מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ד/מתמטיקה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתמטיקה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. השבר הפשוט

 • זיהוי וסימון חלק של שלם (במודלים שעבדו בהם בכיתה)
 • מציאת שמות שונים לשבר (במודלים שעבדו בהם בכיתה)
 • מציאת חלק של כמות (במודלים שעבדו בהם בכיתה)
 • מיון שברים לשלוש קבוצות (גדולים מ-1, קטנים מ-1 ושווים ל-1)
 • מציאת שברים גדולים משבר נתון, למשל: גדולים מחצי, קטנים מחצי
 • הכרת המונחים: מונה, מכנה, קו-שבר
 • השוואת שברים במקרים פשוטים (שווי מונים, שווי מכנים)
 • פעולות חיבור וחיסור שברים על סמך פעילות בעצמים או על סמך הכרת שמות שונים של השבר,במקרים פשוטים

ב. המספרים הטבעיים עד מיליון

 • קריאה וכתיבה של מספרים בתחום המיליון
 • ביצוע מטלות המעידות על הבנת המבנה העשרוני

ג. ישר המספרים

 • מיקום מספרים טבעיים על הישר

ד. פעולות החשבון

 • חיבור, חיסור וכפל מספרים בתחום ה-1,000 בדרכים שמוכרות לתלמיד ולאו דווקא באלגוריתם המסורתי (פעולות במספרים גדולים יותר ייעשו במחשבון)
 • חילוק – גם עם שארית – בתחום ה-100
 • אומדן והערכת תוצאות של פעולות במספרים
 • פתירת תרגילים שעושה שימוש בסדר הפעולות ובסוגריים
 • זיהוי מספרים פריקים וראשוניים
 • הכרת המונחים: מיליון, מספר עוקב, מספר קודם, מספר ראשוני, מספר פריק
 • שאלות רב שלביות

ה. חקר נתונים וניתוח סיכויים

 • קריאת דיאגרמה ובניית דיאגרמה

ו.  צורות וגופים

 • חקירת תכונות מצולעים ובמיוחד ריבוע ומלבן
 • תיבות: זיהוי ובנייה שלהן, ניתוח מרכיביהן
 • התאמה בין פריסה לתיבה
 • ביצוע מטלות הדורשות יכולת חזותית (מקרים פשוטים)
 • הכרת המונחים: תיבה, קובייה, קדקוד, צלע של גוף (מקצוע), פאה, פריסה, אלכסון, משולש ישר זווית, משולש קהה זווית, משולש חד זוויות, משולש שונה צלעות, משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, ריבוע, מלבן, מקבילית, דלתון

ז.  סימטרייה

 • זיהוי וחקירה של צורות סימטריות

ח. מדידות

 • מדידת שטח של מלבן ושל צורות המורכבות ממלבנים
 • ביצוע פעילויות הקשורות בשטחים ובהיקפים של צורות ללא שימוש בנוסחאות
 • ביצוע פעילויות של אומדן אורך ושטח
 • הכרת המונחים: מידות אורך – מ"מ, ס"מ, מטר, ק"מ; מידות שטח – סמ"ר, מ"ר
 • נפח תיבה

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • העברה ויישום – לעשות שימוש מושכל בידע שנלמד בנושא שמות שונים לשבר אחד לטובת פעולות חיבור וחיסור שברים
 • הערכה – לבחון את תהליך עבודתו וביחס לחיבור, חיסור וכפל מספרים בתחום ה-1,000
 • חשיבה יצירתית – להציע דרכים שונות למציאת שברים גדולים משבר נתון, למשל: גדולים מחצי, קטנים מחצי
 • טיעון והנמקה – לנסח טיעונים ביחס לאופן ההתמודדות עם בעיה, לבסס, לנמק ולהציג אותם
 • ידע – קריאה וכתיבה של מספרים בתחום המיליון
 • ידע והבנה – לדעת לקרוא דיאגרמות ולבנות דיאגרמות כדי הבנת משמעותן

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית – להציב יעדים אישיים, לתכנן את הלמידה באופן עצמאי, לגלות התמדה במהלך ביצוע המשימות ולהפיק לקחים לשיפור מתמיד
 • מסוגלות – להאמין בכוחו להתמודד עם שאלות רב שלביות ולבסס בהדרגה את שליטתו בתחום
 • סקרנות – לגלות עניין בעולם השברים במתמטיקה ורצון להרחיב את ידיעותיו ולהתקדם בתחום

מיומנויות בין אישיות

 • יוזמה – ליזום ולהעלות רעיונות מגוונים בקבוצה לזיהוי וחקירה של צורות סימטריות
 • ניהול שיח – לנהל שיח מתמטי מכבד אודות פעילויות הקשורות בשטחים ובהיקפים של צורות תוך כדי קבלה ופתיחות להצעות שונות
 • שיתוף פעולה – לבצע מטלות הדורשות יכולת חזותית תוך שיתוף פעולה על פי הכללים המוסכמים שנקבעו בקבוצה

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – לגלות עניין וסקרנות בהתמודדות עם זיהוי וחקירה של צורות סימטריות

מצוינות – לשאוף להרחבת הדעת ולמצוינות באומדן והערכת תוצאות של פעולות במספרים

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד – מתן מקום לדעתו של האחר במהלך פתירת תרגילים שדורשים שימוש בסדר הפעולות ובסוגריים

שיח מכבד – טיפוח שיח של כבוד הדדי, במהלך הצגת שמות שונים של שבר

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – שאיפה למיצוי היכולות ולהישגים טובים תוך כדי חדווה וסקרנות בביצוע פעילויות הקשורות בשטחים ובהיקפים של צורות ללא שימוש בנוסחאות

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

עבודת צוות – סובלנות לתהליכים מגוונים במהלך אומדן אורך ושטח ע"י חברי הקבוצה

מעורבות – טיפוח רגישות כלפי הזולת, הבנה והגשת סיוע לחברים במהלך חקר נתונים והיערכות להצגתם