מנהלים יקרים.

ההנחיות המעודכנות לתקופת הקורונה נמצאות באתר לומדים בביטחון המוסיף להתעדכן לפי השינויים וההנחיות

מפת המקצועות:ז/גאוגרפיה - אדם וסביבה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

גאוגרפיה - אדם וסביבה

Syllabus.png תכנית הלימודים

קישור לתכנית הלימודים

Knowledge.png ידע

א. החיים בעולם משתנה

 1. תמורות בתחומי חיים שונים וביטוין במרחב

ב. גלובליזציה מעצימה שינויים בעולם

 1. ביטויי תהליך הגלובליזציה במרחב – נופים גלובליים
 2. מדדי גלובליות – מי הכי גלובלית
 3. גורמים שאפשרו את הגלובליזציה
 4. השלכות תהליך הגלובליזציה בתחומים שונים
 5. בעיות סביבתיות בעידן הגלובלי וניסיונות גלובליים לפתרונן

ג. אי השוויון המרחבי

 1. אי שוויון מרחבי ברמה העולמית
 2. אי שוויון מרחבי ברמה הלאומית
 3. צדק סביבתי – אי צדק סביבתי

ד. אוכלוסייה במרחב – עולם מורכב

 1. תפרוסת האוכלוסייה במרחב העולמי, במרחב הלאומי ובמרחב האזורי
 2. תהליכים ומאפיינים דמוגרפיים
 3. תנועות הגירה במרחב הגלובלי ובמרחב הלאומי

ה. יישובים כפריים ועירוניים במרחב משתנה

 1. יישובים מגוונים ומשתנים – התפתחות יישובים – מיקום ואיתור
 2. סוגי יישובים והתמורות בהם
 3. העיר כמשקפת תהליכי גלובליזציה – ערי עולם
 4. סוגיות סביבתיות והתמודדות עימן

Skills.png מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הבנה – להבין את השפעת תהליכי הגלובליזציה על המרחב בתחומי חיים שונים
 • הסקת מסקנות – להסיק מסקנות וליצור הכללות לגבי אזורי גלעין ושוליים באזורים שונים בעולם תוך כדי התבססות על העיקרון הדן ביחסי גומלין בין אזורי גלעין ושוליים
 • השוואה – להשוות בין האוכלוסייה בעבר וכיום והביטוי המרחבי של השינויים חשיבה יצירתית – להציע מגוון פתרונות לבעיית התפוצצות האוכלוסין / הזדקנות האוכלוסייה
 • ידע – לתאר את תופעת ההגירה: ממדיה, תפרוסתה וכיווניה
 • שאילת שאלות – לשאול שאלות ביחס למיקום, לאופן התפרוסת של התופעה, לגורמי המיקום, להתאמת המדדים לקביעת רמת הפיתוח

מיומנויות בין אישיות

 • מעורבות – לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בקידום צדק סביבתי
 • ניהול שיח – לנהל שיח מכבד סביב סוגיה או דילמה סביבתית
 • עבודה בצוות – לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן, לפעול למען חיים בסביבה בריאה ונטולת מטרדים

מיומנויות תוך אישיות

 • מסוגלות – לחוש תחושת ביטחון ויכולת להציג בפני אחרים מחשבות וכיוונים ייחודיים ביחס לצדק הסביבתי
 • סקרנות – לגלות עניין וסקרנות בהשפעות הרגשיות הנלוות של תהליכי הגלובליזציה על תחומי חיים

Values.png ערכים


אהבת הדעת

אהבת הדעת – גילוי עניין וסקרנות בסוגיות הקשורות לקשרי הגומלין אדם-סביבה ברמה עולמית (גלובלית)

מימוש עצמי וניהול חיים בעלי משמעות

מימוש עצמי – העלאת רעיונות מקוריים וחדשניים והתמודדות עם סוגיות של אי צדק חברתי

צדק חברתי, מעורבות חברתית ואזרחית, ומחויבות לטבע ולסביבה

מעורבות – טיפוח אכפתיות לטבע ולנוף והגברת המודעות לשמירה על ערך הקיימות