מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ו/גאוגרפיה - אדם וסביבה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גאוגרפיה - אדם וסביבה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. תבחינים לחלוקת הארץ לאזורים

 • להבחין בין גבול טבעי, גבול פוליטי, גבולות בין אזורים
 • לדעת למקם את ישראל במפת העולם ומפת המזרח התיכון
 • להכיר את המושג "תבחין"
 • לדעת להבחין בין תבחינים שונים שבעזרתם ניתן לבצע חלוקות אזוריות שונות
 • להכיר את המבנה הפיזי של ארץ ישראל
 • להכיר את חלוקת הארץ לאזורי משנה ולדעת למקם אותם על המפה
 • לזהות את הקשר בין מושגי אקלים בסיסיים לבין חלוקת ישראל לאזורי אקלים
 • להכיר היכרות ראשונית את מקורות המים של ישראל ולהבין כיצד תפוצתם מאפשרת את חלוקת   הארץ לאזורי מזרע וישימון / אזורים שבהם יש מים זמינים / אזורים שבהם המים במחסור
 • להסיק לגבי הקשר בין תבחינים פיזיים לבין הדגם היישובי וצפיפות אוכלוסייה
 • להכיר מושגי יסוד בכלכלת ישראל – תחבורה, חקלאות, תעשייה, תיירות
 • להבין את הקשר בין הדגם היישובי וצפיפות האוכלוסייה לבין מיקום תשתיות ענפי הכלכלה העיקריים  

ב. מאפיינים ייחודיים של אזורי הארץ הראשיים

 • לדעת לנתח סוגיות יחסי אדם-סביבה בדרך של שאילת שאלות
 • להתנסות בפתרון בעיות בסוגיות אדם-סביבה
 • להסביר את קשרי הגומלין בין תנאים פיזיים לתפוצת תופעות אנושיות באזורי הארץ הראשיים
 • להכיר לעומק את אזור מגוריהם
 • ליישם תבחינים שונים שנלמדו דרך התבוננות בסוגיה מרכזית
 • להכיר סוגיות יחסי אדם-סביבה בדרך של שאילת שאלות
 • לקשר נושאים אקטואליים ללמידה בדרך החקר באזורם

ג. ירושלים בירת ישראל

 • להכיר בערכה של ירושלים כעיר בירתה של ישראל
 • להבין את מיקומה הגיאוגרפי של ירושלים, את יתרונותיו ומגבלותיו
 • להבין את ייחודה וחשיבותה של ירושלים בתולדות ישראל בעבר ובהווה
 • להכיר בחשיבותה של ירושלים כסמל לאומי ואוניברסלי

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את קשרי הגומלין בין תופעות סביבתיות לבין תופעות אנושיות
 • הסקת מסקנות – לבחון תופעות מרחביות פיזיות ואנושיות ולהסיק מסקנות בעזרת שליפת מידע ממפות, שימוש בשכבות מידע שונות, מדידת מרחקים, התמקדות והתרחקות – zoom in / zoom out
 • השוואה – להשוות מידע גיאוגרפי ממקורות מידע חזותיים (מפות, תצלומי אוויר, ממ"ג – מערכת מידע גיאוגרפית, מאמרים, כתבות, ספרים, גרפים, טבלאות, תמונות, סרטונים)
 • חקרנות – לערוך תצפית, לשאול שאלות, להעלות השערות, לעבד נתונים, להעלות סוגיות, למשל במהלך חקר האזור שלי
 • ידע – לזהות את מיקום ארץ ישראל לחבליה ואזוריה, לאתר את המפה המתאימה באטלס בהתאם למטרת החיפוש
 • ייצוג ידע – להפיק מידע באמצעות כלים גיאוגרפיים טכנולוגיים, כמו מפות מקוונות, ולייצגו בצורות שונות

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה – לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת ביחס לסוגיית היתרונות והקשיים לחיים במרחב שבו חיות קבוצות אוכלוסייה שונות בארץ ישראל
 • מסוגלות – לחוש ביטחון להביע ולשתף אחרים במחשבות, רגשות, הרהורים בהקשר לסוגיות הנדונות, למשל בנושא ירושלים בירת ישראל

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בזיהוי תהליכים המייצגים צדק ושוויון בשמירת הסביבה
 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן, לפעול למען איכות הסביבה וחיים בסביבה בריאה
 • שיתוף פעולה – לתכנן ולבצע משימות בנושא ניתוח סוגיה או דילמה מרחבית תוך כדי שיתוף פעולה עם חברי הקבוצה

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בסוגיות הנוגעות בקשרי אדם וסביבה בארץ ישראל

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד האדם – הכרה והערכה של השוֹנּות האנושית, הבנת מצוקות חברתיות במרחבים שונים

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

אזרחות פעילה – חינוך לסובלנות ומתן כבוד לקבוצות, לחברות, לשונות תרבותית וחינוך לאזרחות פעילה

מעורבות – טיפוח אכפתיות לטבע ולנוף, והגברת המודעות לשמירה על ערך הקיימות