מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ו/מדע וטכנולוגיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדע וטכנולוגיה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. מדעי החומר

אנרגיה

סוגים, המרות ומעברים, אנרגיה חשמלית – תופעות חשמליות בטבע, הקשר בין זרם חשמלי לבין תופעות המגנטיות, אנרגיית קרינה (אור) או אנרגיית קול, משאבי אנרגיה, שימושים באנרגיית אור, הפקת אנרגיה חשמלית בתחנות חשמל, שימושים באנרגיה חשמלית, יתרונות השימוש באנרגיה חשמלית בחיי היומיום, הנזק הנגרם לסביבה בגלל הפקת אנרגיה חשמלית מחומרי דלק, פתרונות לצמצום הנזק הסביבתי, צריכת אנרגיה חשמלית, שימושים באנרגיית קרינה (הרחבה), שימושים באנרגיית קול (הרחבה)

ב. מדעי החיים

 1. מערכות ותהליכים ביצורים חייםצרכים חיוניים לקיום צמחים ובעלי חיים, תפקודים של מערכות/תהליכים ביצורים חיים (בדגש על האדם): תקשורת – תקשורת עם הסביבה, חשיבות התקשורת, מערכת העצבים – מבנה ותפקוד, מבנה איבר החוש והתאמתו לתפקודו, חשיבות הקשר בין מערכות בגוף, הובלה באדם – חשיבות מערכת הדם, מבנה מערכת הדם, התאמה בין מבנה מערכת הדם לתפקודה, בריאות – בריאות איברי החוש (עין או אוזן), בריאות ומערכת הדם
 2. מערכות אקולוגיותהתנאים הייחודיים על פני כדור הארץ המאפשרים חיים, המגוון בטבע – אחידות ושוני בבעלי חיים, מגוון סביבות חיים, חשיבות מגוון המינים בטבע, יחסי גומלין יצורים-סביבה – הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים, השפעת תנאי סביבה על כמות ומגוון של צמחים ובעלי חיים (הרחבה), יחסי גומלין בין יצורים, התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם, מעורבות האדם במרכיבי הסביבה, השלכות, בעיות ופתרונות – התועלת, המחיר הסביבתי הנובע מהשפעת האדם על הנוף הדומם ועל יצורים חיים, דרכים לשמירה על מגוון היצורים ועל הסביבה

ג. עולם מעשה ידי אדם

מערכת טכנולוגית – מרכיבי מערכת טכנולוגית וקשרי הגומלין ביניהם, פעולת המערכת הטכנולוגית, אנרגיה, מידע, חומרים (קלט) הנדרשים לביצוע התהליך, תוצרים רצויים ובלתי רצויים של תהליכים במערכת טכנולוגית, מערכות טכנולוגיות ומערכות ביולוגיות, הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים – תהליך הייצור – ייצור ידני ומאפייניו, ייצור תעשייתי ומאפייניו, השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה – השפעת הטכנולוגיה על החברה, התפתחויות טכנולוגיות והשפעתן על החברה והתרבות, השפעת הייצור התעשייתי על החברה, המחיר הסביבתי כתוצאה מתהליכי הפקה וייצור תעשייתיים.

Skills.png מיומנויות

מיומנויות  קוגניטיביות

 • חשיבה יצירתית – להעלות מגוון רעיונות למוצר העונה לצורך או מספק פתרון לבעיה
 • ניסוח השערות מדעיות – לנסח השערות ביחס לתנאי הסביבה המשפיעים על תופעות שונות בעולם, לאשש או להפריך את ההשערות
 • סינתזה – לאסוף מידע על הפקת אנרגיה ממקורות חלופיים ולנסח טקסט ממוזג העונה על השאלה מדוע כדאי להשקיע מאמץ בחיפוש אחר דרכים להפקת ביו–גז
 • שאילת שאלות – לנסח מגוון שאלות על השפעת התנאים על אורך הצל ומיקומו

מיומנויות תוך אישיות

 • יוזמה – להעלות רעיונות לפיתוח מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה או עונה על צורך
 • מסוגלות – לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך חקר

מיומנויות בין אישיות

 • ניהול שיח – לקיים דיון על הרגלי צריכת אנרגיה חשמלית, להציע דרכים להקטנת הצריכה ולהאזין לאחרים
 • עבודת צוות – לתכנן ולבנות בצוות מוצר שיגביר את המודעות לפגיעה בסביבה וימנע נזק לסביבה
 • שיתוף פעולה – לאתר מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות האדם ולנסח עם חברים מכתב לרשויות למניעת הפגיעה בסביבה

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – גילוי עניין, סקרנות יצירתיות, גמישות ומקוריות מחשבתית בתהליכי למידה על המגוון בטבע, השפעת האדם על היצורים ועל הסביבה, משאבי אנרגיה ודרכים למציאת משאבים חלופיים

אחריות – אחריות אישית ללמידה תוך כדי הקפדה על הרגלי העבודה במעבדה, דיוק, סדר, נחישות

מימוש עצמי, מיצוי היכולות וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – זיהוי בעיה והעלאת רעיונות מקוריים וחדשניים באופן המאפשר לממש את מגוון היכולות במסגרת הצעות לאימוץ התנהגות שתגרום לצמצום צריכת אנרגיה חשמלית

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

אהבת הארץ – אהבת הארץ בעקבות היכרות עם הסביבה, טיפוחה ושמירה עליה

מעורבות חברתית – גילוי אכפתיות ודאגה לטבע, הסברה, אימוץ אתר וטיפוחו