מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

11קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי

تطوير شراكة بين مؤّسسات التربية والتعليم، أهل ومجتمع وتعزيز التواصل التربويّ.

 • התמדה בבית הספר.
 • נשירה מבית הספר.
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שעור המורים המדווחים של שיתוף ההורים בחיי בית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מסוגלות לניהול שיח מקדם עם ההורים וכן לניהול שיח במצבים מורכבים?
 • מהי מידת שיתוף הפעולה עם קהילת ההורים וגורמים חוץ בית-ספריים לחיזוק הרצף (לאורך היום ולאורך השנה)?
 • באיזו מידה הצוות החינוכי פועל מתוך תפיסה המושתתת על עקרונות החינוך הקהילתי?
 • עד כמה הורים, מורים ותלמידים יוזמים פעילים ומעורבים בחיי המוסד החינוכי?
 • עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם תלמידים והורים?
 • עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית לימודית?

תרבות ארגונית

 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית הרואה ביחסי בית הספר עם ההורים והקהילה ערך ותרומה לבית הספר, להורים ולקהילה.
 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד.
 • להבנות סדירויות המאפשרות שיח אודות קידום השותפות בקרב המורים, כלל ההורים ונציגויות הורים.
 • לעודד התנהלות בית ספרית כארגון הנותן מענה מתוקשב מיטבי ללומדיו בשגרה ובעיתות חירום.
 • לקדם שיתופי פעולה עם תנועות וארגוני הנוער.
 • ליצור שגרות, סדירויות, מסגרות בית ספריות וקהילתיות המותאמות לאוכלוסיות השונות: עולים חדשים, קהילה אתיופית, חברה ערבית ועוד.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: מחויבות לתלמידים/תלמידות ולבית הספר.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מיזמים של בית הספר בשיתוף הקהילה ולמענה ולעודד מיזמים של ההורים והקהילה בתוך בית הספר.
 • לשלב את תנועות הנוער בפעילויות פורמליות ובפעילויות לא פורמליות בבית הספר.
 • לפרסם באתר הבית ספרי חומרי העשרה עדכניים בנושאים לימודיים וחברתיים, שישמשו את התלמידים במהלך השנה ובחופשות.
 • להנגיש ולחשוף בפני ההורים את השירותים החינוכיים הקיימים בקהילה.
 • לשלב תוכניות חינוכיות בבתי ספר המשמשים כעוגן בקהילה בחברה הערבית (אתגרים בחברה הערבית).
 • לקדם תכניות חינוכיות המשלבות תלמידים והורים יוצאי קהילה אתיופית ("הדרך החדשה").

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בנושא הובלה של תהליכים בשיתוף הקהילה.   
 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, מיומנויות וידע לניהול שיח פרואקטיבי עם ההורים וכן לניהול שיח במצבי משבר

תרבות ארגונית

 • להכיר לעומק את פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים ולעודד את השימוש בו בקרב הורי התלמידים.
 • לקיים ערוצי קשר עם הורי התלמידים לטיוב המענה המקצועי לצורכיהם המיוחדים, תוך הגדרת גבולות השיח ואופיו.
 • לשכלל את שותפות ההורים בגיבוש התוכנית האישית של ילדם וביישומה, תוך שיתוף התלמיד.
 • לטפח בבתי ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים הבית ספרית והקהילתית.
 • לקדם שיתופי פעולה עם ההורים בהקשר להשתלבות ילדם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים, תוך שיתוף התלמיד.
 • לקיים קשר עם גופים קהילתיים לקיום מפגשים עם תלמידי החינוך המיוחד לצורך תרומה ונתינה הדדית.
 • לחזק בקרב גופים קהילתיים את ההכרה ביכולתם להיתרם מהשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים תהליכי למידה במוקדים שונים בקהילה, כחלק מהתאמת ההוראה למאפייני התלמידים ולצורכיהם.
 • לאתר מוקדי חוזק בקרב התלמידים לצורך שילובם בפעילויות קהילתיות, כחלק מטיפוח אזרחות פעילה.
 • לעודד השתתפות תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער ובפעילות המתנ"סים.
 • להעמיק את יישום התוכניות "מישהו לרוץ איתו" "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה לייחודיות התלמיד.
 • להטמיע תוכנית "חמ"ד של חופש" לאורך השנה.
 • העמקת תכניות:"מישהו לרוץ איתו", "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה ליחודיות התלמיד .
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • קיימים בבית הספר תכניות משותפות להורים, מורים ותלמידים
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית ספריות וקהילתיות מגוונות ומתבצעות פעולות לעידוד השתתפות התלמידים בתנועות הנוער.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימות פעולות לחיזוק הרצפים באופן שיטתי וסדיר.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעיתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות.


משתמש אנונימי #1

לפני חודש
ציון 0 {{GENDER:|אתה|את}}
Sex in the ass
הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.