מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ו/מתמטיקה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתמטיקה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. שברים

 • מעבר משברים למספרים מעורבים ולהיפך
 • פעולות בשברים פשוטים
 • מיקום שברים – פשוטים ועשרוניים - על ישר המספרים
 • השלמה וחקר סדרות של שברים
 • מציאת חלק משלם
 • שאלות הכוללות ייצוגים שונים של מספרים
 • פעולות בשברים עשרוניים
 • מעבר מהייצוג העשרוני לייצוג כשבר פשוט

ב. אחוזים

 • אחוז כשם אחר למאית
 • מציאת חלק מכמות – הנתון באחוזים – בתרגילי חישוב ובמצבים פשוטים
 • משימות חקר העוסקות בפעולות בשברים פשוטים, בשברים עשרוניים ובאחוזים

ג. יחס

 • מציאת יחס, השוואת יחסים, מציאת נתון חסר במצבים המבוססים על יחסים בין מספרים
 • קטנים – גם באמצעות ייצוג היחס כשבר
 • חלוקת כמות לפי יחס נתון
 • שאלות של יחס ושל קנה מידה

ד. מידות עשרוניות

 • מעברים בין יחידות מידה עשרוניות שונות

ה. קנה מידה

 • שאלות של יחס ושל קנה מידה

ו. מספרים ופעולות – הרחבה והעמקה, שאלות כוללות (אינטגרטיביות)

 • מעברים בין ייצוגים שונים של מספרים: מספרים טבעיים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים, אחוזים
 • פעילויות המצריכות ראייה כוללת של המספרים שנלמדו (הטבעיים, השברים, העשרוניים, האחוזים) כמערכת עקבית אחת
 • שאלות רב שלביות עם ייצוג מעורב של מספרים

ז. שאלות כוללות (אינטגרטיביות)

 • שאלות דו-שלביות ורב- שלביות במספרים טבעיים
 • שאלות תנועה והספק

ח. חקר נתונים וניתוח סיכויים

 • שכיחות, שכיחות יחסית
 • ניתוח סיכויים
 • שימוש במונח "יותר סביר" תוך הישענות על חישובי שכיחות יחסית. שימוש ראשון במונח "הסיכוי הוא..."

ט. גופים

 • גופים: ניתוח תכונות, פריסות
 • הכרת המונחים: מנסרה, פירמידה, גליל, חרוט, מעטפת, מקצוע, בסיס הגליל, בסיס החרוט
 • בסיס הפירמידה, בסיסי המנסרה

י. מדידות

 • שימוש בנוסחאות שטח העיגול והיקפו בתרגילים ובשאלות
 • הכרת המונחים: מעגל, עיגול, מיתר, רדיוס, קוטר
 • חישובי נפחים של תיבות וגלילים
 • שימוש בנוסחה לחישוב נפח מנסרות על פי שטח הבסיס והגובה
 • הכרת יחידות נפח: סמ"ק, מ"ק, ליטר

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • העברה ויישום – לעשות שימוש מושכל במעברים בין ייצוגים שונים של מספרים: מספרים טבעיים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים, אחוזים
 • הערכה – לבחון את תהליך עבודתו בפעולות בשברים פשוטים ואת תוצאות הפתרונות שאליהם הגיע
 • חשיבה יצירתית – להציע דרכים שונות למציאת חלק מכמות – הנתון באחוזים
 • ידע – להכיר את המונחים: מנסרה, פירמידה, גליל, חרוט, מעטפת, מקצוע, בסיס הגליל, בסיס החרוט בסיס הפירמידה, בסיסי המנסרה
 • ידע והבנה – לדעת להתמודד עם משימות חקר העוסקות בפעולות בשברים פשוטים, בשברים עשרוניים ובאחוזים

מיומנויות תוך אישיות

 • הכוונה עצמית – להציב יעדים, לתכנן את הלמידה בנושא קנה מידה ולהפיק לקחים לשיפור מתמיד
 • מסוגלות – להאמין בכוחו להתמודד עם מעברים בין יחידות מידה עשרוניות שונות
 • סקרנות – לגלות עניין בעולם המתמטי ורצון להרחיב את ידיעותיו בנושא האחוזים

מיומנויות בין אישיות

 • יוזמה – ליזום ולהעלות רעיונות מגוונים להתמודדות הקבוצה עם שאלות רב שלביות עם ייצוג מעורב של מספרים
 • ניהול שיח – לנהל שיח מתמטי מכבד תוך כדי קבלה ופתיחות להצעות שונות להתמודדות עם ניתוח תכונות גופים ופריסות
 • שיתוף פעולה – לעבוד בשיתוף פעולה במהלך ההתמודדות עם מציאת חלק משלם

Values.png ערכים

אהבת הדעת ושאיפה למצוינות

אהבת הדעת – לגלות עניין וסקרנות בהתמודדות עם מעבר משברים למספרים מעורבים ולהיפך מיקום שברים – פשוטים ועשרוניים - על ישר המספרים

מצוינות – לשאוף להרחבת הדעת ולמצוינות בהתמודדות עם שאלות הכוללות ייצוגים שונים של מספרים

כבוד האדם, אהבת האדם וזכויות האדם

כבוד – מתן מקום לדעתו של האחר במהלך התמודדות עם שאלות של יחס ושל קנה מידה

שיח מכבד – טיפוח שיח של כבוד הדדי, במהלך מציאת יחידות נפח: סמ"ק, מ"ק, ליטר

צדק חברתי, סולידריות, מעורבות חברתית וסביבתית

עבודת צוות – סובלנות לתהליכים מגוונים במהלך חקר חישובי נפחים של תיבות וגלילים

מעורבות – טיפוח רגישות כלפי הזולת, הבנה והגשת סיוע לחברים במהלך השלמה וחקר סדרות של שברים