאלוגי המאפשר הגדרה רחבה של הזהות היהודית האישית תוך היכרות והתנסות במנהגי הזרמים השונים. בי"ס ניסויי מעיינות, כפר אדומים.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.