מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מה חדש במתנ"ה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מה השתנה?

  • השנה ישנם 14 יעדים ולא 15.
  • איחדנו את יעד 1 העוסק בקידום ידע והישגים ויעד 2 אשר עסק במיומנויות חשיבה.
  • במסגרת יעד 1 החדש, נוסף קישור למפת המקצועות, המיועדת לכם, המנהלים, ומנגישה את תוכניות הלימודים בהיבטי ידע, מיומנויות וערכים לפי שכבות גיל.
  • יעד 10 עוסק במיצוי פוטנציאל התלמידים שונה וניתן בו דגש גם ליישום תיקון חוק החינוך המיוחד ולקידום ההכלה וההשתלבות.
  • יעד 11 העוסק ברצף ובשותפויות שינה את מקומו למטרה ג', העוסקת בקידום שוויון הזדמנויות.
  • פרק פיתוח ההון האנושי הופרד מפרק המשאבים. הפרק תומצת ואורגן, ונוספה לו רשימה מפורטת של בעלי התפקידים בבית הספר.
  • פרק המשאבים תומצת ומרחבי האוטונומיה הוגדרו כמרחבי גמישות בפרק השעות.
  • נוספה התייחסות לילדים אלרגנים בפרק השגרות.
  • נוספת אפשרות להוספת תגובה אונליין של המשתמשים לדפים השונים.

השוואת יעדים

להלן השוואה בין יעדי תשע"ט לתש"פ. בכל שורה תוכלו למצוא בעמודה הימנית את הנוסח בתשע"ט ובעמודה השמאלית את הנוסח לתש"פ, את המיקום החדש (לפי המספר הסידורי בראש היעד) או את איחודו.

יעדי מתנ"ה תשע"ט יעדי מתנ"ה תש"פ
מטרה א' - קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים
1. קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה , אנגלית ומדעים 1. קידום הידע ומיומנויות החשיבה בתחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

*הוספת מיומנויות חשיבה

2. קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים היעד אוחד עם יעד 1, כמפורט לעיל
3. טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות 2. טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה

*היעד שונה מעט בנוסח ושונה מספרו

4. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטליות 3. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטליות

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 3

5. העשרת הידע בתחומי האומנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות ותנועתיות 4. העשרת הידע בתחומי האומנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות ותנועתיות

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 4

6. טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית 5. טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 5

מטרה ב': חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות
7. חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים בד בבד עם טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית 6. חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים בד בבד עם טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 6

8. חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית ספרית 7. חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית ספרית

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 7

9. קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן 8. קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 8

10. טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב-תרבותית 9. טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב-תרבותית

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 9

מטרה ג': קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל
11. הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל 10. קידום הכלה והשתלבות כלל התלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל, בדגש על תלמידים עם צרכים מיוחדים

*שינוי נוסח היעד ומספורו

11. קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי

*מיקום היעד שונה ממטרה ד' למטרה ג' ומוספר כיעד 11

מטרה ד': חיזוק המנהיגות החינוכית
12. ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, בד בבד עם איזון בין צרכים מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים 12. ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, בד בבד עם איזון בין צרכים מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים
13. טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית 13. טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 13

14. קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי עבר למטרה ג', יעד 11 (ראו לעיל)
15. טיפוח ייחודיות וחזון בית ספריים 14. טיפוח ייחודיות וחזון בית ספריים

*היעד נותר זהה, ממוספר כיעד 14

חזרה לדף הבית

חזרה לשלב 2: מיקוד בחירת יעדים