מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

כלי אבחוני לבחירת יעדים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרת כלי זה היא לבחון את מצב בית הספר למול יעדיו כדי לבחור באופן מושכל את היעדים החיוניים ביותר לקידום בית הספר. מומלץ למלא את הכלי עם צוות ההנהלה או צוות החינוך. 

שלבי העבודה:

שלב א': צמצום ראשוני של היעדים (ייעשה בצוות מצומצם)

הצוות המצומצם יעבור על 14 היעדים במתנ"ה ויבחר מתוכם כמה יעדים לדיון בצוות המורחב. ההחלטה אילו יעדים להביא לצוות המורחב, יכולה להתבסס על:

  • מענה לשאלות המנחות המופיעות במתנ"ה לצד כל יעד ביסודי ובחטיבת ביניים.
  • מצב בית הספר במדדי התוצאה במתנ"ה ביסודי ובחטיבת ביניים.
  • קצב ההתקדמות במשימות שנכתבו ליעד בשנה שעברה (ביעדים שנכתבו).
  • לנוחיותכם, קובץ מרוכז של שאלות מנחות ומדדי תוצאה לפי כל יעד במתנה.


שלב ב': ביצוע הערכת מצב אל מול היעדים ברשימה המצומצמת (צוותי עבודה)

עבור היעדים שנבחרו ייאספו הנתונים והעמדות הרלוונטיים באמצעות הכלי המצורף (תחת הכותרת "הערכת מצב מעמיקה" בקובץ להורדה).

בעמודות אנו נשאלים למידת העשייה וההטמעה של יעד מסוים. כדי לענות נוכל לפעול באחת משתי הדרכים האלה (המיטיבים יפעלו בשתיהן):

1.       לשאול את צוות החינוך ולהגיע להסכמה באשר למידת העשייה וההטמעה כפי שצוות החינוך רואה זאת.

2.       להישען על נתונים, סקרים, ראיונות אשר יאששו או יפריכו את תחושות הצוות.

למיטיבי הלכת, ניתן לחלק את הצוות החינוכי לצוותי עבודה שכל אחד מהם יקבל כמה יעדים. תפקידו של צוות העבודה יהיה להכין את תמונת המצב (הנשענת על נתונים) והמלצה לקראת דיון בצוות החינוכי המורחב.

שלב ג': ניתוח ותעדוף

הצוות החינוכי המורחב יקיים דיון על בסיס הממצאים מהערכת המצב משלב ב'. במהלך הדיון יתקיים ניסיון לאתגר את הצוות שהכין ולהציף טיעונים בעד ונגד.

מטרת הדיון היא לייצר המלצה לתעדוף יעדים למוסד החינוכי לשנת הלימודים תשע"ט. מלבד ממצאי עבודת הצוות, קיימת חשיבות רבה לכך שבחירת היעדים הבית ספריים תיעשה בהתאם לתפיסת עולמו וחזונו של בית הספר. את ההחלטה הסופית ניתן להשאיר לצוות ההנהלה המצומצם ולשיקולים נוספים שיש להתייחס אליהם בפורום מצומצם יותר.

לנוחיותכם:


חזרה לכלי ניהול

חזרה למדריך למתכנן