מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ה/מתמטיקה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתמטיקה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. שברים פשוטים ושברים עשרוניים

 • סידור שברים (כולל שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים) לפי גודל
 • השוואת שברים
 • הרחבה וצמצום
 • חיבור וחיסור שברים
 • שאלות חיבור וחיסור שברים
 • משימות חקר בתחום חיבור וחיסור שברים
 • הכרת המונחים: שבר פשוט, מספר מעורב, מכנה משותף
 • קריאה ושימוש בייצוגים שונים של מספר עשרוני (שטח, ציר מספרים, שבר פשוט)
 • השוואת מספרים עשרוניים
 • תרגילי חיבור וחיסור פשוטים
 • הכרת המונחים: מספר עשרוני, סדרה יסודית: 1/100 , 1/10 , 1, 10, 100
 • שאלות במספרים עשרוניים

ב. פעולות חשבון במספרים טבעיים

 • פעולות במספרים טבעיים כולל השימוש בסדר הפעולות, שימוש בסוגריים
 • שאלות מילוליות רב שלביות

ג.  חקר נתונים, ממוצע

 • חישוב ממוצע ושאלות הקשורות לתכונות הממוצע

ד.  מצולעים

 • חקירת תכונות של משפחת המרובעים
 • שימוש בקשרים בין ריבוע, מעוין, מלבן ומקבילית
 • בנייה וזיהוי של גובה במשולשים ובמשפחת המקביליות
 • זיהוי זוויות, השוואת זוויות, אומדן של זוויות
 • הכרת המונחים: מצולע, משולש, מרובע, מחומש..., זווית, קרן, מעלה, הגובה במשולש, הגובה במקבילית, משולש ישר זווית, משולש חד זוויות, משולש קהה זווית, משולש שונה צלעות, משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, מקבילית, מעוין, דלתון, טרפז, מלבן, ריבוע, צלעות מקבילות, צלעות מאונכות, צלעות סמוכות, צלעות נגדיות, אלכסון

ה. מדידות שטחים

 • שימוש בנוסחאות השטח של מלבן, מקבילית ומשולש
 • חישובי שטחים והיקפים כולל מציאת שטח והיקף של צורות מורכבות
 • שימוש ביחידות מידה מוסכמות: מ"מ, ס"מ, מ', ק"מ, סמ"ר, מ"ר

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • העברה ויישום – לעשות שימוש מושכל בידע שנלמד בנושא הרחבת שברים לטובת חיבור וחיסור שברים
 • הערכה – לבחון את תהליך עבודתו ואת תוצאות הפתרונות בפעולות במספרים טבעיים
 • חשיבה יצירתית – להציע דרכים שונות לדרכי זיהוי זוויות, השוואת זוויות, אומדן של זוויות
 • טיעון והנמקה – לנסח טיעונים ביחס לאופן ההתמודדות עם שאלות מילוליות רב שלביות
 • ידע - הכרת המונחים: שבר פשוט, מספר מעורב, מכנה משותף
 • ידע והבנה – חישוב ממוצע ושאלות הקשורות לתכונות הממוצע

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית – להציב יעדים אישיים בנושא שימוש בנוסחאות השטח, לגות התמדה במהלך ביצוע המשימות ולהפיק לקחים לשיפור מתמיד
 • מסוגלות – להאמין בכוחו להתמודד עם השוואת מספרים עשרוניים ולבסס בהדרגה את שליטתו בתחום
 • סקרנות – לגלות עניין בעולם המתמטי ורצון להרחיב את ידיעותיו בתחום השוואת שברים

מיומנויות בין אישיות

 • יוזמה – ליזום ולהעלות רעיונות מגוונים בקבוצה ביחס לבנייה וזיהוי של גובה במשולשים ובמשפחת המקביליות
 • ניהול שיח – לנהל שיח מתמטי מכבד תוך כדי קבלה ופתיחות להצעות שונות לאופן הרחבה וצמצום שברים
 • שיתוף פעולה – לעבוד בשיתוף פעולה במהלך חישובי שטחים והיקפים כולל מציאת שטח והיקף של צורות מורכבות

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – לגלות עניין וסקרנות בהתמודדות עם זיהוי וחקירה של משפחת המרובעים

מצוינות – לשאוף להרחבת הדעת ולמצוינות בשאלות במספרים עשרוניים

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד – מתן מקום לדעתו של האחר במהלך פתירת תרגילים שדורשים שימוש בסדר הפעולות ובסוגריים

שיח מכבד – טיפוח שיח של כבוד הדדי, במהלך סידור שברים לפי גודל

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

עבודת צוות – סובלנות לתהליכים מגוונים במהלך חקר מצולעים ומציאת קשרים בין ריבוע, מעוין, מלבן ומקבילית

מעורבות – טיפוח רגישות כלפי הזולת, הבנה והגשת סיוע לחברים במהלך קריאה ושימוש בייצוגים שונים של מספר עשרוני (שטח, ציר מספרים, שבר פשוט)