מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ה/גאוגרפיה - אדם וסביבה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גאוגרפיה - אדם וסביבה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מפות – כלי להכרת העולם

 • להכיר את המפה ככלי להתמצאות ולהצגת תפרוסות, תופעות ותהליכים במרחב
 • להכיר את המפה ככלי מרכזי להפקת מידע בתחום הגיאוגרפיה ברמה העולמית, האזורית והמקומית
 • להכיר את המפה ככלי לניווט, וניתן לבצע בה שימושים, כמו מדידת מרחקים במפה וחישובי קנה מידה; להגדיר מיקום תופעה על פי רשת המעלות; להבחין בין סוגי מקרא שונים; להשוות בין מפה לתצלום אוויר / תצלום לוויין
 • להשוות בין הגלובוס למפה ולהסיק מסקנות לגביהם; להשוות בין מפה עתיקה למפה בת ימינו
 • להגדיר תופעות גיאוגרפיות, כגון גובה, צורות נוף, יישובים, דרכים, גבולות ועוד באמצעות המקרא של המפה הפיזית
 • לאסוף פריטי מידע ונתונים ממפה, טקסט, תצלום ושילוב ביניהם
 • לאתר באמצעות מקרא המפה תופעות מרכזיות במפות נושאיות פשוטות, כגון משקעים, צפיפות אוכלוסייה, אזורים חקלאיים ועוד
 • לתאר תופעה במפות באמצעים מילוליים; להשתמש באטלס כאחד מאמצעי החקר והלימוד בגיאוגרפיה המאפשר להסביר את קשרי הגומלין בין נופים פיזיים לתפוצת תופעות אנושיות
 • להכיר מפות מקוונות ברשת האינטרנט ולהשתמש בהן; להכיר צורות יישוב, נופים כלכליים ותפרוסתם
 • להציג קשרי גומלין בין תנאים פיזיים לתפוצת תופעות אנושיות באזורי הארץ הראשיים ולזהות מרכיבים וקשרים בין הנופים הפיזיים לנופים האנושיים, ולהסיק מסקנות

ב. אדם וסביבה באגן הים התיכון

 • למקם את אגן הים התיכון והמדינות במפת העולם ובמפת המזרח התיכון
 • למצוא קשרים בין תופעות שונות באמצעות המפות
 • להפיק מידע מהאטלס, לנתח באמצעות המפות קשרים בין תופעות שונות
 • להסיק מסקנות באמצעות המפות לגבי תפרוסת האוכלוסייה וצפיפותה, להציג קשרי גומלין בין תנאים פיזיים לתפוצת תופעות אנושיות באזור
 • להתמצא ולהבין מרחבית לגבי תנועות אוכלוסייה, תיירות, הגירה ועוד
 • להסיק מסקנות מאיסוף ועיבוד נתונים מן המפות בשאלות מורכבות
 • לבדוק קשרי סיבה-תוצאה בנושא זיהום מי הים וחופיו; להשוות בין מדינות הים התיכון בנוגע לטיפול בבעיות הזיהום והסביבה
 • לשאול שאלות על אודות סוגיות יחסי אדם-סביבה
 • לבנות טיעונים ולנקוט עמדה לגבי שימור מול פיתוח
 • לאתר מדינות השוכנות באגן הים התיכון במפה הפיזית; לבצע תהליך חקרני להכרת מדינה, מיקומה הגיאוגרפי, תופעות פיזיות ואנושיות ולבדוק קשרי סיבה-תוצאה
 • להשוות בין מדינות ים תיכוניות תוך כדי שימוש במדדי פיתוח

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את הקשרים בין תופעות שונות ביחס לבעיות הזיהום הסביבתי
 • הסקת מסקנות – לבחון את תפרוסת האוכלוסייה וצפיפותה, למצוא קשרי גומלין בין תנאים פיזיים לתפוצת תופעות אנושיות באזור ולהסיק מסקנות
 • השוואה – להשוות מידע גיאוגרפי ממקורות מידע חזותיים (מפות, תצלומי אוויר, מאמרים, כתבות, ספרים, גרפים, טבלאות, תמונות, סרטונים)
 • חקרנות – לערוך תצפית, לשאול שאלות, להעלות השערות, לעבד נתונים, להכליל הכללות בנושא המפה
 • ידע – לזהות את מיקום אגן הים התיכון והמדינות במפת העולם, לאתר את המפה המתאימה באטלס בהתאם למטרת החיפוש, ולהפיק מידע ממפות שונות
 • ייצוג ידע – להפיק מידע באמצעות כלים גיאוגרפיים טכנולוגיים, כמו מפות מקוונות, ולייצגו בצורות שונות

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת ביחס ליתרונות ולקשיים לחיים במרחב שבו חיות קבוצות אוכלוסייה שונות
 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע ולשתף אחרים במחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר לסוגיות הנדונות

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל במיפוי המרחב במגוון דרכים, בהצגתו וביישום ההחלטות
 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן, לפעול למען איכות הסביבה
 • שיתוף פעולה – לתכנן ולבצע  משימות בנושא זיהום מי הים וחופיו תוך כדי שיתוף פעולה עם חברי הקבוצה

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בסוגיות הנוגעות בקשרי אדם סביבה

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד האדם – הכרה והערכה של השוֹנּות האנושית, הבנת מצוקות חברתיות במרחבים שונים

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

אזרחות פעילה – חינוך לסובלנות ומתן כבוד לחברות ולתרבויות אתניות בארץ ובעולם וחינוך לאזרחות פעילה

מעורבות – טיפוח אכפתיות לטבע ולנוף, והגברת המודעות לשמירה על ערך הקיימות