מפת המקצועות ב/מתמטיקה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתמטיקה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. המספרים הטבעיים בתחום ה-1,000

 • מנייה וספירה ביחידות ובעשרות
 • סדר במספרים דו-ספרתיים
 • קריאה וכתיבה של מספרים עד 100
 • הכרת המונחים: יחידות, עשרות, מאות, ספרה,  מספר,  מספר חד-ספרתי,  מספר דו-ספרתי, מספר תלת-ספרתי, מספר זוגי,  מספר אי זוגי,  מספר קודם,  מספר עוקב

ב. פעולות החשבון בתחום ה-100 או יותר

 • חיבור וחיסור בתחום ה 100- במאוזן ובמאונך
 • ידיעה בעל פה של עובדות החיבור (והחיסור) עד 20
 • שאלות חיבור וחיסור חד-שלביות ושאלות דו-שלביות מהסוג של איסוף שיש בהן יותר מפעולה אחת של חיבור או חיסור
 • ביצוע משימות חקר הקשורות למספרים עד 100 והמיישמות פעולות חיבור וחיסור עד 100
 • יכולת המחשת תרגיל כפל ותרגיל חילוק
 • כפולות של 1, 2, 3, 4, 5, 10
 • חקר של לוח הכפל
 • חילוק ב-2
 • הכרת המונחים: גורמים,  מכפלה
 • שאלות כפל חד-שלביות

ג. הרחבת תחום המספרים

 • ישר המספרים
 • הכרת השברים חצי ורבע

ד. חקר נתונים

 • איסוף, ארגון וייצוג ישיר של נתונים בדרכים שונות
 • דיאגרמות עמודות המסורטטות על החלק החיובי של הצירים

ה. מדידות

 • השוואת שטחים, מדידת שטחים על ידי כיסוי או פירוק
 • שימוש ביחידות מידה שרירותיות למדידת שטח
 • מציאת היקף של צורות על ידי ספירת יחידות אורך
 • הבחנה אינטואיטיבית בין שטח להיקף ובין יחידות שטח ליחידות אורך
 • הכרת המונחים: שטח, היקף, יחידת שטח

ו. גיאומטרייה

 • בנייה ופירוק של גופים פשוטים באמצעי המחשה שונים
 • מיונים לא פורמליים של גופים
 • ניתוח מרכיבי גופים והכרת המונחים קודקוד, צלע, פאה
 • הכרת המונחים (בנוסף לאלה מכיתה א): גופים, צורות, קובייה, תיבה, גליל, פירמידה, חרוט
 • התאמת גופים לציורים או לתצלומים שלהם (במקרים פשוטים)
 • הבחנה בדמיון ובשוני בין גופים ותיאור לא פורמלי שלהם

ז. שיקוף או הזזה

 • תכונות השיקוף
 • סימטרייה (ביחס לישר)
 • תכונות ההזזה

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • חשיבה יצירתית – לפתור תרגילים בדרכים שונות ולהציג זאת בדרכים שונות
 • חשיבה רפלקטיבית – לבחון את תהליך עבודתו ואת תוצאות הפתרונות שאליהם הגיע
 • ידע והבנה – להתמודד עם משימות מתמטיות ברמות שונות (ידע וזיהוי; אלגוריתמים; תובנה; הנמקה)

מיומנויות תוך אישיות

 • התמדה – לגלות התמדה במהלך התכנון והביצוע
 • מסוגלות – להאמין ביכולותיו להתמודד בהצלחה עם משימות מאתגרות

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לנהל שיח מתמטי מכבד
 • עבודת צוות – לבצע עבודות קבוצתיות תוך כדי שיתוף פעולה עם חברים
 • פתיחות וקבלת האחר – לגלות פתיחות לאחרים ביחס לדרכים שונות לייצוג הידע

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – לגלות עניין וסקרנות בהתמודדות עם נושאים מתמטיים ובשימושים שלהם ביומיום

מצוינות – לשאוף להרחבת הדעת ולמצוינות בתחום תוך כדי גילוי גמישות ומקוריות מחשבתית

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד – מתן מקום לדעתו של האחר בשיח המברר טיעונים מתמטיים שונים

שיח מכבד – טיפוח שיח של כבוד הדדי, האזנה לאחר והצגת מסרים בדרך נאותה ובלשון נקייה

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – שאיפה למיצוי היכולות ולהישגים טובים תוך כדי חדווה, סקרנות, התמדה ומאמץ

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

עבודת צוות – סובלנות לתהליכים מגוונים הניתנים על ידי חברי הקבוצה במטרה להתמודד עם הבעיה המתמטית

מעורבות – טיפוח רגישות כלפי הזולת, הבנה, אכפתיות והגשת סיוע לחבר בעת הצורך