מפת המקצועות ד/מדע וטכנולוגיה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדע וטכנולוגיה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מדעי החומר

חומרים  

גופים, חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם, תהליכי שינוי בחומרים, תועלת ומחיר סביבתי;  

נפח וכמות של גופים, מצבי צבירה, מים – תכונות ושימושים, אוויר – תכונות ושימושים, טמפרטורה ומצבי צבירה, חשיבות המים והאוויר לקיום ולתפקוד בחיי היומיום, המחיר הסביבתי של השימוש בחומרים ופתרונות להקטנת הנזק הסביבתי

ב. מדעי החיים

 1. מערכות ותהליכים ביצורים חייםמאפייני חיים, צורכי קיום חיוניים, דרכים שבאמצעותן בעלי חיים משיגים צרכים החיוניים לקיומם, תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים (בדגש על האדם) – מערכות בגוף, תנועה ויציבה – חשיבות התנועה, חשיבות השלד ותפקודו, מבנה השלד, התאמה בין מבנה השלד לתפקודיו, שרירים, העור באדם – חשיבות העור ותפקודו, התאמה בין מבנה העור לתפקודו, בריאות האדם, איכות החיים ודרכים לשמירתן – אורח חיים בריא, בריאות השלד והשרירים, בריאות העור
 2. מערכות אקולוגיותמערכות בכדור הארץ: הידרוספרה – פני כדור הארץ כמכוסים ברובם במים, חשיבות המים, שימושים במים, המחיר הסביבתי, פתרונות להקטנת הנזק הסביבתי, אטמוספרה – הרכב האטמוספרה, אמצעים למדידת מזג אוויר, שימושים באוויר, המחיר הסביבתי, פתרונות להקטנת הנזק הסביבתי; המגוון בטבע: בעלי חיים – השוני בין בעלי חיים במבנה ובצורה, חשיבות המגוון בטבע לקיום יצורים חיים; יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם: התאמות של בעלי חיים לתפקוד בסביבה; מעורבות האדם במרכיבי הסביבה, השלכות, בעיות ופתרונות: שימושים שעושה האדם בבעלי חיים כמשאבי טבע, ביות, תנאים מבוקרים בבתי גידול מלאכותיים לבעלי חיים, השפעת האדם על מגוון בעלי חיים, דרכים לשמירה על מגוון בעלי חיים ועל סביבות חייהם

ג. עולם מעשה ידי אדם

מהות הטכנולוגיה – ייחודו של האדם כמספק פתרונות טכנולוגיים כמענה לבעיה / לצורך אנושי, פתרונות טכנולוגיים לצרכים אנושיים לשיפור איכות החיים; הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים: דרישות מהמוצר כנותן מענה לצורך, דרישות הכרחיות ובלתי הכרחיות, התאמת תכונות החומרים והמבנה של המוצר לדרישות המוצר, בחירת הפתרון הטכנולוגי המתאים ביותר והנימוקים לבחירה – מידת ההתאמה לדרישות המוצר

מערכת טכנולוגית – מטרה, מרכיבים, מבנה ותהליכים: מערכת טכנולוגית כמורכבת מרכיבים הפועלים להשגת מטרה; השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה: פיתוחים טכנולוגיים לשיפור איכות חיים, מחיר סביבתי, פתרונות לצמצום הנזק הנגרם משימוש בפיתוחים טכנולוגיים

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • השוואה  והסקת מסקנות – להשוות את צריכת המים בחודשים שונים על ידי נתונים המופיעים בחשבון המים ובין משפחות שונות, ולהסיק מסקנות
 • ייצוג ידע – לעקוב אחר שינויים בשלושת מצבי הצבירה של מים ואחר שינויים בטמפרטורת המים בעקבות חימום וקירור: התאדות, התעבות, התכה והקפאה, לארגן את הנתונים ולייצגם בטבלה
 • קשרי סיבה ותוצאה – לתכנן ולבצע חקר שיבדוק את השינוי בטמפרטורות בזמנים ובמקומות שונים, לנתח ולהציג את הגורמים המשפיעים על גובה הטמפרטורה

מיומנויות תוך אישיות

 • אחריות אישית והתמדה – לגלות אחריות אישית והתמדה בביצוע תצפיות אחר בעל חיים בסביבה הקרובה, לציין מה הם הצרכים החיוניים לקיומו וכיצד הוא משיג אותם
 • יוזמה – להעלות רעיונות לפיתוח מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה או עונה על צורך
 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך חקר

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לקיים דיון קבוצתי/כיתתי בעקבות מעקב אחר הרגלי השימוש בחשמל, להציע דרכים להתנהגויות החוסכות בחשמל ולהאזין בכבוד להצעות של תלמידים אחרים בנושא
 • עבודת צוות – לתכנן ולפתח בצוות מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה או עונה על צורך
 • שיתוף פעולה – לבדוק כקבוצה את התאמת חצר בית הספר לשהייה מוגנת בשמש ולנסח המלצות להתאמתה לשהייה מוגנת בשמש באמצעות מצגת שיתופית כיתתית

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – גילוי עניין, סקרנות, יצירתיות, גמישות ומקוריות מחשבתית בביצוע תצפיות אחרי בעלי חיים בסביבה, הכרת מבנה השלד והעור, תופעות הקשורות במזג האוויר, תהליכי חקר ותהליכי תיכון

אחריות – אחריות אישית ללמידה תוך כדי הקפדה על הרגלי העבודה, דיוק, התמדה

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – זיהוי בעיה והעלאת רעיונות מקוריים וחדשניים באופן המאפשר לממש את מגוון היכולות במסגרת הצעות לצמצום זיהום האוויר כתוצאה מחיסכון בשימוש בחשמל

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

אהבת הארץ – אהבת הארץ בעקבות היכרות עם בעלי חיים, טיפוחם ושמירה על הסביבה

מעורבות חברתית – גילוי אכפתיות ודאגה לטבע, הסברה, אימוץ אתר וטיפוחו