מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

יסודי: קידום בטיחות תלמידים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


חוזרי מנכ"ל

ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר - על מוסדות החינוך לפעול ליצירה ולשימור של סביבה בטוחה-מחנכת, תוך שימת דגש על התחומים הבאים:

o      תפקיד המורים התורנים

o      תפקיד אחראי הפעילות

o      מערך ניהול הבטיחות בבית הספר

o      הבטחת הבטיחות בהפסקות

o      בעלי התפקידים העיקריים הקשורים לניהול הבטיחות במוסד החינוכי

o      ועדת הבטיחות הבית-ספרית המשותפת

o      תאונות ואירועים חריגים במוסד החינוכי - דיווח, טיפול והפקת לקחים

o      הסברה וחינוך לבטיחות מונעת במועדים קבועים לאורך השנה - קישור למחזור הזמנים לבטיחות

o      הבטחת הבטיחות באירועים

·   הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך - פירוט הנחיות שמטרתן להבטיח את שלום התלמידים ואת בטיחותם בשיעורי החינוך הגופני, במהלכם עומדים התלמידים בפני אתגרים פיזיים שהתמודדות מבוקרת עמם נועדה להביא לחוסן פיזי ונפשי.

·   טיולים ופעילויות-בית-ספריות במערכת החינוך – היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים - מרכז את כל ההוראות המחייבות המתייחסות לתכנון, ארגון וביצוע טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות.

כרטיסי מידע

חוזר מנכ"ל - בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה - מכיל את הוראות הבטיחות המחייבות לפעילות בקייטנה אשר נועדו לסייע במניעת תאונות ונפגעים במהלך הפעילות בקייטנה.


תכניות חינוכיות ייעודיות