מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד בית-ספרי

12ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, תוך איזון בין צרכים מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים

تثبيت ثقافة تعلّم مستمرّ لدى المعلّمين، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الجهاز والاحتياجات المدرسيّة والشخصيّة.

 • דיווחי מורים על פיתוח וקידום מקצועי, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי של מורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • דיווחי מורים על עבודה שיתופית של מורים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על ליווי וקליטה של עובדי הוראה ובעלי תפקידים חדשים בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • דיווחי מורים על הובלה פדגוגית של המנהל, מנהיגות ושיתוף, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי במרכז פסג"ה, שאלון מנהל.
 • באיזו מידה תהליכי הפיתוח המקצועי מובנים ומתוכננים בראייה אישית ובית ספרית?
 • באיזו מידה תהליכי הפיתוח המקצועי מתוכננים על בסיס נתונים?
 • באיזו מידה מנהל בית הספר והצוות המוביל אחראים להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי וניהולו?
 • באיזו מידה מתקיימים בבית הספר תהליכי הערכה איכותיים של עובדי הוראה?
 • האם המורים התפתחו מקצועית בתחום הדיסיפלינה בשלוש שנים האחרונות?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי מאפשרים השגת היעדים הבית ספריים?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי נותנים מענה לצרכי המורים?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי מהווים פלטפורמה לניהול ושיתוף הידע האישי והארגוני?
 • באיזו מידה הישיבות הצוותיות של בית הספר מוקדשות ללמידת עמיתים?

להרחבה על משאבי הפיתוח המקצועי

תרבות ארגונית

 • לקיים דיאלוג עם כלל הצוות שמטרתו לאתר את הצרכים האישיים והארגוניים שיש לתת עליהם מענה בתהליכי הפיתוח המקצועי. מומלץ לקיים דיאלוג מבוסס נתונים.
 • יש לקיים הערכת מתמחים, הערכה לקביעות והערכה מעצבת המהווה בסיס להצבת יעדים אישיים ובניית אופק התפתחותי לכל מורה.
 • למפות את תכניות ההתערבות ותהליכי השינוי המתרחשים בבית הספר הדורשים תהליכי פיתוח מקצועי.
 • למפות ולאגם את כלל המשאבים העומדים לרשות בית הספר להובלת תהליכי הפיתוח המקצועי.
 • לבנות תוכנית עבודה מערכתית בית ספרית בשיתוף המפקח הכולל ומנהל מרכז הפסג"ה, של כלל הצוות ברמה האישית וברמה הארגונית בהלימה לתוכנית העבודה הבית ספרית וליעדיה.
 • למסד שגרות ומנגנונים במרחב הבית ספרי המעודדים למידת עמיתים ומקדמים תרבות של דיאלוג ושיתוף בין חברי הצוות.
 • למנות חונך אישי ולפתח תהליכי קליטה מיטביים לכל מורה ובעל תפקיד חדשים.
 • להטמיע תרבות של קליטת מורים עולים ולייצר תנאים מאפשרי הצלחה.
 • בתהליך הערכת עובד ההוראה, במידה ויעד זה נבחר כיעד להערכה, יש לבחור מרכיבים מתוך מפת הממדים, מימד על: למידה והתמקצעות לאורך הקריירה.

פיתוח מקצועי

 • מרכז הפסג"ה הוא הגוף המומחה בתחום הפיתוח המקצועי ומומלץ לבסס סדירויות של התבוננות ולמידה משותפת בכל הקשור ללמידה המקצועית של המורים כפרט ובית הספר כארגון.
 • לכלול בתוכנית הבית ספרית מסגרות מגוונות ומרחבי זמן ללמידה ולשיתוף בידע ובתובנות, ובכללן למידה אישית וקבוצתית, צפייה ולמידת עמיתים, קהילות למידה, למידה חוץ בית-ספרית, הדרכה, ישיבות צוות מקצועי, לימודים לתארים אקדמיים, סימולציות, צילומי שיעורים ולמידה בקורסים דיגיטליים.
 • לכלול בתוכנית מדדי תוצאה וצומתי הערכה למדידת האפקטיביות של התהליכים.

תרבות ארגונית

 • למסד ערוצים לתקשורת שוטפת, להיוועצות ולתיאום בין בעלי תפקידים בצוות לטיוב המענה המקצועי לצורכי התלמידים.
 • למסד למידת עמיתים המשלבת ניתוח מקרים והתבוננות בתהליכים מנקודת מבט פדגוגית וטיפולית, תוך מתן ליווי מקצועי.

פיתוח מקצועי

 • לכלול התמקצעות בהוראת תחומי הדעת בפיתוח המקצועי למורים בעלי מומחיות בחינוך מיוחד.   
 • לכלול התמקצעות בהוראת תלמידים בחינוך המיוחד למורים בעלי מומחיות בתחומי הדעת.   
 • התאמת המערכת ושגרות עבודה לקידום ופיתוח מקצועי- טיפוח תוכנית "מעגלי חמ"ד קהילה לומדת".
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מורים מדווחים על חיזוק תחושת המסוגלות בפרקטיקה של ההוראה.
 • תרבות של למידה משותפת של מורים על אודות פרקטיקות ההוראה-למידה.
 • תכנון משותף של יחידות הוראה, תצפיות בשיעורים ומשוב.
 • קיים בבית הספר ניהול ושימור ידע של הלמידה הבית ספרית והלמידה האישית של כל מורה בשנים האחרונות.
 • ניצול שעות השהייה והשעות תומכות ההוראה ללמידה ולצפיית עמיתים כחלק אינטגרלי מתוכנית העבודה של הפיתוח המקצועי.
 • בניית תוכנית התפתחות מקצועית אישית לכל עובד הוראה בהלימה לנתוני ההערכה המעצבת, וצורכי הארגון.


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.